VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CSÁSZÁR Mihály
( Pápa, 1879. január 18. - Budapest, 1926. szeptember 5. )

műfordító, zeneszerző, művelődéstörténész, tanár

A középiskola első négy osztályát a Pápai Bencés Gimnáziumban járta. A budapesti egyetemen szerzett tanári oklevelet, majd doktorált. A főváros és néhány vidéki város (Rozsnyó, Rózsahegy) után Pozsonyban volt középiskolai tanár. Főleg a 15. század irodalomtörténetével foglalkozott. Lefordította Kézai Simon és Galeotto műveit. Pozsonyban több operettjét sikerrel játszották. Zeneszerzőként több misét, egyházi éneket és kísérőzenét szerzett. Különböző folyóiratokban jelentek meg tanulmányai és más írásai. A magyar művelődés története c. összefoglaló műve kéziratban maradt.
  M.: A magyar művelődés a 15. században. 1902. – Az Academia Istropolitana, Mátyás király pozsonyi egyeteme. Pozsony, 1914. – A magyar művelődés története. (Kéziratban maradt.)
  I.: Gaál. – Harmath–Katsányi. – RÚL IV. köt. – ÚMÉL I. köt. – ÚMIL 1. köt.