VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


RUZITSKA Ignác
( Bazin, 1777. április 18. - Veszprém, 1833. február 15. )

zeneszerző, karmester

Pozsonyban templomi fiúénekes. Az 1790-es évek végén gr. Viczay hédervári gazdaságában számtartóként dolgozott. 1800-tól Veszprémben a káptalani zenekar tagja, majd a székesegyház karnagya. A magyar zene lelkes híveként ismerkedett meg kortársaival, Biharival, Lavottával és Csermákkal. Csermák több szerzeménye az ő feljegyzéseiben maradt fenn. Képzett hegedűművész volt, de munkájának helyhez kötöttsége miatt művészete csak szűkebb körben érvényesülhetett. A Veszprémvármegyei Zenei Társaság megbízásából 1823–1824-ben szerkesztette a Kocsi Sebestyén Gábor által kiadott Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből c. kiadványsorozatot, amelyben saját kompozícióit is megjelentette. A sorozat utolsó tagja közli Ruzitska Butsuzó lassú-ját. Valójában ezzel a darabbal búcsúzott a közönségétől. Halálával a veszprémi zenetársaság is megszűnt. Balatonfüreden a Balatoni Panteonban (Pálóczi, Bihari és Csermák társaságában) 1960-tól, Veszprémben, a Dózsa György út 4. sz. házon (volt lakóházán) 2017 óta tábla őrzi emlékét.
  M.: Magyar nóták Veszprém Vármegyéből... Fortepianóra alkalmaztattak ~ által. (Reprint.) Vp., 1994.   I.:
  I.: EVVA Lajos: Czigány epigonok. = Reform, 1873. 271–272. sz. – BRODSZKY Ferenc: A Veszprémvármegyei Zenetársaság. Bp., 1941. – Brockhaus Reimann zenei lexikon. 3. köt. Bp., 1983–1985. – Pfeiffer: A veszprémi székesegyház zenéjének története. (Tsz.) München, 1985. – M. TÓTH Antal: Veszprém zenei múltjából. ~ élete és munkássága. (~ születésének 240. évfordulójára.) = VpSz., 2017. 1. sz. – RAKOS Miklós: Hogyan lettek világhírűek ~ veszprémi verbunkos táncgyűjteményének dallamai (1823-1832). =VpSz., 2017. 3. sz. – BfÉL – MKtL X. köt. – ÚMÉL V. köt. – Varga. – ZnL III. köt.