• Helyismeret

  • 1

Felhívás jelölésre - Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíj

Az elismerést, a „Dr. Csiszár Miklósné-emlékdíj”-at azok a Veszprém megyében dolgozó könyvtárosok kaphatják meg, akik legalább tíz éve dolgoznak könyvtárosi munkakörben, szakmai munkájukkal tevőlegesen hozzájárulnak településük történetének feltárásához, segítik a helyismereti-helytörténeti tevékenységet végző szakemberek munkáját, illetve maguk is publikálnak ezen a szakterületen.

2017. december 11-én fogjuk átadni az idei dr. Csiszár Miklósné-emlékdíjat. A felterjesztésre szóló felhívást a mellékletben találják meg. A jelölést október 31-ig kell elküldeni az címre.  
 

Nézőpontok... csak tiszta forrásból

nézőpontok - bontó fotókiállítás 1 

 

Bontó László fotókiállítása nyílik az Országos Könyvtári Napok alkalmából 2017. október 7-én, szombaton 14 órakor a könyvtár kisgalériájában.

A kiállítást megnyitja: dr. Herth Viktória, művészettörténész

A tárlat megtekinthető november 4-éig a könyvtár nyitvatartási idejében.

 

 

 

100 éve írták

A dalegyesületből. A veszprémi dalegyesület a nyári szünet után megkezdi működését. Csajághy Károly elnök fölhívásban buzdítja a tagokat a gyakorló órák pontos megtartására. A gyakorlás napja hétfő és csütörtök s mindenkor a városi adóhivatalban, a szokott esti órában. Az első összejövetel hétfőn lesz d. u. 6 órakor. Új tagok a karmesternél jelentkezzenek.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

 Őrlés hosszabb időre. Rendelet szerint egy negyedévi gabonaszükségletet lehet megőröltetni. Minthogy azonban a lisztrendelet megengedi, hogy a lisztet megbizható helyekre hosszabb időre is kiszolgálhassák, dr. Komjáthy László ugyancsak megbizható helyekre megengedhetőnek tartja nagyobb mennyiségű gabona megőrlését. Az engedélyt a városházán kell kérni, ahol az illetők egy nyilatkozatot írnak alá. A nyilatkozat aláírói elismerik, hogy a lisztfogyasztás mérvét megállapító miniszteri rendeletet ismerik s kijelentik, hogy a lisztmennyiség korábbi elfogyasztása esetén hatósági pótlásra nem számítanak. Ebből tehát kitetszik, hogy hosszabb időre is elégséges gabona őrlését csakis azoknak engedik meg, akiknél a korábbi elfogyasztás veszedelme nem forog fenn.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 16. 3. o.

ROSENBERG MÓR divatáruháza értesíti a t. hölgyközönséget, hogy a legujabb őszi és téli női és gyermekfelöltő-, valamint kalapmodellek gyönyörű választékban megérkeztek.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 4. o.

Intelligensebb szerény árvaleány szabad óráiban uri házakhoz, elemi osztályba járó leány tanulók mellé instructornak ajánlkozik. Szintugy a rajz és női kézimunka oktatását is vállalja. A kézimunkák tanítását nagyobbaknak is. Az érdeklődők szives megkeresését kéri e lap kiadóhivatalába beadott címmel egy komolyabb árvalány.

Veszprémi Hírlap, 1917. szeptember 30. 4. o.

„A mi fiaink”

A veszprémi háziezredek (31. honvéd gyalogezred, 7. honvéd tábori ágyús ezred) szerepe a X. Isonzói csatában

1917. május 13-án az olasz hadsereg tüzérségi támadásával megkezdődött a X. Isonzói csata. Ebben az időszakban Veszprém két „háziezrede”, a 31. honvéd gyalogezred és 7. ágyús ezred az olasz fronton, Kostanjevica közelében teljesített frontszolgálatot, így ebben a csatában ők is részt vettek.

A 31. honvéd gyalogezred május 23. és 25. között 48 óra alatt összesen 17 ellenséges rohamot vert vissza. A X. Isonzói csata az olasz hadsereg vereségével ért véget. Mindkét ezred, és az alakulatok több katonája is kitüntetésekben részesült ezen napok emlékére.

Többet szeretnék tudni

Kvíz

Kvíz feladat megoldási segédlet
Az azonos számok egy-egy kvízen belül azonos betűket jelentenek. 
Megfejtésként beküldendő az idézet szövege az e-mail címre.

 

Kvízkérdések és érdekességek

Kedves Olvasóink!

Az első világháborúval kapcsolatos érdekességeket olvashatnak hónapról-hónapra, valamint kvízkérdésekre válaszolhatnak. Ismerjék meg a száz évvel ezelőtti háborús hátországot és a frontok könnyebb oldalát.

1. Étkezés a hátországban

2. A front érdekességeiből

3. Az utolsó királynénk koronázásáról érdekességek

4. Divat változása a háborús évek alatt (1. rész - Női ruházkodás)

5. Divat változása a háborús évek alatt (2. rész - Férfiak és gyerekek ruházata)

6. A nők munkába állása az első világháború alatt

7. Veszprém megye színházi élete a háború idején

8. Frontszínház

9. Gyerekek élete

10. A mezőgazdaság változása

11. A közlekedés változása az első világháborúban

2016. évi rendezvények az Eötvös 100 évforduló kapcsán

Eötvös

Január 12.

 

Programegyeztető értekezlet

 

Március 4 – 11

 

Eötvös – napok rendezvényei 

  • Veszprémi Szemle 40. számának bemutatója 
  • Petőfi-tábla koszorúzása
  • Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben c. reprint könyvbemutató
  • Megemlékezés és koszorúzás Eötvös Károly sírjánál az Alsóvárosi temetőben, Veszprémben. Beszédet mondott: Hebling Zsolt, Énekelt: Veresné Petrőcz Mária
  • Részt vettünk Mezőszentgyörgyön az Eötvös szobor koszorúzásán. Beszédet mondott: dr. Praznovszky Mihály
  • és az emlékszoba átadásán, ahol Kállai Szilárd és felesége tartott előadást

Bővebben: 2016. évi rendezvények az Eötvös 100 évforduló kapcsán

Évfordulók 2017-ben

Évforduló és eseménynaptár

 

1217 – 800 éve

– II. Endre adománylevelében először jelenik meg önálló birtokosként a veszprémi káptalan.

találkozott II. Endre királlyal Veszprémben RÓBERT, Rupert, Rudbert (Lüttich [Belgium?] – 1239. nov. 2.) r. k. püspök. A 13. században élt veszprémi püspökök sorából magasan kiemelkedett. Róbert püspöknek jelentős része lehetett abban, hogy II. Endre fogadalmát teljesítve 1217-ben a Szentföldre sereget vezetett. A király seregével a tenger felé vonulva Veszprémben a püspök vendége volt, aki a hadjárat költségeinek fedezésére átadta egyháza legértékesebb kincseit: köztük Gizella királynénak drága kövekkel kirakott és legtisztább aranyból készült, tizenkét márka súlyú koronáját. A koronát 1217-ig a veszprémi székesegyház kincstárában őrizték.

halt meg TURUL (? – 1217) ispán. Tapolca első név szerint ismert tulajdonosa. 1217 előtt II. Endre király híveként szolgálatai fejében birtokadományként kapta a települést. A mai Szent György-hegy (a középkorban: Hegymagas) környékén a Veszprémi Káptalan rovására hatalmaskodással gyarapította birtokait. Részt vett a király 1217. évben kezdődött keresztes hadjáratában és onnét hazatért.

 

Bővebben: Évfordulók 2017-ben

Felhívás

16-1Az Első Világháború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódva könyvtárunk kiállítás- sorozat létrehozását tervezi a Nagy Háború Veszprém megyei vonatkozásainak, valamint a hátországi hétköznapok érdekességeinek bemutatásával. Kérjük, akinek az első világháborús évekhez, eseményekhez kapcsolódó bármilyen dokumentuma, emléke van és hozzájárul annak bemutatásához, legyen szíves, hozza be archiválásra a megyei könyvtár helyismereti gyűjteményébe vagy egyeztessen munkatársainkkal. Digitalizálás után az eredeti dokumentumokat minden esetben visszajuttatjuk Önökhöz.

Együttműködésüket, segítségüket köszönjük!

EKMK Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény munkatársai

Bővebben: Felhívás