VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KONEK Sándor
( Pest, 1819. augusztus 18. - Balatonfüred, 1882. augusztus 1. )

statisztikus, tanár

1858-ban az MTA levelező-, 1867-ben rendes tagja. Bölcseleti és jogi tanulmányait a pesti egyetemen végezte. Egy ideig az udvari kamara fogalmazó gyakornoka, majd Budán, Győrben, 1850-től Pozsonyban akadémiai tanár. 1954 után a pesti egyetem statisztika-professzora, egy ideig az egyházjogi tanszéket is vezette, 1865-ben az egyetem dékánjává, 1869-ben rektorrá választották. 1868-ban királyi tanácsosi rangot kapott. Előadásaiban és könyveiben a statisztika önálló tudomány voltát hirdette. Művei összefoglaló jellegűek, részben népesedési kérdésekkel foglalkoznak.
  M.: A statisztika elmélete. Bp., 1869. – Újabb adatok Magyarország bűnvádi statisztikájából. Bp., 1879. – Bányászatunk jelen állapota... Bp., 1882. – Magyarország és egyes törvényhatóságainak népmozgalma 1877–1879. Bp., 1882.
  I.: KAUTZ Gyula: Emlékbeszéd ~ felett. Bp., 1886. – HORVÁTH Róbert: ~ professzor (1819–1884) elméleti statisztikai munkássága. Szeged, 1965. – GyÉL. – Szinnyei. VI. köt. – ÚMÉL. III. köt.