VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CHOLNOKY Jenő, csolnokossi
( Veszprém, 1870. július 23. - Budapest, 1950. július 5. )

tanár, író, földrajztudós

Az MTA levelező tagja volt. Cholnoky Viktor öccse és László bátyja. Egyetemi tanulmányokat Budapesten, először a műegyetem vízépítési tanszékén végezte, később filozófiai doktorátust szerzett. Lóczy Lajos asszisztense, majd adjunktusa. 1896–1898-ban nagyobb Kelet-Ázsiai utazást tett, hidrográfiai és geográfiai kutatásokat folytatott. Egyetemi tanár, a Magyar Földrajzi Társaság titkára, a Magyar Turista Egyesület és a Természetvédelmi Tanács elnöke is volt. Tanított a budapesti és a kolozsvári egyetemeken. A Földrajzi Intézetnek vezetője. F 4-énőleg a hegységek szerkezetét, a folyók természetét vizsgálta. Eredményesen foglalkozott emberföldrajzzal és az öntözések jelentőségével az emberi kultúra fejlődése szempontjából. Részt vett a Balaton tudományos tanulmányozásában. Számos tudományos dolgozat szerzője, írásai megjelentek a fontosabb nyelvterületek tudományos kiadványaiban. Szerkesztette a Balatoni Szemle c. lapot. – Balatonfüreden utca, Veszprémben lakótelep is viseli nevét. Tábla őrzi emlékét Veszprémben, a Panteonban (két testvérével együtt), a Kossuth u. 7. sz. alatt lévő szülőháza falán. Balatonfüreden a Balatoni Panteonban tábla, a városban utcanév, Balatonarácson oszlop és pihenőpark őrzi emlékét és nevét. Veszprémben, a róla elnevezett iskola előtti téren, bronzból készült mellszobrát, Balás Eszter alkotását 2014. június 14-én Porga Gyula polgármester és Rybár Olivér geográfus, a szobor állításának kezdeményezője avatta. Sírja Budapesten, a Kerepesi úti temetőben.
  M.: A Balaton limnológiája. (Tsz.) Bp., 1897. – A sárkányok országából. Vp., 1900. – A levegő fizikai földrajza. Bp., 1903. – A föld mélyének titkai. (Tudományos színmű.) Bp., 1912. – A jégvilág. (A sarkkutatások története.) Bp., 1914. – A Balaton hidrográfiája. Bp., 1918. – A Balaton jege. Bp., 1918. – Az emberföldrajz alapjai. Bp., 1922. – Általános földrajz. 1–2. köt. Pécs–Bp., 1923. – Utazás a sátán szekerén. Bp., 1928. – Magyarország földrajza. Pécs, 1929. – Erdőn, mezőn, sivatagon át. Bp., 1933. – Körösi Csoma Sándor életregénye. Bp., 1940. – Tihany. Bp., 1940. – A kétszáz éves Balatonfüred. = BSz., 1943. 10. sz. – A Séd-völgye. = A Séd völgye Veszprémben. (Szerk.: –GÉCZI János.) Vp., 2000.
  I.: THIRRING Gusztáv: ~ jubileumára. = FrK., 1930. 4–6. füzet. – BENDEFY László: ~. = A Földgömb, 1940. 12. sz. – RADETZKY Jenő: ~re emlékezve. = MN., 1987. máj. 9. – KUTASI KOVÁCS Lajos: Öreg földim. A Cholnokyak. = ÚH., 1994. 4–5. sz. – HAVASNÉ BEDE Piroska: ~. = ÉT, 1995. 36. sz. – MOLNÁR Jánosné: ~, a világjáró földrajztudós emlékére (1870–1950). = Veszprémi kalendárium 2011. (Szerk.: FENYVESI Ottó.) Vp., 2010. – KOVÁCS Sándor: A Balaton-felvidék ~ munkásságában. = FHt., 2010. 4. sz. – RYBÁR Olivér: „Földkóstoló cimborák”. ~ és Laczkó Dezső barátsága. = VpSz, 2014. 1. sz. – RYBÁR Olivér: ~ veszprémi diákévei. = VpSz., 2015. 2. sz. – Harmath–Katsányi. – BfÉL – Kertész. – KhÉL – MKtL II. köt. – RÚL IV. köt.– ÚMÉL I. köt. – ÚMIL 1. köt. – Varga.