VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KERKÁPOLY István, Kerkapoly István
( Balatonudvari, 1789. március 26. - Sümegmihályfa, 1848. március 10. )

alispán

A Pápai Ref. Gimnázium elvégzése után ügyvédi oklevelet szerzett és egy ideig a szigligeti uradalom ügyésze. 1828-tól 1834-ig a Tapolcai járás főszolgabírója. Zákonyi Ferenc szerint az 1830-as években, a Balatonfüredi járásban is főszolgabíró. Segített Kisfaludynak a színház építésében. A Balatonarácsi Téglaégető létesítése neki köszönhető. Három évig Zala megye másodalispánja, majd 1837 és 1848 között alispánja. Két alkalommal volt országgyűlési követ, 1830-ban és 1843–1844-ben, amikor egyedül képviselte Zala megyét. Munkája során Deák Ferenc liberális reformpolitikáját támogatta. Jelentős szerepet vállalt a Balatonfüredi Színház létrehozásában. Kővágóörsön a Petőfi út 18. sz. alatt álló, műemlék-jellegű, 1821-ben épült háznak volt a tulajdonosa. Kővágóörsön, családi kriptában nyugszik (?).A háznál 2017. augusztus 20-án avatták ~ szobrát, Kiss László ábrahámhegyi szobrász, művésztanár alkotását.
  I.: EÖTVÖS Károly: A Bakony. Bp., 1909. Omladozó sírboltja a kővágóörsi temetőben található. = TL., 1942. máj. 2. – ZÁKONYI Ferenc: Balatonfüred. Vp., 1988. – TUNGLI Gyula: A pápai polihisztor. ~ emlékezete. = ÚH., 1991. 4–5. sz. – BfÉL – Kertész.