VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


SARUDY Ottó
( Cselej [Szlovákia], 1872. február 7. - Pápa, 1931. október 27. )

tanár, író

Sarudy György öccse. Gimnáziumba Sátoraljaújhelyen járt, a tanítóképzőt Sárospatakon végezte. Budapesten polgári iskolai tanítói, két évvel később tanári oklevelet szerzett. Előbb az Érsekújvári, majd az Alsólendvai Polgári Iskolákban tanított. A tanári diploma megszerzése után előbb Znióváralján, majd 1898-ban Pápán tanítóképző-intézeti tanár. 1908-tól a Dévai Tanítóképző igazgatója, később Kolozsvárott tanított. 1921-ben Pápán igazgató, egy év múlva tankerületi főigazgató és nyolc éven át az állami tanítóképző intézetek országos felügyelője. Írásai a Pápai Lapokban és a Magyar Tanítóképzőben jelentek meg. Sírja a pápai Alsóvárosi temetőben van.
  M.: A Pápai Magyar Királyi Állami Tanítóképző Intézet értesítői. 1898–1907. (Szerk.) Pápa. – Zsoltárok a dicséretek. Bp., 1902. – Magyar énekiskola. 1–3. r. Bp., 1903–1904. – Magyar stilisztika és a közéleti fogalmazványok. Bp., 1903. – Magyar énekiskola, tanítóképzők számára. 1–3. füz. Bp., 1904. – 100 magyar férfikar. Bp., 1904.
  I.: PPL. – Szinnyei. XII. köt.