VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


ÚJHELYI Sándor
( Ecser, 1902. február 4. - Budapest, 1996. május 19. )

tanár, entomológus

Tanulmányait a budapesti tudományegyetem az 1920-as évek elején végezte, 1936-ig tudományos munkatársként ott dolgozott. 1936-tól a Trefort-utcai Gyakorlógimnázium a munkahelye, 1947-től 1950-ig az iskola igazgatója. Ekkor vallásossága miatt beosztott tanárnak a budapesti Petőfi Gimnáziumba helyezték. 1951-től a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Orvosi Fizikai (jelenleg Biofizikai) Intézetébe került, ahol közel két évtizedet töltött el, eleinte tanársegédként, majd 1969-ben történt nyugdíjazásáig egyetemi docensi beosztásban. Hivatása mellett szabad idejében entomológiával foglalkozott. Több rovarcsoport (szitakötők, kérészek, álkérészek, tegzesek, recésszárnyúak) kutatásában ért el számottevő eredményeket. Rovarászként került kapcsolatba Veszprém megyével. A Bakony természeti képe programhoz hivatalosan 1972-ben csatlakozott, egy évtizedig végzett kutatásokat a Bakony hegység területén. Tudományos munkásságát számos könyv, könyvrészlet és publikáció fémjelzi.
  M.: Beszámoló a Bakony hegység Plecoptera, Ephemeroptera, Trichoptera és Neuroptera faunája kutatásának 1974. december 31.-ig elért eredményeiről. = A hatodik Bakony-kutató Ankét anyaga. Vp., 1976. – Adatok néhány rovarrend bakonyi elterjedéséhez. = A VpMMK.,14. Természettudomány. Vp., 1979.