VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


HOFMANN Károly
( Ruszkabánya, 1839. november 27. - Budapest, 1891. február 21. )

bányamérnök, geológus, tanár

Tagja volt az MTA-nak. A friebergi akadémián és heidelbergi egyetemen tanult. 1863-ban a heidelbergi egyetemen avatták bölcsészdoktorrá. 1864-től a budapesti műegyetem tanított. Az 1869-ben szervezett Földtani Intézetben főgeológusként, 1872 után első főgeológusként dolgozott. A Természettudományi Közlöny rovatvezetője. Nagy érdemeket szerzett hazánk részletes geológiai feltérképezésében. Tudományos szempontból elsősorban a Nyugat-Magyarországi devon-rögök földtani viszonyaira, valamint a Déli-Bakony bazaltjaira vonatkozó vizsgálatai és megállapításai jelentősek.
  M.: A déli Bakony bazaltkőzetei. Bp., 1878.
  I.: TELEGDI RÓTH Lajos: ~ (1839–1891). = FtK., 1968. – CSIKY Gábor: ~. = ÉfMTt., 1989. Bp., 1988. – Szinnyei. IV. köt. – ÚMÉL III. köt.