VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


SZONTAGH Tamás, iglói
( Ózd, 1851. április 13. - Budapest, 1936. január 31. )

geológus

Középiskolába Eperjesen, Pozsonyban, Budapesten és Szarvason járt. A budapesti tudományegyetemen 1882-ben végzett, majd a Mineralógiai és Petrográfiai Intézetben tanársegéd. 1886-tól magángeológus. 1889-ben a Földtani Intézethez került, 1892-ben osztálygeológus, 1905 után főgeológus. 1919-ben, Lóczy Lajos nyugdíjba vonulása után az intézet igazgatójává nevezték ki, ezt a pozíciót 1924-ig töltötte be. Révfülöpre költözött, de agro- és hydrogeológiai tanulmányait ott sem hanyagolta el. Az 1880-as években telepedett meg Révfülöpön, ahol villát építtetett, aktív résztvevője, segítője volt a település közéletének és fejlesztésének. A Révfülöpi Fürdő- és Partszépítő Egyesület alapító tagja és évtizedeken át elnöke. Családi emlékeinek egy részét a Révfülöpi Honismereti Gyűjtemény őrzi. Tudományos munkásságának kezdetén az Alföld keleti peremének geológiai térképezését végezte, majd főként hidrogeológiai tevékenységet folytatott. 1916-ban elsőként tette közzé a bakonyi vörös földben meglévő bauxit adatait és tárta fel annak gazdasági jelentőségét.
  M.: A budai várhegyi alagút hidrogeológiai viszonyai. Bp., 1908. – Hidrogeológiai megfigyelések. Bp., 1909. – Ásványosvízű forrásokon végzett hidrogeológiai és fizikochemiai megfigyelések eredményei. Bp., 1914. – Magyarország mesterséges vízellátása. Bp., 1919.
  I.: Meghalt dr. iglói –~. = TL., 1936. febr. 8. – LÁSZLÓ Gábor: ~ emlékezete. = FtK., 1937. – MOSONI Dór: Hatvan éve hunyt el (Iglói) dr. ~. (Tsz.) = FrK., 1996. 4. sz. – KISS László: A Révfülöpi Fürdőegyesület 100 éve. Révfülöp, 1999. (Révfülöpi Kiskönyvtár 3.) – P. MIKLÓS Tamás: Ki kicsoda Révfülöp történetében. I. rész. = VF., 2000. 2. sz. – Szinnyei. XIII. köt. – ÚMÉL. VI. köt. (A révfülöpiek úgy tudják községükben hunyt el, a Magyar múzeumi arcképcsarnok c. kötet is ezt közli.)