• Helyismeret

  • 1

100 éve írták

Villany Nemesvámoson. A nemesvámosi képviselőtestület elhatározta, hogy a villanyvilágítást bevezetteti. Megbizta egyuttal a községi jegyzőt, hogy a szükséges előmunkálatokat foganatosítsa. Arról is szó van, hogy az áramot esetleg a veszprémi villanytelepről szerzik meg. Ebben érdemben a község a városi tanácsot már megkereste.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 5. 4. o.

Városi fogat orvosok részére. A város megengedte, hogy egyik fogatát az orvosok éjjel, sürgős esetekben igénybe vehetik. Most azonban az abrak- és takarmányhiány, továbbá a személyzet apadása is megnehezíti e szokás fönntartását. Polgármester jelentésére a körgyűlés kimondotta, hogy a viszonyok javulásáig a városi kocsit esti 10 órától kezdve csak a városi tiszti orvos veheti igénybe.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

Iparosaink figyelmébe. Az országos ipartestület tudatta a veszprémi ipartestülettel, hogy 300 török ifjút óhajt fejlődésképes iparágakban Magyarországon kiképeztetni. Az elnökség fölhívja az érdeklődő iparosokat, hogy a megküldött tanoncszerződés kérdőív-mintáját augusztus 19-ig az ipartestület irodájában megtekintsék.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 12. 3. o.

A molnárárok bebetonozása. Özv. Frick Mihályné malmához vezető ugynevezett molnárároknak bebetonozására nézve a városi mérnöki hivatal megtette az előmunkálatokat. Közegészségügyi és közbiztonsági okok késztetik e lépésre a hatóságot, mert gyerekek, sőt felnőttek is többször vízbe estek. A vizjogi kérdések rendezése után megkezdik a munkálatokat.

Veszprémi Hírlap, 1917. augusztus 26. 4. o. 

„A mi fiaink”

A veszprémi háziezredek (31. honvéd gyalogezred, 7. honvéd tábori ágyús ezred) szerepe a X. Isonzói csatában

1917. május 13-án az olasz hadsereg tüzérségi támadásával megkezdődött a X. Isonzói csata. Ebben az időszakban Veszprém két „háziezrede”, a 31. honvéd gyalogezred és 7. ágyús ezred az olasz fronton, Kostanjevica közelében teljesített frontszolgálatot, így ebben a csatában ők is részt vettek.

A 31. honvéd gyalogezred május 23. és 25. között 48 óra alatt összesen 17 ellenséges rohamot vert vissza. A X. Isonzói csata az olasz hadsereg vereségével ért véget. Mindkét ezred, és az alakulatok több katonája is kitüntetésekben részesült ezen napok emlékére.

Többet szeretnék tudni

Kvíz

Kvíz feladat megoldási segédlet
Az azonos számok egy-egy kvízen belül azonos betűket jelentenek. 
Megfejtésként beküldendő az idézet szövege az e-mail címre.

 

Kvízkérdések és érdekességek

Kedves Olvasóink!

Az első világháborúval kapcsolatos érdekességeket olvashatnak hónapról-hónapra, valamint kvízkérdésekre válaszolhatnak. Ismerjék meg a száz évvel ezelőtti háborús hátországot és a frontok könnyebb oldalát.

1. Étkezés a hátországban

2. A front érdekességeiből

3. Az utolsó királynénk koronázásáról érdekességek

4. Divat változása a háborús évek alatt (1. rész - Női ruházkodás)

5. Divat változása a háborús évek alatt (2. rész - Férfiak és gyerekek ruházata)

6. A nők munkába állása az első világháború alatt

7. Veszprém megye színházi élete a háború idején

8. Frontszínház

9. Gyerekek élete

10. A mezőgazdaság változása

2016. évi rendezvények az Eötvös 100 évforduló kapcsán

Eötvös

Január 12.

 

Programegyeztető értekezlet

 

Március 4 – 11

 

Eötvös – napok rendezvényei 

  • Veszprémi Szemle 40. számának bemutatója 
  • Petőfi-tábla koszorúzása
  • Sziklay János: Veszprém város az irodalomban és művészetben c. reprint könyvbemutató
  • Megemlékezés és koszorúzás Eötvös Károly sírjánál az Alsóvárosi temetőben, Veszprémben. Beszédet mondott: Hebling Zsolt, Énekelt: Veresné Petrőcz Mária
  • Részt vettünk Mezőszentgyörgyön az Eötvös szobor koszorúzásán. Beszédet mondott: dr. Praznovszky Mihály
  • és az emlékszoba átadásán, ahol Kállai Szilárd és felesége tartott előadást

Bővebben: 2016. évi rendezvények az Eötvös 100 évforduló kapcsán

Évfordulók 2017-ben

Évforduló és eseménynaptár

 

1217 – 800 éve

– II. Endre adománylevelében először jelenik meg önálló birtokosként a veszprémi káptalan.

találkozott II. Endre királlyal Veszprémben RÓBERT, Rupert, Rudbert (Lüttich [Belgium?] – 1239. nov. 2.) r. k. püspök. A 13. században élt veszprémi püspökök sorából magasan kiemelkedett. Róbert püspöknek jelentős része lehetett abban, hogy II. Endre fogadalmát teljesítve 1217-ben a Szentföldre sereget vezetett. A király seregével a tenger felé vonulva Veszprémben a püspök vendége volt, aki a hadjárat költségeinek fedezésére átadta egyháza legértékesebb kincseit: köztük Gizella királynénak drága kövekkel kirakott és legtisztább aranyból készült, tizenkét márka súlyú koronáját. A koronát 1217-ig a veszprémi székesegyház kincstárában őrizték.

halt meg TURUL (? – 1217) ispán. Tapolca első név szerint ismert tulajdonosa. 1217 előtt II. Endre király híveként szolgálatai fejében birtokadományként kapta a települést. A mai Szent György-hegy (a középkorban: Hegymagas) környékén a Veszprémi Káptalan rovására hatalmaskodással gyarapította birtokait. Részt vett a király 1217. évben kezdődött keresztes hadjáratában és onnét hazatért.

 

Bővebben: Évfordulók 2017-ben

Felhívás

16-1Az Első Világháború kitörésének 100. évfordulójához kapcsolódva könyvtárunk kiállítás- sorozat létrehozását tervezi a Nagy Háború Veszprém megyei vonatkozásainak, valamint a hátországi hétköznapok érdekességeinek bemutatásával. Kérjük, akinek az első világháborús évekhez, eseményekhez kapcsolódó bármilyen dokumentuma, emléke van és hozzájárul annak bemutatásához, legyen szíves, hozza be archiválásra a megyei könyvtár helyismereti gyűjteményébe vagy egyeztessen munkatársainkkal. Digitalizálás után az eredeti dokumentumokat minden esetben visszajuttatjuk Önökhöz.

Együttműködésüket, segítségüket köszönjük!

EKMK Veszprém Megyei Helyismereti Gyűjtemény munkatársai

Bővebben: Felhívás