VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CSÁSZÁR Elemér
( Gige, 1891. december 6. - Budapest, 1955. augusztus 7. )

tanár, fizikus

Az MTA levelező tagja 1928-tól. Berlinben és a budapesti tudományegyetemen tanult, 1914-ben matematika–fizika szakos tanári, 1918-ban bölcsészdoktori oklevelet szerzett. 1915–1921-es években a Pápai Ref. Kollégium tanára. 1921 és 1938 a budapesti tudományegyetemen adjunktus, tanár, majd a pécsi egyetem orvostudományi karán tanított, 1942–1943-ban a kar dékánja volt 1945–1946-ban a Vallás és Közoktatásügyi Minisztériumban dolgozott, ahonnan elbocsátották, 1948-ban politikai okokból bebörtönözték. Szabadulása után néhány évig a Medicor-gyárban dolgozott. Főként a sugárzás jelenségével foglalkozott. E témakörben több tanulmánya jelent meg hazai és külföldi szakfolyóiratokban.
  M.: A fekete sugárzás újabb elméleti és kísérleti vizsgálata. Pápa, 1918. – A Planek-féle formula vizsgálata elektromos úton. Bp., 1923. – A röntgensugárzás és gyakorlati alkalmazása. Bp., 1934. – A sugarak világa. Bp., 1937.
  I.: RÚL IV. köt. – ÚMÉL I. köt.