VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


FEKETE Jenő
( Veszprém, 1880. március 15. - Budapest, 1943. március 17. )

geofizikus

1941-től az MTA levelező tagja. A budapesti tudományegyetemen, az Eötvös Collegium tagjaként matematika–fizika szakos tanári és bölcsészdoktori oklevelet szerzett, ahol először tanársegéd, majd 15 évig Eötvös Lóránd mellett dolgozott. 1915-től kinevezett geofizikus, 1919-től az Eötvös Lóránd Geofizikai Kutatóintézet munkatársa, majd később, 1934–1935-ben vezetője. Mexikóban és Texasban végzett torziós ingás méréseket. Új kutatási módszereket vezetett be a szeizmológia területén. A gravitáció és tehetetlenség arányosságáról és Eötvös Lóránd földmágnesességre vonatkozó vizsgálatairól szóló írásai a Mathematikai és Physikai Lapokban jelentek meg.
  M.: Beiträge zum Gestze der Proportionalität von Tragheit und Gravität. (Tsz.) 1922.
  I.: RYBÁR István: Emlékbeszéd ~ ravatalánál. Bp., 1943. (MTA emlékbeszédek, 3. köt.) – Magyarok a természettudomány és technika történetében. 2. köt. Bp., 1989. – RÚL VII. köt. – ÚMÉL II. köt.