• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Szakmai beszámolók és munkatervek

 

2018. évi munkaterv

Határozati kivonat a Közjóléti Bizottság által 2018. április 16-án tárgyalt 2018. évi munkaterv jóváhagyásáról.

2017. évi beszámoló

Határozati kivonat a Közjóléti Bizottság által 2018. április 16-án tárgyalt 2017. évi szakmai beszámoló jóváhagyásáról.

   


 

Az EMMI előzetes véleménye a 2016. évi beszámolóról és a 2017. évi munkatervről

2017. évi munkaterv

2016. évi beszámoló

Határozati kivonat a Közjóléti Bizottság által 2017. április 18-án tárgyalt 2016. évi szakmai beszámoló jóváhagyásáról.

 


 

2016. évi munkaterv

Határozati kivonat a Közjóléti Bizottság által 2016. szeptember 19-én tárgyalt 2016. évi munkaterv jóváhagyásáról.

2015. évi beszámoló

Határozati kivonat a Közjóléti Bizottság által 2016. szeptember 19-én tárgyalt 2015. évi szakmai beszámoló jóváhagyásáról.

EMMI szakmai vélemény

 


 

2014. évi beszámoló

2015. évi munkaterv

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma értékelése a 2014. évi beszámolóról és 2015. évi munkatervről  

 

 

Mutatók

 


 

2013. évi beszámoló

2014. évi munkaterv

 

 


 

2012. évi beszámoló

2013. évi munkaterv

 

Statisztikai jelentések

2017. évi statisztika

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Cholnoky lakótelepi Könyvtár

Dózsavárosi Könyvtár

Március 15. úti Könyvtár

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

 


2016. évi statisztika

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Cholnoky lakótelepi Könyvtár

Dózsavárosi Könyvtár

Jutas lakótelepi Könyvtár

Március 15. úti Könyvtár

 

 


 

2015. évi statisztika

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Cholnoky lakótelepi Könyvtár

Dózsavárosi Könyvtár

Jutas lakótelepi Könyvtár

Március 15. úti Könyvtár

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

 


2014. évi statisztika

 

Eötvös Károly Megyei Könyvtár

Cholnoky lakótelepi Könyvtár

Dózsavárosi Könyvtár

Jutas lakótelepi Könyvtár

Március 15. úti Könyvtár

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer

 


  

2013. évi statisztika

 

 


 

2012. évi statisztika

 

 

Kölcsönzés

KÖLCSÖNZÉSI ADMINISZTRÁCIÓ

A részleg munkatársainak feladata a látogatók tájékoztatása a könyvtár szolgáltatásairól, a könyvtár használatával kapcsolatos adminisztrációs feladatok elvégzése:  

 • olvasók regisztrálása

 • beiratkozás, lejárt érvényességű olvasójegyek hosszabbítása

 • visszahozott dokumentumok átvétele

 • kiválasztott dokumentumok kölcsönzése

 • értesítés az előjegyzett dokumentumok megérkezéséről, azok átadása

 • folyóirat CD-mellékletek kölcsönzése

 • Burda divatlap kölcsönzése.


A kölcsönzéssel kapcsolatos legfontosabb információk, határidők:   

Könyvek, kották

8 db/részleg 

28 nap

Zeneműtári DVD, CD, videofilm

4-4 db

14 nap

Zeneműtári CD-ROM

4 db

14 nap

Gyermekkönyvtári DVD, CD-ROM, videofilm

4-4 db

14 nap

Diafilmek, hangkazetták, bakelit lemezek, hangoskönyvek 

8-8 db

28 nap

Egy olvasónál, egy időben maximálisan 20 dokumentum lehet!

     

Hosszabbítás: 1 alkalommal (személyesen, telefonon, vagy az Interneten keresztül)

     

  

A beiratkozással kapcsolatos legfontosabb információk:

 • A beiratkozáshoz az adatok egyeztetése miatt érvényes személyi és diákigazolvány szükséges!

 • A könyvtári tagság a beiratkozástól számított 12 hónapig (365 napig), vagy 6 hónapig (183 napig) érvényes!

 • Ingyenes a könyvtári tagság a 16 évnél fiatalabb, a 70 évnél idősebb, a fogyatékkal élők és a közgyűjteményei dolgozók számára!

 • A könyvtári szolgáltatásokról és díjakról részletesen a Szolgáltatások menüpontban olvashatnak!   

Késedelmi díjak:  

A határidőre vissza nem hozott és meg nem hosszabbított könyvekért és zenemű- és médagyűjteményi dokumentumokért az olvasók késedelmi díjat fizetnek.

 

Késedelmi díjak (központi könyvtár):

1. fokú felszólítás: 1.000,- Ft  
2. fokú felszólítás: 1.500,- Ft  
3. fokú felszólítás: 2.000,- Ft  
4. fokú felszólítás: 3.000,- Ft

Késedelmi díjak (fiókkönyvtárak):

1. fokú felszólítás: 300,- Ft  
2. fokú felszólítás: 600,- Ft  
3. fokú felszólítás: 900,- Ft  
4. fokú felszólítás: 1.500,- Ft

 

Amennyiben a felszólításokra sem hozzák vissza a dokumentumokat, akkor bírósági eljárást kezdeményezünk. A könyvtári dokumentumok rongálása vagy elvesztése esetén a használóknak kártérítést kell fizetniük!

   

Egyéb szolgáltatások:

 • A Hírlapolvasóban reggel 10 órától a legfrissebb országos és helyi napi-, hetilapokkal, magazinokkal várjuk kedves látogatóinkat.

 • Új könyvek értékesítése, ill. az állományból kivont könyek árusítása.

 • A Kisgalériában rendszeresen váltakozó kiállításokat tekinthetnek meg látogatóink.

 • Tájékoztató tábláinkról és a pultokon elhelyezett szórólapokról tájékozódhatnak intézményünk és Veszprém város kulturális eseményeiről, rendezvényeiről.

 • Olvasóink kényelmét szolgálja a földszinten található ital-automata

 • A könyvtár tereinek használatához a ruhatár igénybevétele díjtalan és kötelező!

Közbeszerzés

Közbeszerzési szabályzat

 

I. Közbeszerzési terv

II. Közbeszerzési eljárások

Nemzeti értékhatárt elérő értékű közbeszerzési eljárások

a.) általános egyszerű közbeszerzési eljárás:

 • hirdetmény közzétételével tárgyalás nélküli eljárás:

Tájékoztató az eljárás eredményéről ""Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése - "Tudásdepo-expressz"" tárgyú TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013 azonosító számú projekt eszközbeszerzése KÉ: 2010/83. Ikt. sz.: 18677/2010

b.) általános egyszerű közbeszerzési eljárás:

 • hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárás a Kbt. 122. § (7) bek. a) pontja alapján

Tájékoztató az eljárás eredményéről "Tudásdepó-Expressz" - A könyvtári hálózat formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében KÉ: 2013/67. Ikt. sz: 9444/2013

 

III. Közbeszerzési eljárás kapcsán indult jogorvoslati eljárások: nincs

IV. Éves statisztikai összegzés

 

V. Szerződések

 

Sor-szám

Szerződés tárgya

A szerződő fél neve

Közzététel ideje / Tájékoztató 
a szerződés teljesítéséről

 

1.

Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra - fejlesztése - "Tudásdepo expressz" tárgyú TIOP-1.2.3-09/1-2009-0013 azonosító számú projekt eszközbeszerzése

A közbeszerzési eljárás I. részfeladatának teljesítése, vak/látó nyomtató beszerzés

Labrador Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.

2011.03.28.

 

2.

A közbeszerzési eljárás II. részfeladatának teljesítése, Aleph z39.50 szerver interface

Ex-Lh Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft.

2011.03.28.

 

3.

A közbeszerzési eljárás III. részfeladatának teljesítése, informatikai eszközbeszerzés

Albacomp RI Rendszerintegrációs Kft.

2011.03.28.

 
4.

TÁMOP-3.2.4.A-11/1-2012-0035 jelű "Oktatáshoz kapcsolódó szövegértés fejlesztő programok kidolgozása, megvalósítása; helyismereti tartalmak hozzáférhetővé tétele a digitális írástudás jegyében" 

Veszprém megyei cikk adatbázis fejlesztése

Ex-Lh Számítástechnikai és Kereskedelmi Kft. 2013.06.10.  

Alapdokumentumok

Küldetésnyilatkozat

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint a város és a megye egyik legnagyobb és leglátogatottabb kulturális intézménye, helyi, regionális és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a hazai és nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való egyenlő esélyű, szabad hozzáférést. Veszprém kulturális és oktatási központ, egyetemi város. A megyei könyvtár küldetésének tekinti, hogy a felhalmozott tudásvagyont és kulturális értékeket az alábbi célkitűzések szerint, a könyvtárhasználók számára biztosítsuk:
 • A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő, minőségi szolgáltatások nyújtása.
 • Nyomtatott és elektronikus dokumentumok elérhetőségével a világra való rálátás biztosítása.
 • Közérdekű, közhasznú információkkal az állampolgárok tájékozódásának segítése.
 • Segítségnyújtás tanuláshoz, továbbképzéshez és szórakozáshoz.
 • Gyermekek, fiatalok értő olvasóvá nevelése, programok szervezése szabadidejük hasznos eltöltéséhez, összefogva a pedagógusokkal, az oktatás különböző színtereivel, résztvevőivel és a családokkal, széleskörű társadalmi kapcsolatok építése érdekében.
 • Együttműködés a megye összes könyvtárával a kultúra és az irodalom terjesztésére. A városi könyvtárakkal összefogva a kistelepülési könyvtárak segítése.
 • A megyében élő nemzetiségek kultúrájának ápolását segítő szolgáltatások nyújtása.
 • Hozzájárulás a látogatók szabadidejének kulturált eltöltéséhez, képzőművészeti, zenei, sport, egészségügyi és egyéb társadalomtudományi műveltségének bővítéséhez.
 • A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítva az információs esélyegyenlőséget.
 • Korszerű ismeretekkel rendelkező, felkészült könyvtárosok foglalkoztatása.

Nyitvatartás

 

Hétfő: Zárva

Kedd-péntek: 10.00 - 19.00

Szombat: 10.00 - 16.00

 

Igazgatóság

Hétfő-csütörtök

Péntek

 

Szombat

Titkárság

 7:30-16:00

 7:30-13:30

 

 -

         

Olvasószolgálat

Hétfő

Kedd-péntek

 

Szombat

Általános tájékoztató- és kölcsönzési adminisztráicó

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Hírlapolvasó

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Gyermek- és ifjúsági könyvtár

 Zárva

 10:00-19:00

 

10:00-16:00

Könyvkiválasztó tér, szaktájékoztatás

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Olvasóterem, folyóiratolvasó

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Idegen nyelvi részleg

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Zenemű- és médiagyűjtemény

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Számítógépes kabinet

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Központi reprográfia

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

Raktári szolgáltatások

 Zárva

 10:00-19:00

 

 10:00-16:00

         
 

 Hétfő

Kedd  

és péntek

Szerda

és csütörtök

Szombat

Amerikai Kuckó/American Corner

Zárva

10:00-16:00

10:00 - 19:00 

Zárva

 

 

 

 

 

  Hétfő  Kedd
és csütörtök 

Szerda

és péntek

 Szombat
Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény Zárva 10:00-19:00 10:00-19:00 10:00-16:00
         
         

Háttér tevékenységek

Hétfő-csütörtök

Péntek

 

Szombat

Közkapcsolati osztály

 7:30-16:00

 7:30-13:30

 

 -

Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport

  7:30-16:00

  7:30-13:30

 

  -

Kistelepülési szolgáltató csoport (KSzR)

  7:30-16:00

  7:30-13:30

 

  -

Munkatársak A-Z

Á

   

Ádám Eszter

120, 124

     

B

   
Berecz Orsolya 110, 111
Bihari Margit 127
Borián Beatrix 428-431

Boros Ágnes

127

     

C

   

Czeglédi Kálmánné

-

110

Csizmadia Júlia 

109

Csordós Róbert

120

     
D    
Domokos Anna 288
     

F

   
Falussy Boglárka

,

108

Farkasné Nagy Edit

110, 111

Feketéné Martin Katalin 329-207
Földy Ágnes 111
     
G    
Gueth Zsófia 428-431
     

J

   

Juhász Judit

113, 114, 121

John Judit

113, 114, 121

     

K

   

Kaposi Noémi

107, 119

Kehy Zoltánné

124

Kenyeres Ildikó

113, 114

Kertai-Kovács Nóra

125

Koltainé Mészáros Andrea

-

101

Kovács Gabriella

110, 111

     

M

   

Makai Lajosné

128

Makai Roland

123
     

N

   

Németh András

121, 122

Németh Tamara

110, 111

     

P

   

Palkóné Jády Melitta

124

Pálmann Judit

104

Pisztelné Ambrus Tünde

120

Pituk Katalin    114
     
R    
Ródenbücher Beáta 116
Rozgonyiné Serfőző Orsolya 107, 119
     

S

   
Sári-Kovács Péter

127

Schreiber Márta

102

Soponyai Ilona  288
     

Sz

   

Szabó Anikó

127

Szász Ildikó

123

Szántó Áron

112, 122

Szénási Sarolta

128

Szöllőskei Károly

-

101, 103

     

T

   

Timár Veronika

403-903

Toldyné Somfai Katalin

113, 114

Tóth Hilda

120

Tóth József

-

101, 103

     

V

   

Varga Lajosné

116

Varga Lajosné

-

107

Varga Szilvia

101

Varga Viktória

127

Vargáné Ládonyi Erzsébet

107, 119

Vaskorné Reitmesz Andrea

288

Vitai Zoltán 329-207

Munkatársak

 

Igazgatóság

Gyermek- és ifjúsági könyvtár

Titkárság

Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény

Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport

Olvasószolgálat és szaktájékoztatás

Amerikai Kuckó / American Corner

Zenemű- és médiagyűjtemény

Kistelepülési szolgáltató (KSZR) csoport

Városrészi könyvtárak

Általános tájékoztatás és kölcsönzési adminisztráció

Közkapcsolati osztály

 

 

E-mail

Mellék

 Igazgatóság

   

Pálmann Judit

igazgató

104

Schreiber Márta

igazgatóhelyettes

102

 

Titkárság

   

Varga Szilvia

segédkönyvtáros, általános adminisztrátor

 

101

 

Könyvtár-informatikai és gyűjteményszervezési csoport

   

Kehy Zoltánné

csoportvezető, informatikus könyvtáros

124

Ádám Eszter

szaktájékoztató

adame@ekmk.hu 120, 124

Csordós Róbert

szaktájékoztató

120

Palkóné Jády Melitta

szoftverüzemeltető, könyvtári adatrögzítő

124

Pisztelné Ambrus Tünde

szaktájékoztató, feldolgozó könyvtáros

120

Tóth Hilda

feldolgozó könyvtáros

120

 

Kistelepülési szolgáltató (KSZR) csoport

   

Szabó Anikó

csoportvezető, szaktájékoztató 

127

Bihari Margit

könyvtáros

127

Boros Ágnes

könyvtáros

127

Sári-Kovács Péter

könyvtáros

127

Varga Viktória

adatrögzítő

127

 

Általános tájékoztatás és kölcsönzési adminisztráció

 

Kovács Gabriella

csoportvezető, szaktájékoztató

110, 111

Berecz Orsolya

szaktájékoztató

110, 111

Farkasné Nagy Edit

segédkönyvtáros 

110, 111

Földy Ágnes

segédkönyvtáros

110, 111

Németh Tamara

távollét  

 

Amerikai Kuckó / American Corner

   

Falussy Boglárka

szakreferens

108

 

Helyismereti gyűjtemény

 

Soponyai Ilona

csoportvezető, szaktájékoztató 

288

Domokos Anna

könyvtáros

288

Vaskorné Reitmesz Andrea

szaktájékoztató

288

 

Gyermek- és ifjúsági könyvtár

 

Vargáné Ládonyi Erzsébet

csoportvezető, szaktájékoztató

107, 119

Kaposi Noémi

könyvtáros-asszisztens

107, 119

Rozgonyiné Serfőző Orsolya

gyermekkönyvtáros

107, 119

 

Olvasószolgálat

 

Juhász Judit

csoportvezető, szaktájékoztató

113, 114, 121

John Judit

könyvtáros


113, 114, 121

Kenyeres Ildikó

szaktájékoztató

könyvtárközi kölcsönzés

113, 114 

Németh András

könyvtáros-asszisztens 

121, 122

Pituk Katalin

könyvtáros

 

113, 114, 121

Szántó Áron

 112, 122

Toldyné Somfai Katalin

könyvtáros

113, 114

 

Zenemű- és médiagyűjtemény

 

 

Közkapcsolati osztály

   

Csizmadia Júlia

osztályvezető, informatikus könyvtáros 

109

Kertai-Kovács Nóra

programszervező

125

Makai Lajosné

segédkönyvtáros

128

Makai Roland

könyvtári adatrögzítő

KSZR referens

123

Ródenbücher Beáta

ügyintéző

116 

Szász Ildikó

módszertani referens

123

Szénási Sarolta

ügyintéző

128

Varga Lajosné

ügyintéző

116

Czeglédi Kálmánné

 

110

Koltainé Mészáros Andrea

 

101

Varga Lajosné

 

107

Szöllőskei Károly

gondnok

 

101, 103

Tóth József

karbantartó

 

101, 103

 

Városrészi könyvtárak

 
Cholnoky lakótelepi Könyvtár 403-903
Timár Veronika  
     
Dózsavárosi Könyvtár 329-207
Feketéné Martin Katalin  
Vitai Zoltán  
     
Március 15. úti Könyvtár 428-431
Borián Beatrix  
Gueth Zsófia g  

Szervezeti felépítés

 • Igazgatóság

  • Igazgató

  • Igazgatóhelyettes

  • Titkárság

Az épület alaprajza

Facebook

Weboldalunkon cookiekat használunk, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Önnek.
Ok