VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


LÉVAY Imre
( Makó, 1842. november 10. - Budapest, 1895. május 20. )

piarista rendfőnök, újságíró

1861-ben lépett a piarista rendbe, 1867-ben szentelték pappá. 1871-ben a budapesti tudományegyetemen szerzett tanári oklevelet. Tanított Vácott és Budapesten. 1875-től Veszprémben házfőnök és a gimnázium igazgatója. Igazgatása alatt fejlődött az iskola főgimnáziummá. 1877–1884 között (megszakítással) szerkesztője a Veszprém c. lapnak. 1884-ben megindította a Veszprémi Közlönyt, amelyet 1891-ig kiadó-tulajdonosként és felelős szerkesztőként irányított. 1887-től gimnáziumi igazgató Budapesten, 1891-ben rendfőnökké választották. Sok tanügyi cikket írt. Sírja Budapesten, a Kerepesi úti temetőben van.
  M.: Kalobiatica vagy a szépélettan vázlata. 1. Rész. Pest, 1872.
  I.: LÉVAY J: A veszprémi kath. főgymnasium. = A kegyes tanítórendiek veszprémi kath. nagygymnasium értesítője 1883/84. Vp., 1884. – MPRTN. FORGÓ Géza: ~, piarista szerzetes. Makó, 1995. – MKtL. VII. köt. – Szinnyei. VII. köt. – MPRTN. – ÚMÉL. IV. köt. – Varga.