• 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Megvásárolható könyvek

Az alábbi könyvek megvásárolhatók nyitva tartási időben a fogadótérben, illetve postai úton utánvétes csomagként. Megrendelhetők az   email címen illetve központi telefonszámainkon.

A postaköltség az aktuális postai díjszabás alapján kerül megállapításra.

 

Könyvtárunk által kiadott könyvek 


seta-a-tortenelmi-vpben

 

Séta a történelmi Veszprémben

Válogatás az Eötvös Károly Megyei Könyvtár képeslapgyűjteményéből

A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár kiadásában jelent meg ez a csodaszép, háromnyelvű kötet, mely a könyvtár gyűjteményében található régi képeslapok segítségével eleveníti fel Veszprém elmúlt száz esztendejét és vezeti sétánkat e gazdag múlttal rendelkező megyeszékhely belvárosában a Püspökkerttől a Várhegyig. Az 1900-as évek elejétől datálható képes levelezőlapok és a képaláírások együtt kalauzolnak bennünket Veszprém történelmi helyszíneire. A kötet igazi csemege az egész család számára.

A kiadvány 3.500.- (a sorszámozott példány 3.700.-) Ft-ért vásárolható meg a megyei könyvtár földszintjén.

 

 

 

ekmk1

 

 

 

 

Múltidéző

Szerk.: Csiszár Miklósné

A XIX. század végi Veszprémnek állít emléket a kötet. A korabeli sajtó a város gondjaival és örömeivel, a haladással és a maradisággal, a vezetőkkel és a vezetettekkel egyaránt foglalkozott. (Gizella-napi könyv)

 

Ára: 500,- Ft

 

 

 

 

ekmk2

 

 

 

 

Múltidéző - Régi jó idők

Szerk.: Csiszár Miklósné

A XIX. század végi Veszprémnek állít emléket a kötet. A korabeli sajtó a város gondjaival és örömeivel, a haladással és a maradisággal, a vezetőkkel és a vezetettekkel egyaránt foglalkozott. (Gizella-napi könyv)

 

Ára: 500,- Ft

 

 

 

 

ekmk3

 

 

 

 

Múltidéző - Változó Veszprém a 20. század elején

Szerk.: Csiszár Miklósné

A XIX. század végi Veszprémnek állít emléket a kötet. A korabeli sajtó a város gondjaival és örömeivel, a haladással és a maradisággal, a vezetőkkel és a vezetettekkel egyaránt foglalkozott. (Gizella-napi könyv)

 

Ára: 500,- Ft

 

 

 

 

 

ekmk4

 

 

 

 

Veszprém a világháború évtizedében

Szerk.: Csiszár Miklós

A Múltidéző sorozat (Gizella-napi könyv) ötödik kötete az 1910-es évektől az 1919-es évek helyi sajtócikkein át mutatja be a város életét az első világháború alatt.

 

Ára: 500,- Ft

 

 

 

 

 

ekmk5

 

 

 

A város élni akar

Veszprém 1919-29

Szerk.: Csiszár Miklós

A Múltidéző sorozat 2008. évi kötete az első világháborút követő évtized sajtócikkeiből válogatva mutatja be a város küzdelmeit, újjáépítési törekvéseit, szerveződő civil egyesületek életét. (Gizella-napi könyv)

 

Ára: 500,- Ft

  

 

 

  

  

ekmk6

 

 

 

Veszprém a világválság éveiben

1929-1935

Szerk.: Csiszár Miklós

Az idei (2009-es esztendő) Gizella-napi kiadványa a nagy világgazdasági válság idejében készült veszprémi újságcikkekből válogatva mutatja be a város és a lakosság küzdelmeit, miközben a város és benne a civil-, sport-, zenei élet fejlődik.

 

Ára: 500,- Ft

  

 

  

  

ekmk10

 

 

 

 

Válság után – háború előtt

Veszprém az 1930-as évek végén

Szerk.: Csiszár Miklós

A 2010. évi Gizella-napi kötet bemutatja a világgazdasági válság után történt változásokat, nagy építkezéseket a városban. Beszámol a könyv a társasági élet alakulásáról, végül a második világháború első jeleiről.

Ára: 700,- Ft

 

 

 

 

 

  veszprem a masodik vilaghaboruban kicsi

 

 

 

 

Veszprém a második világháborúban

Szerk.: Csiszár Miklós

2011. évi Gizella-napi kiadvány Veszprém második világháborús nehéz, küzdelmes éveit mutatja be az akkor megjelent újságcikkek segítségével.

Ára: 700,- Ft

 

 

 

  

 

 

 

ekmk7

 

 

 

Veszprém megye földrajzi nevei

(IV. A veszprémi járás)

A megyében 1978 óta szervezetten és megszakítás nélkül folyó földrajzinév-gyűjtés utolsó szakaszaként került sor a volt Veszprémi járás névanyagának összegyűjtésére, amelyet a város és városkörnyékek, valamint a járás községeinek összefogásával végeztek el 71 településen.

 

Ára: 1.000,- Ft

 

 

 

 

 

ekmk8

 

 

 

 

Bodosi György: Antik játékok

Az író a klasszikusok társaságával igyekezett feloldani írói magányát. A múlt alakjait idézve próbált új gondolatokat és érzéseket kifejezni.

 

Ára: 300,- Ft

 

 

 

 

 

ekmk9

 

 

 

 

Bodosi György: Az idő marasztalása

Bodosi György hatodik válogatott verseskötete A fél évszázadot átölelő verseskönyv sorain a budapesti születésű, de a Balaton-felvidéki hegyek karéjozta Pécselyen gyökeret eresztett költő néphez, nemzethez kötődő életfelfogása, a múlt századi klasszikusokhoz hasonló szigorú etikája süt át elemi erővel. Talmi divatirányzatok szinte meg sem érintik ezt a nemes veretű költészetet, amelyben a forma és a tartalom természetes egységet alkot.

 

Ára: 100,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 A pápai Jókai Mór Városi Könyvtár által kiadott könyvek

  

 

 

pa1

 

 

 

Hubert Ildikó: Arcok és művek
a magyar múltból

 

Tanulmányok bibliafordításokról, régi magyar versekről. Kiemelten foglalkozik Szentiváni Mihály és Hrabovszky Dávid személyével a reformkorból.

Ára: 1.600,- Ft

 

 

 

 

 

  

 

a pápai repülőtér

 

Huszár János: A Pápai repülőtér létrejötte és első évei

 

Ára: 600,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 diákélet pápán 

László András: Diákélet Pápán

 

(Lábjegyzet a történelemhez című könyv 6. fejezete)

 

Ára: 1.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pápáról

 

Kerecsényi Zoltán: Pápáról a világűrbe

Farkas Bertalan pápai kötődéséről, felkészüléséről , a nagy eseményről és vissza-visszatéréseiről. Az első lépések: Gyulaháza- Pápa- Csillagváros. A visszaszámlálástól a visszatérésig.A hétköznapok az űrrepülés után. A sajtó tükrében.

 

Ára: 1.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iskola a viharban 

Huszár János: Iskola a viharban

 

Emlékek a Pápai Tanítóképzőről

 

Ára: 850,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

szállodák

 

 

Szalai Antal: Szállodák, vendéglők, korcsmák, kávéházak, méseskalácsosok, cukrászok

 

 

 

Ára: 1.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egyéb kiadók könyvei

  

 

Veszprém megy életrajzi lexikon

 

 

 

Veszprém megyei életrajzi lexikon

 

Szerk.: Varga Béla

 

 

 

Ára: 3.500,- Ft

 

 

 

 

 

IMG 004

 

 

 

 

Lichtneckert András - Tölcséry Ferenc: A veszprémi Piarista Gimnázium története az alapítástól az államosításig

1711–1948

Ára: 1.860,- Ft

 

 

 

 

 

 

vpmegyemonografiaja1

Veszprém megye monográfiája I.

Természeti viszonyok

 

A kötet tartalmából:

Veszprém megye természetföldrajzi és geológiai viszonyai (Futó János)

- régészeti-növénytani leletei (Gyulai Ferenc)

- növényzete (Galambos István)

- ős- és régészeti állattana (Bartosiewicz László - Vörös István)

- állatvilága (Tóth Sándor)

Kiadja: Veszprém Megyei Önkormányzat

Ára: 1.500,- Ft

 

 

 

bolygóutakonSörös László: Bolygóutakon és csillagösvényeken az Angyalok Birodalmába I-II. kötet

Mit tehet egy bátor szívvel és élénk képzelőerővel megáldott repülős kapitány, ha egy verőfényes napon szembetalálja magát egy igazi angyallal a felhők között? A találkozás csupán egyetlen pillanatig tart, ám ez a röpke pillanat is elég ahhoz, hogy a kapitány szívét rabul ejtse ez a mennybéli tünemény. Hősünk felkerekedik hát, nekivág az univerzum végtelen útvesztőinek, dacolva az ismeretlen csillagrendszerekkel. Az Ámor kapitány által írt naplóból megtudhatjuk, a főszereplőnek milyen fordulatos kalandokban volt része útja során, és a történetek végére remélhetőleg az is kiderül, vajon eljutott-e végül álmai földjére, az Angyalok Birodalmába.

 

Ára: 4.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

e tájról 

Tóth Dezső: E tájról indultak

Előszó

Genius loci, olvashatjuk a latin bölcsességekben, magyarul a hely szelleme. Ha igaz volt ez a bölcsesség a római korban, fogadjuk el, hogy igaz napjainkban is. Igaz, mert számos példa igazolja a magyar történelemben, az irodalomban, hogy települések százaiban őrzik, ápolják az ott született, élt, alkotott egyes személyek munkásságát, s állítottak emléket, megemlékeznek munkásságukról, mert érzik, tudják, hogy tevékenységük róluk szól, a táj szellemét érzik benne. Talán nem kell bővebben bizonyítani, mint ha hivatkozunk Petőfi Sándor költészetére, az Alföld szeretetére, szülőfalujának Kiskőröshöz történő ragaszkodására, és viszont a szülőhely szellemének ragaszkodására, a költő emlékének ápolására. Vagy maradjunk csak a Dunántúlon, felidézve Nagy László, Ágh István kötődését a tájhoz, s ez a kötődés megjelenik munkásságukban. Igazolásul lapozzuk fel Ágh Istvánnak az idei Ünnepi Könyvhétre megjelent Szavak Honvágya című kötetét vagy Lőrincze Lajossal készült interjúját, melyben így vall: „Szülőfalum nyelvét idézgetem ma is." (Horizont, 1985. 2. sz.)  

 

 

Ára: 600,- Ft

 

 

 

 

 

erős nők

 

Erős nők a sziklán

Főhajtás az 1000 éves város 1000 arcú asszonyai előtt

 

A Veszprémi Nők Kerekasztala könyve

 

 

Ára: 1.875,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nyom

Géczi János: Nyom

VESZPRÉM-ESSZÉ

Egy város és lakója - kettős portrét kap kézhez az olvasó, amikor elmerül Géczi János szokatlan és szenvedélyes hangú „útikalauzában”. A Veszprémben élő költő, művelődéstörténész határtalanná tágítja életterét: a város lépcsőit az Adriára meredeken lefutó sétányok rokonává avatja, kertjeit az iszlám kertkultúrával nemesíti, s elhozza zsákmányul San Ta pagodáinak, Marrakes piacterének élményét. Időben pedig több évszázadot barangol be velünk: őrzi az egykor fiatalon meghalt papköltő, Ányos Pál szellemét, a Cholnoky-fivérek legendáját, s megidézi a színház cowboykalapos rendezőjét, akinek porait a nevezetes viaduktról szórták szerte.

 

 

Ára: 2.300,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

tollasZatkalik András: Tollas próbák

„A nyelv az egyetlen kincs, amiből bőkezűen adakozhatunk, mégis marad gyümölcséből, hisz nem vész ki, nem fogy ki, mert van, ki újra vesse keserédes magvait.”

Zatkalik András

 

Ára: 1.900,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

szenvedély és szeszély 

 

Pauló Béla: Szenvedély és szeszély

 

Ára: 2.500,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tam-adél-1

 

 

 

Pauló Béla: Tam-Adél I–II.

 

Ára: 2.500,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

tam-adél-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

búzás huba 

 

 

 

Búzás Huba: Amerre a szél fúj

 

 

Ára: 2.000,- Ft

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mátyás király 

Fakász Tibor – Mikszáth Kálmán – Móra Ferenc – Szép Ernő: Mátyás király Palotán

Azoknak, akik hisznek a végtelen Bakonybasn és Mátyás rejtelmes palotai várában, az álomban és becsületben, a világ legszebb országában, a magyar legyőzhetetlen, igazságos Mátyás királyában és az örök, megtartó, égiekkel üzenő mesében...

 

Ára: 2.450,- Ft