VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


NÁDORI László, Neumann László
( Kisláng, 1923. január 11. - Tapolca, 2011. április 18. )

egyetemi tanár, pszichológus

A biológiai tudományok kandidátusa (1972), a biológiai, testnevelési tudományok doktora (1989). 1943-ban a budapesti Vörösmarty Mihály Gimnáziumban érettségizett. 1950-ben a Magyar Testnevelési Főiskolán, 1966-ban a budapesti tudományegyetem pszichológia szakán szerzett oklevelet. 1998-ban a Magyar Testnevelési Egyetem és a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Kar professzor emeritusa. 1950–1951-ben a Jedlik Ányos Gimnázium tanára, 1951-től az Országos Testnevelési és Sport Bizottság előadója, főelőadója, majd osztályvezetője, 1957-től 1960-ig a Körösi Csoma Sándor Gimnázium tanára, 1960–1975 között a Testnevelési Tudományos Kutató Intézet tudományos munkatársa, főmunkatársa, igazgatóhelyettese, igazgatója, Bp. 1975 és 1994 között a fővárosi Magyar Testnevelési Egyetem docense, egyetemi tanára, 1978-tól 1984-ig rektor-helyettese. 1990 és 1998 között országgyűlési képviselő. 1980-tól 1992-ig a római Sckola Centrale dello Sport, 1987 és 1992 között a barcelonai Katalán Sportintézet vendégtanára. ,Magyar Sporttudományos Társaság tb. elnöke. Testnevelő Tanárok Országos Egyesülete tb. elnöke. 1972 és 1995 között az Európai Sportpszichológiai Társaság alelnöke, főtitkára. 1995-től az Európai Sportszövetség VB. tagja. 1998-tól a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem tiszteletbeli doktora. 1990 és 1998 között a Magyar Országgyűlés Sportalbizottságának elnöke. Ábrahámhegyen háza van, aktív részese a település társadalmi életének. Kutatásainak területei: a testi képességek fejlődése és a sport kölcsönhatása. Sportolók személyiség szerkezetének sajátos vonásai. A testnevelési óra anyaga és a testi fejlődés összefüggései. Díjak, kitüntetések: 1974 Ezüstgerely irodalmi díj. 1983 Hepp Ferenc-díj. 1993 Szent-Györgyi Albert-díj, Philippe Noël-Baker-díj, Sipos Márton-díj, Matolay Elek-emlékérem. 1998 a Janus Pannonius Tudományegyetem díszdoktora. 2001 Esterházy Miksa-díj.
  M.: Edzés, versenyzés. Bp., 1962. – A sport és testnevelés időszerű kérdései c. sorozat 1969 és 1982 között megjelent 26 kötetének főszerkesztője. – Edzéselmélet. Bp. 1972. (1976., 1981.) – Sportképességek fejlesztése. (Tsz.) Bp. 1973. – Puskás sportlövészet módszertana. (Tsz.) Bp. 1975. – Tanulmányok az ifjúság testi neveléséről. (Főszerkesztő.) Bp. 1975. – Műveltségkép az ezredfordulón. (Tsz.) Bp. 1980. – Az edzés és versenyzés pszichológiája (Főszerkesztő, Tsz.) Bp. 1980. – Sportképességek mérése. (Tsz.) Bp. 1984. – Edzéstervezés. (Tsz.) Bp. 1986.– Sportlexikon I-II. köt. (Főszerkesztő.) Bp. 1986. – A sportedzés, versenyzés új útjai. (Főszerkesztő, Tsz.) Bp. 1988. – Sportelmélet. Pécs, 1992. (2000.) – Európai Unió és a sport. (Tsz.) Bp., 2003. – Edzés, versenyzés címszavakban. Bp., 2005.Ct.: kb. 120 tanulmány, cikk szerzője. Közel 50 tanulmánya 12 idegen nyelven, külföldön jelent meg. Közelmúltban megjelent írásaiból néhány: Az Európai Unió és a magyar sport. = Iskolakultúra, 1998. 5. sz. – Dopping: Cinizmus, dilettantizmus. = Világgazdaság, 1999. febr. 5. – FIPA-MLSZ vita = Nszav., 1999. febr. 16. – Az intézményi (iskolai) testnevelés és sport megítélése Európában. = Sporttudomány, 1999. 4. sz.
  I.: Nemzeti Sport, 1999. ápr. 12., MHl., 1998. jan. 12., – RÚL XIV. köt. – VpMKÉL.