VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CZIGÁNY Károly
( Veszprém, 1832. október 27. - Kővágóörs, 1893. február 24. )

jogász, író

A veszprémi gimnáziumban kezdte, Sopronban és Pápán folytatta tanulmányait, Pesten jogot végzett, majd bírói és ügyvédi vizsgát tett. Néhány évig a kaposvári törvényszéken tisztviselő, majd az Eszterházai, később a Sümegi Járásbíróságon dolgozott. 1861-ben szolgabíró. Nem sokkal később ügyvédként és földbirtokosként Kővágóörsön telepedett le. Révfülöpi villája a 19. század utolsó harmadában a vidék társadalmi életének egyik központja volt, ahol számos író (pl. Jókai Mór) és művész is megfordult. Figyelmet keltettek társadalmi és bölcseleti kérdéseket tárgyaló írásai, amelyek a Balaton környéki, a zalai, a győri és a fővárosi lapokban jelentek meg. A Balaton kultuszának lelkes harcosa volt, sokat tett Révfülöpnek fürdőteleppé történő kialakítása érdekében. 1912-ben a Balatoni Szövetség közadakozásból emelt emlékoszloppal örökítette meg a nevét Révfülöpön, ahol a helytörténeti gyűjteményben több kéziratát is őrzik.
  M.: Lélek naplója. 1–2. köt. Vp., 1886–1888.
  I.: TV., 1893. febr. 25. – Czigány Károly emléke. = Bf., 1911. júl. 16. – KISS László: A Révfülöpi Fürdőegyesület 100 éve. (Tsz.) Révfülöp, 1999. (Révfülöpi Kiskönyvtár 3.) – P. MIKLÓS Tamás: A Balaton-kultusz egyik úttörője. Révfülöp, 2001. – Harmath–Katsányi. – Kertész. – Szinnyei. II. köt.