VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


CZIMBER Gyula
( Homokbödöge, 1936. január 2. - Mosonmagyaróvár, 2008. december 30. )

tanszékvezető egyetemi tanár.

A biológia tudomány kandidátusa (1971), doktora (1994). Apja: Czimber Gyula iskolaigazgató-tanító. Felesége: Németh Zsófia agrármérnök. 1954-ben a pápai Türr István Gimnáziumban érettségizett. 1969-ben a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián, 1960-ban a Gödöllői Agrártudományi Egyetem Növényvédelmi Szakán, 1964-ben a MÉM Tanárképző Intézetében kapott oklevelet. Gödöllőn 1964-ben egyetemi doktor, 1972-ben az ELTE-n természettudományi egyetemi doktori címet szerzett. 1959–1960-ban agronómus a Vas Megyei Növényvédő Állomáson, Tanakajdon. 1961–1965-ös években tanársegéd, 1965 és 1973 között adjunktus, 1973-tól 1981-ig docens, 1981-től egyetemi tanár, 1983-tól tanszékvezető, 1982 és 1985 között dékán-helyettes a Nyugat-Magyarországi Egyetem Mezőgazdaság-tudományi Karán, Mosonmagyaróváron. 1969-től az European Weed Research Society tagja. 1980-tól 1990-ig a Tudományos Minősítő Bizottság Általános Biológiai Szakbizottságának, 1980-tól az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Botanikai Szakbizottságának, 1996-tól az MTA Agrártudományok Osztálya Növénytermesztési Szakbizottságának, 1986-tól a Magyarország Kultúrflórája Szerkesztőbizottságának tagja. 1986-tól az Acta Agronomica Óváriensis szerkesztőbizottságának, 1979–1988 a TIT Győr-Moson-Sopron megyei Biológiai Szakosztályának, 1990–1992-ben a VEAB Természetvédelmi Munkabizottságának elnöke. 1980 és 1987 között a VEAB Gyombiológiai Munkabizottságának titkára, ill. l980-tól tagja. 1982–1986-os években a TIT Országos Központ Biológiai Választmányának vezetőségi tagja, 1990-ben alelnöke. 1990-től a Magyar Természettudományi Társulat Biológiai Szakosztályának (alapító) tagja, 1990 és 1996 között elnöke. 1995-től a Magyar Biológiai Társaság Botanikai Szakosztályának vezetőségi tagja. 2000-től a Magyar Gyomkutatás szerkesztőbizottságának tagja. 1985-től a Mosonmagyaróvári Városvédő Egyesület elnökhelyettese. Kutatásainak területe: a gyomnövények biológiája (csírázásbiológia, társulástan és ökológia). Agrobotanika. tudományos folyóiratokban, és ismeretterjesztő közleményekben megjelent dolgozatinak száma több mint 150.
Díjak, kitüntetések: 1964 Mezőgazdaság Kiváló dolgozója. 1982 Kiváló Munkáért. 1983 TIT Aranykoszorús jelvény. 1987 Emberi Környezetért. 1986 Kitaibel Pál Emlékplakett. 1992 Bugát Pál Emlékérem. 1993 Apáczai Csere János Díj.
  M.: A somkóró (Melilotus Mill.) = Magyarország Kultúrflórája (III./4.) Bp., 1980. –A kerti zsázsa (Lepidium sativum L.). = Magyarország Kultúrflórája (VI./7.) Bp., 1982. –A rozsnok (Bromus L.) fajok. = Magyarország Kultúrflórája (VIII./4.) (Tsz.) Bp., 1989. – A keményhéjúság. A magvak elfekvése a talajban, gyomnövények csírázása. Bp. 1980. – A magbiológia alapjai. (Szerk.) Bp. – Alaktan - Rózsaalkatúak - Dillenia-alkatúak - Árvacsalán-alkatúak (Szerk.) Bp., 1995. – Mezőgazdasági növénytan. Bp., 1995. – A Szigetköz szegetális gyomvegetációja. (Akadémiai doktori értekezés. MTA Kézirattár.) Bp., 1992. – Gyommaghatározó. (Tsz.) Bp., 1999.
  I.: 1990 Magyar Ki Kicsoda. Magyar és Nemzetközi Ki Kicsoda. (valamennyi kiadásban); 1998 Győr-Sopron megye Évkönyve. – VpMKÉL.