VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


BÓDOGH János
( Ireg, 1809. december 26. - Mihályháza, 1880. december 5. )

ref. lelkész

Szülőfalujában, majd Gyönkön, később Pápán tanult. Először Mocsán volt tanító, később segédlelkész. 1835-től Senyaházán, 1840-től Homokbödögén lelkész. 1842 áprilisában választották meg Ajkán a ref. gyülekezet lelkészének. 1842. július 18-án villám csapott a templom tornyába. A természeti csapás után lemondott. 1846-ban Mihályházára került és haláláig ott szolgált.
  M.: Egyházi beszéd, melyet Ajkán 1842. évi július 18-án a helv. vallástételű hívek egyházán s tornyán villám-ütés okozta szerencsétlen eset emlékére készített s mondott. Pápán, 1842.
  I.: Szinnyei. I. köt. – Tilhof.