VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


FUCHS Emil
( Várpalota, 1830. március 25. - Budapest, 1896. augusztus 28. )

kertész

Édesapja gazdatiszt volt, fiát is annak szánta, aki kertész akart lenni. Gimnáziumi tanulmányait abbahagyva uradalmi kertészetekben sajátította el a választott szakma ismereteit. A Zichy család nagylángi birtokán, majd Alcsuton dolgozott. Az új esztergomi prímási palota parkírozási munkáinak befejezés után, 1865-ben, 35 éves korában Pest főkertésze. Parkokat, fasorokat létesített, korszerűsítette az elhanyagolt Városligetet, kialakította a Múzeumkert végleges arculatát. Nagy gondot fordított a várost ölelő erdőöv kialakítására. Szívesen kísérletezett a Városligeti Faiskolában, ahol a kertkedvelőknek előadásokat tartott. Jól felismerte Budapest különleges ökológiai adottságait, úttörő módon alkalmazta az ehhez szükséges különféle dendrológiai fajokat és változatokat, ezzel megalapozta a Fővárosi Kertészet világvárosi hírnevét. Több hazai szaklapnak volt munkatársa, szakkönyveket írt.
  M.: Vezérkönyv a gazdasági fanevelés, szaporítás és rendezés, valamint a kiültetett fák évenkénti kezeléséről. Pest, 1864. – A fővárosi városliget, annak környéke és a beltelki fasorok. Bp., 1882.
  I.: FEKETE József: idősb. ~. = KtL., 1896. – GILLEMOT Vilmos: ~. = A Kert, 1896. – MAÉ., 1. köt. Bp., 1987. – Szinnyei. III. köt. – ÚMÉL II. köt.