VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


LACZKÓ Dezső Ágoston
( Trencsén, 1860. július 22. - Veszprém, 1932. október 27. )

piarista tanár, múzeumigazgató, geológus

1927-től a Szent István Akadémia rendes tagja. 1877-ben a kegyes tanító rendbe lépett, 1885-ben szentelték pappá. Nyitrán teológiát tanult, 1883-ban a budapesti tudományegyetemen, földrajz–természetrajz szakon tanári oklevelet szerzett. Privigyén, Debrecenben, Kecskeméten és 1888-tól Veszprémben tanított. 1912 és 1918 között a veszprémi gimnázium igazgatója, 1920-ban vonult nyugalomba. 1895-től tevékenyen részt vett a Bakony geológiai feltárásában, Lóczy Lajos munkatársa volt a Balaton környékének tanulmányozásában. A veszprémi Jeruzsálemhegy felső triászkori márgájában felfedezte a Jaekel berlini paleontológus által Placochelys placodonta néven leírt ősteknőst. Részt vett Déchy Mór utolsó kaukázusi kutatóútján, jelentős adatokkal gazdagítva a Kaukázus geológiájára vonatkozó ismereteket. Nevéhez fűződik a Veszprém Megyei Múzeumi és Könyvtári Egylet megalapítása 1903-ban, amelynek első igazgatója. 1905-től szerkesztette a Veszprém Megyei Múzeum évi jelentéseit. Közreműködött a Nemesvámos határában fekvő Baláca-pusztai római lelőhely feltárásában. Tudományos munkásságát elismerve több hazai és külföldi társaság fogadta tagjai közé. Veszprémben, a róla elnevezett múzeum mellett áll kőszobra, Medgyesi Ferenc alkotása. A róla elnevezett forrásnál tábla őrzi emlékét. Sírja a veszprémi Vámosi úti temetőben van.
  M.: A gerinces állatok csontrendszerének fejlődése. Debrecen, 1885. – Geológiai jegyzetek a Kaukázusból. (DÉCHY Mór Kaukázus c. munkájában.) Bp., 1907. – A veszprémi Szentbenedekhegy története. Vp., 1908. – Veszprém városának és tágabb környékének geológiai leírása. (A Balaton tudományos tanulmányozásának eredményei I., 1. rész. Geológiai függelék 1.) Bp., 1911. – Őstörténeti adatok a Balaton környékéről. Bp., 1929.
  I.: ifj. LÓCZY Lajos: Emlékbeszéd ~ r. tag felett. = A Szent István Akadémia emlékbeszédei 3. köt. 2. füzet. Bp., 1938. –SZENTLÉLEKY Tihamér: ~. (1860–1932.) = VpSz., 1958. 2. sz. – BANNER János: Dr. ~ emlékezete. = VpMMK., 10. Vp., 1971. – CS. DAX Margit: ~ életútja. = Múzeumi Diarium, 1990. esztendőre. Vp., 1990. –CS. DAX Margit: ~. = VpSz., 1994. márc. – EL-ZEIN Viktória: ~ Veszprém tudós tanára. = TmV., 1995. 12. sz. mell. – RYBÁR Olivér: „Földkóstoló cimborák”. ~ és Cholnoky Jenő barátsága. = VpSz, 2014. 1. sz. – MKtL VII. köt. – MPRTN – RÚL XII. köt. – Szinnyei. VII. köt. – ÚMÉL IV. köt. – Varga.