• 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Küldetésnyilatkozat

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár, mint a város és a megye egyik legnagyobb és leglátogatottabb kulturális intézménye, helyi, regionális és országos feladatokat ellátó nyilvános könyvtár, feladatának tekinti, hogy az állampolgárok számára biztosítsa a hazai és nemzetközi információkhoz és tudásanyaghoz való egyenlő esélyű, szabad hozzáférést. Veszprém kulturális és oktatási központ, egyetemi város. A megyei könyvtár küldetésének tekinti, hogy a felhalmozott tudásvagyont és kulturális értékeket az alábbi célkitűzések szerint, a könyvtárhasználók számára biztosítsuk:
 • A könyvtárhasználók mindenkori igényeinek megfelelő, minőségi szolgáltatások nyújtása.
 • Nyomtatott és elektronikus dokumentumok elérhetőségével a világra való rálátás biztosítása.
 • Közérdekű, közhasznú információkkal az állampolgárok tájékozódásának segítése.
 • Segítségnyújtás tanuláshoz, továbbképzéshez és szórakozáshoz.
 • Gyermekek, fiatalok értő olvasóvá nevelése, programok szervezése szabadidejük hasznos eltöltéséhez, összefogva a pedagógusokkal, az oktatás különböző színtereivel, résztvevőivel és a családokkal, széleskörű társadalmi kapcsolatok építése érdekében.
 • Együttműködés a megye összes könyvtárával a kultúra és az irodalom terjesztésére. A városi könyvtárakkal összefogva a kistelepülési könyvtárak segítése.
 • A megyében élő nemzetiségek kultúrájának ápolását segítő szolgáltatások nyújtása.
 • Hozzájárulás a látogatók szabadidejének kulturált eltöltéséhez, képzőművészeti, zenei, sport, egészségügyi és egyéb társadalomtudományi műveltségének bővítéséhez.
 • A hátrányos helyzetűek és fogyatékkal élők kiemelt támogatásával biztosítva az információs esélyegyenlőséget.
 • Korszerű ismeretekkel rendelkező, felkészült könyvtárosok foglalkoztatása.
Weboldalunkon cookiekat használunk, hogy a jövőben minél személyre szabottabb tartalmakat készíthessünk Önnek.
Ok