VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CSIKÁSZ Imre
( Veszprém, 1884. május 9. - Budapest, 1914. január 23. )

szobrász

A század eleji magyar szobrászat egyik legtehetségesebb alakja, akinek életműve korai halála miatt torzó maradt. A Veszprémi Piarista Gimnáziumban folytatott tanulmányainak megszakítása után faszobrász-inas, majd az Iparművészeti Iskola tanulója. Kaposvárott Borovicz Imre kőfaragó és épületszobrász mellett 1904–1906-os években különböző épületek szecessziós stukkódíszeit készítette. Hornig Károly püspök támogatásával két évig Münchenben (itt készült a Karoló lány és a Övedző fiú c. alkotása), 1907 őszétől Brüsszelben tanult. Innét küldte Hornig püspöknek a Rodin hatásáról tanúskodó, flamand halászról készített bronz Krisztus-fejet. Az 1909-ben alkotott Ifjúság c. műve hozta meg számára az első jelentős sikert. Római tartózkodása alatt 1911-ben és 1912-ben készültek az Ülő lány és a Fiatal lány című, egyéni hangját leginkább képviselő szobrok, amelyekkel, nagy sikerrel szerepelt a Műcsarnok-béli tárlaton. Az elsőt a Margit-szigeten, a másodikat a Deák téren állították fel. 1912–1913-ban több hónapig a kecskeméti művésztelepen dolgozott. Tanulmányai és utazásai közben szívesen időzött Veszprémben és Balatonalmádiban, a saját tervei alapján épült házban. 1912 végétől a budapesti, Százados úti Művésztelepen élt. Tervezte és megalkotta a veszprémi Károly-templom portáléját. Ferenc József császár 1908-ban, Veszprémben is járt, az érseki (akkor püspöki) palotában lakott. Ennek emlékét örökíti meg két alkotása, az érseki palota folyosóján lévő bronz emléktábla, valamint a Vármúzeumban lévő fehérmárvány mellszobor. Szobrait az érzékeny, naturalista indíttatású plasztikai formálás és kiegyensúlyozott szemlélet jellemzi. A Magyar Nemzeti Galéria több művét is őrzi. Számos vázlata, rajza, szobrainak gipszpéldánya a veszprémi múzeum tulajdona. Veszprémben több emléktáblája is látható. A volt piarista gimnázium falán Batsányi-domborműve, Pillitz Benő-síremlék az izraelita temetőben, Petőfi-emléktábla a volt Korona Szálló falán. A róla elnevezett Vár utcai kiállítóhely (Csikász Galéria) és utca, a Tűztorony aljában lévő, Raffai Béla alkotta Csikász-portré őrzi emlékét. Szülővárosában a Csikász szoborból Csibe-díjat alapítottak, amelyet 1995-től a képzőművészek egymásnak ítélnek oda. Balatonalmádiban a Csikász-lépcső l. sz. alatti ház falán tábla őrzi emlékét.
  I.: RIBÓ Zoltán: ~ veszprémi szobrászművész életrajza. Vp., 1930. – KAMPIS Antal: ~ről. = Mv., 1962. 4. sz. – ÉRINÉ TAKÁCS Margit: ~. (Katalógus.) Vp., 1964. – GÉCZI János: ~. = N., 1989. jan. 23. – Csikász Imre. Vár ucca tizenhét. Negyedévkönyv. 1994/1. sz. (Szerk.: GÉCZI János.) Vp., 1994. – Veszprémi művészek és mecénások a századelőn. Vp., 1994. – MvL I. köt. – RÚL IV. köt. – ÚMÉL I. köt. –Varga.