VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


BÉKEFI Antal
( Románd, 1902. május 2. - Szovjetunió, 1943. február 15. )

kántortanító

A népzenekutató Békefi Antal édesapja. A gimnázium négy osztályát és a tanítóképző két évfolyamát Győrben kezdte, Pápán fejezte be, ahol 1922-ben tanítói oklevelet kapott. Ugyanitt diplomázott egyházi énekből és zenéből. Kezdő tanítóként Bakonynánán, majd Bakonyszentlászlón szolgált, 1924-ben választották meg Bakonyoszlopon kántortanítónak. Közel két évtizeden keresztül a község vezető-tanítója és kántortanítója volt. A részben osztott elemi iskolában egyéni, de választékos metodikával tanította a különböző tantárgyakat. Mint a falu mindenese a szabadművelődésben tágabb környezete számára is példaértékűt alkotott. Fúvós- és vonószenekart, dalárdát és színjátszó csoportot alapított. Amatőr együtteseivel bejárta az egész környéket, sikeresen szerepeltek Veszprém megye kiemelt rendezvényein is. 1942 márciusában behívták frontszolgálatra és az 1943. januári, Don-kanyari harctéri események során eltűnt.