VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


HALÁSZ András, Halász Andor András
( Munkács [Ukrajna], 1890. december 17. - Budapest, 1975. március 7. )

bányamérnök

A műszaki tudományok kandidátusa (1955). Selmecbányán kezdett tanulni, de a háború tanulmányait félbeszakította, bányamérnöki oklevelét 1923-ban Sopronban szerezte meg. 1941-ig Jugoszláviában egy belga érdekeltségű rézbánya főmérnöke, majd 1944-ig Nagybányán dolgozik. A 2. világháború után újjászervezte a hazai alumíniumtermelést. 1950-től a Bányászati Kutató Intézet osztályvezetője, meghívott előadóként ércelőkészítést tanított a VVE-en is. E témakörből egyetemi jegyzetei és több mint harminc tanulmánya jelent meg a Bányászati és Kohászati Lapokban. Munkásságának egyik fő területe az úrkúti mangánérc-dúsító mű hidrociklonos osztályozáson alapuló rekonstrukciója. Elvégezte az úrkúti mangántartalmú, elfolyó meddőiszap ipari méretű dúsítási kísérleteit. Kidolgozta az eplényi áthalmozott Csorda-hegyi típusú, valamint a gyenge minőségű oxidos nyers-mangánércek dúsítását. Munkásságát 1953-ban Kossuth-díjjal ismerték el. Szekszárd temetőjében nyugszik.
  M.: Az ércek útja a bányától a kohóig. Bp., 1952. – Bányaterek támmentes biztosítása. Bp., 1952. – Támmentes főtebiztosítás. Bp., 1952. – Az ércek története, kutatása, bányászati előkészítése. (Tsz.) Bp., 1954. Az érc- és ipariásvány előkészítés nemzetközi fejlődése és a hazai eredmények. Bp., 1959. – Haza ipari ásványok előkészítésének jelenlegi állása és fejlesztésének iránya. (Tsz.) Bp., 1960.
  I.: Jármai. – RÚL IX. köt. – ÚMÉL III. köt.