VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


FEKETE Sándor
( Makó, 1916. június 6. - Budapest, 1973. április 11. )

bányamérnök

. A műszaki tudományok kandidátusa. Oklevelét Sopronban szerezte. Az ország különböző bányáiban dolgozott: az aknaszlatinai sóbányában, a tótosbányai ércbányában, a nagybányai aranyérc-feldolgozóban, 1944 után Brennbergbányán, Oroszlányban és Tatabányán. Oroszlányban koncentrált fejlesztési módot dolgozott ki és alkalmazott az ottani vasérctelep egy vágatrendszerrel való lefejtésére. 1957–1964 között az Úrkúti Mangánércbánya főmérnöke volt. Munkatársaival kidolgozta az úrkúti karbonátos mangánérc hidrometallurgiai feldolgozásának egy új változatát. 1964-től haláláig a Bányászati Kutató Intézet főosztályvezetője.
  M.: Az ércbányászat tervezési sajátosságai. Bp., 1954. – Gyenge minőségű mangánércek hidrometallurgiai feldolgozása. = BáL., 1966. 1. sz.
  I.: Dr. ~. = BáKL., 1970. 10. sz. – KÁROLY Ferenc: Az úrkúti mangánércbányászat történeti áttekintése. (Kézirat.) Ajka, 1985. – RÚL VII. köt. – ÚMÉL II. köt.