VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


MÓD Péter
( Nagyalásony, 1911. május 31. - Budapest, 1996. szeptember 21. )

tanár, diplomata, politikus

Szülei: Mód György ev. tanító, Mendel Viktória. A helyi elemi iskola elvégzése után a Dunántúli Ref. Egyházkerület Pápai Főiskoláján folytatta tanulmányait. 1929-32-ben a Pázmány Péter Tudományegyetemen tanult, többek között Fejtő Ferenc és Rajk László társaságában, ahol tanári diplomát szerzett. 1931-től részt vett a munkásmozgalomban, 1932-ben letartóztatták, elítélték és kizárták az egyetemről. Szabadulása után Budapesten és Pápán vett részt az illegális pártmunkában. 1935 után Párizsban folytatta tanulmányait és a kommunista vezetésű tömegszervezetekben dolgozott. A háború alatt a nemzetközi emigráció vezetőszervének tagja, a francia partizánhadsereg századosa. 1945 után a KMP apparátusában, 1947-től külügyi szolgálatban dolgozott. 1949-ben koholt vádak alapján letartóztatták és elítélték, 1954-ben rehabilitálták. Egy évig a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár igazgatója, 1957 és 1961 között hazánk állandó ENSZ-képviselője. 1961-től 1968-ig a külügyminiszter első helyettese, majd 1974-ig, nyugállományba vonulásáig hazánk párizsi nagykövete. 1975 után az MSZMP Központi Bizottságának tagja. Kitüntetései: Magyar Partizán Emlékérem; Szabadság érdemérem; Munka Érdemrend; Munka Érdemérem; Szocialista Hazáért Érdemrend. Az Óbudai temetőben nyugszik.
  I.: CSABA Imre: Támadás menetből. (1917–1945). Vp., 1969. – (RÚL XIV. köt. *máj. 21.)