Bibliográfia 1918-1920

(Az I. világháború vége, az őszirózsás forradalom, a Tanácsköztársaság és a trianoni békekötés hatásai Veszprém megyében)

Az Eötvös Károly Megyei Könyvtár állományában található írások

1918-1920 időszakának Veszprém megyei feldolgozásai

A magyar Tanácsköztársaság egészségügye Veszprém megyében : a korabeli sajtó alapján/ Mészárosné Varga Mária, Budapest : Medicina, 1982. - p. 219-226. ; 24 cm .-(Orvostörténeti közlemények ; 97-99. 1982. Klny.)

A Magyar Tanácsköztársaság 60. évfordulója : a megyei jubileumi kiállítás ismertetése / Veress D. Csaba. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 6. - (Veszprém: Veszprémi ny.), 1979.- p. 9-26.

A Magyar Tanácsköztársaság hibás agrárpolitikájának tükröződése a Vörös Zászlóban/ Horváthy György .-[Veszprém] : [MSZMP Pártoktatási Igazg.], 1980.-39 fol. ; 30 cm Szakdolgozat

A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikai törekvései a Balaton- Felvidék északnyugati szögletében visszaemlékezések és forrásmunkák alapján / Kiss Ferenc .- [Veszprém]: [MPI], 1978. - 39 fol., [3]t. fol. : ill. ; 30 cm

Jelige.”Új Világ”.- Pályázatok

A politikai erők alakulása megyénkben a Tanácsköztársaság idején/Csaba Imre In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 6. - (Veszprém: Veszprémi ny.), 1979. - p. 91-109.

A proletárdiktatúra Veszprémben és a Veszprémi egyházmegyében/Csernus- Ortutay Márton == Veszprémi Szemle (1993-).- 17.évf. 39. sz. (2015.4. sz.), p. 48-64.

A Tanácsköztársaság 50. évfordulójára készült pályázatok: Kézirat .- [S.l.] ; [s,n.], 1969.- 30 cm

A Tanácsköztársaság közoktatáspolitikája megyei emlékei /Kötetszerk.Vajna József ; [kiad. a Veszprém Megyei Tanács VB. Művelődésügyi Osztálya és a Magyar Pedagógiai Társaság Veszprém Megyei Tagozata].- Veszprém: EKMK soksz. , 1979.-173, [2]p. ; 21 cm .- (Veszprém megyei pedagógiai kiskönyvtár ; 19.)

A Tanácsköztársaság Veszprém megyében /[írta Csaba Imre]; [kiad. a Magy. Szocialista Munkáspárt Veszprém Megyei Bizottsága]; [bev. Pap János] .- [Veszprém]: MSZMP Veszprém M. Biz., [1959].-276 p. ; 21 cm

A Tanácsköztársaság Veszprém megyei sajtójának cikkbibliográfiája/ Nagy László; [a Megyei Könyvtár kiad.].- Veszprém, Megyei Könyvtár, 1959.-207 p.; 21 cm.

A Tanácsköztársaság Zala megyében / [kiad. a Magyar Szocialista Munkáspárt Zala megyei Végrehajtó Bizottsága és a Megyei tanács Végrehajtó Bizottsága] .- Zalaegerszeg : MSZMP Zala M. Biz., 1961..-185.p., 12 t. ; 20 cm

Veszprém megyei adatokat is tartalmaz.

Emlékhelyek Veszprém megyében / főszerk. Bándi László ; [… szerk. Giay Frigyes et al.].- Veszprém : MKI, 1996.-360p.

Fejezetek a területi katonai igazgatási rendszer történetéből: a nemzeti hadsereg megalakulásától a trianoni békeszerződés ratifikációjáig (1919-1922) / Földesi Ferenc == Honvédségi Szemle (2013-).-147. évf. 1. sz. (2019).- p. 99-118.

A tanulmány Veszprém megyei adatokat is közöl.

Feljegyzések a Magyar Tanácsköztársaság veteránjairól. – Veszprém: Kézirat, 1959.-644 fol., 4 t. ; 30 cm

Küzdelem a Dunántúlon az ellenforradalom hatalomra jutása ellen: 1919. augusztus – december / Kleinné N. Zsuzsa == Századok (1867-) .-(1955), p. 211-240.

Tanulmány Veszprém megyei adatokkal.

Leningrádtól Veszprémig / Tóthné Fehér Mária .- Veszprém, [é.n.].- 11 fol.; 30 cm

Kézirat

Több adatot is tartalmaz Veszprém megyéről.

Március 21 (1979) : a KISZ Veszprém Megyei Bizottságának kiadványa / fel. szerk. Tóth Ilona .- 1979. márc. 20.-1979. márc. 21. – Veszprém ; Veszprém : KISZ Veszprém Megyei Bizottsága : Veszprémi Ny., 1979.-46 cm

Egyetlen lapszám HT V 151

Munkáshatalom Veszprémben, 1919-ben / L. Nagy Zsuzsa == Veszprémi Szemle (1957-1958).-(1958.), p. 89-98.

Pedagógusok, oktatás, művelődés a Tanácsköztársaság idején megyénkben /Csaba Imre == Veszprém megyei Művelődésügyi Szemle (1968-1975).-2. évf. [1969.] p. 3-13.

Szövetkezetek Veszprém megyében a polgári demokratikus forradalomban és a Tanácsköztársaság alatt / Varga László .- Eger : Kézirat, 1979.- 36 fol. ; 31 cm

Támadás menetből : történetek Veszprém megye munkásmozgalmából, emlékezések a mozgalom harcosaira, 1917-1945 / Csaba Imre .- [Veszprém] : Veszprém Megyei Lapkiadó Vállalat, [1969].-173.p. ; 20 cm

Történeti emlékek Veszprém megyében / [szerk. biz. vez. Bándi László] ; [szerk. biz. Hadnagy László et al.] .- Veszprém : VMT : Hazafias Népfront, 1980.-200p.

Veszprém megye az 1919-es proletárforradalomban.- [S.l.]: [s.n.], [é.n.].-26 fol. ; 31 cm

Veszprém megyei életrajzi lexikon / [főszerk. Varga Béla] ; [szerk. Ács Anna et al.].- Veszprém : Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1998.- 569.

Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon / [főszerk. Varga Béla] ; [főszerk. h. Madarászné Szakmáry Katalin].- Veszprém : Veszprém megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2001.- 1-2.köt.

Veszprém vármegye közigazgatása az 1918-1919. évi polgári demokratikus forradalom első két hónapjában / Buzás József. In: Tanulmányok Veszprém megye múltjából /[szerk. Kredics László] ; [írta Kumorovitz L. Bernát et. al.].- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1984.- ( A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 3.).-p. 695-724.

Veteránok emlékeznek…/ írták SZMT Kisfaludy Művelődési Ház Üzemtörténetíró Klubjának tagjai [Rédiger Béla et.al.].-Veszprém: Kézirat, 1979.-46 fol. ; 31 cm


Ajka (Bakonygyepes, Padrag, Tósokberénd...)

 

1919 In: Padrag anno…történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig / Tilhof Endre. - Ajka : Ajka Város Önkormányzata, 2005.-p. 67.

A Tanácsköztársaság Ajkán / [Giay Frigyes].- Ajka: [s.n.], 1979. (Veszprém: Mozirota).- 22 p. ; 29 cm.

Ajka város általános lexikona : Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Bódé, Csékút, Padrag, Tósokberénd községek és Ajkacsingervölgy : [Ajka lexikon] /[írta, szerk.] Tilhof Endre.- Ajka: Jákli Péter, 2018.- p. 388., 484-485.

Ajkai életrajzi lexikon / [gyűjt., írta, szerk.] Tilhof Endre. - Ajka: Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont, 2003.- 1-2.köt.

Ajkai Krónika : Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Berénd, Bódé, Csékút, Gyepes, Padrag, Padragkút, Rendek, Tósok, Tósokberénd községek és Ajka város történetének kronológiája a kezdetektől napjainkig /Tilhof Endre .- Ajka, Önkormányzat, 2009.- p. 137-138.

Az 1919-es események In: Padrag évszázadai : (falutörténet) /Szabó Jenőné .- Padrag: Civil Fórum Padragkútért Egyesület, 2005.-p.62.

Bakonygyepes története : a község nyolc évszázadának élete és történései /Áment Márton ; [ a dokumentumokat és a képeket szerk. Áment Szilárd] .- Bakonygyepes: Gyepesi Örökségünk Egyesület, 2014.- p. 65-66.

Egy ajkai veterán élete /Giay Frigyes == Veszprém Megyei Művelődésügyi Szemle (1968-1975).- 2. évf. (1969), p. 28-33.

„Nem mese ez gyermek…” : Jelige: ˇVörös tavasz” /Giay Frigyes .- Ajka: Kézirat, [1969].- 12 p. ; 29 cm

Treiber Károly története. Ajka, 1919

Tósokberénd és temploma: fejezetek a község múltjából /Tilhof Endre .- Ajka : Ajka-Somlókörnyéki Heti Hírhozó, 2000.-p. 107-109.

Világháború, forradalmak In: Ajkarendeki krónika / Heffler László; […az Ajkarendekért Egyesület… kiad….].-[Ajka] : Ajkarendekért Egyesület, 2015.- p. 30-32.

Alsóörs

Két világháború árnyékában /Lichtneckert András In: Alsóörs története / szerk. Lichtneckert András .- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1996.-p. 544-546.

Alsópáhok

Alsópáhok az 1918-as polgári demokratikus forradalom és tanácsköztársaság idején In: Egy dunántúli falu: Alsópáhok története / Szántó Imre .- Budapest : Tankvk., 1960.- p. 204-210.


Bakonybél

Bakonybél története / Veress D. Csaba .- Veszprém: Viza Ny., 2000.- p. 133-134.

Bakonyjákó

Bakonyjákó évszázadai / Tölgyesi József .- Pápa : JMVK : Bakonyjákó Község Önkormányzata, 2010.- p. 76-77.

Bakonykoppány

A 900 éves Bakonykoppány község múltja és jelene 1086-1986 / Rácz István .- Ugod: Ugodi Körzeti Művelődési Központ, [é.n.].- [p.8.]

Bakonynána

Bakonynána a Világháborút követő forradalmak idején (1918-1919) In: Bakonynána története: egy bakonyi község múltja és jelene /Veress D. Csaba .- Veszprém ; Bakonynána : Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat : Önkormányzat, 2002.- p. 236-238.

Bakonyoszlop

Az első világháború és a tanácsköztársaság In: Bakonyoszlop története / [írta és szerk.] Kneifel Imréné Békefi Erzsébet .- Átdolg. és bőv. kiad.- Bakonyoszlop: Bakonyoszlop Község önkormányzata, [2001.].- p. 95-105. + fotó

Balatonfüred

Balatonfüred a Tanácsköztársaság idején In: Balatonfüred: adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig /Zákonyi Ferenc ; szerk. Varga Béla .- Balatonfüred, 1988.-p. 253-260.

Balatonfüred az évszámok tükrében / Tóth-Bencze Tamás .- Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011.-p. 81-83.

Balatonfüred emlékjelei : szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékfák, síremlékek / [főszerk. Bándi László] ; [írta Bándi László et. al.].- 2. bőv. és jav. kiad.- Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005.- 264.p.

Balatonfüred és Balatonarács története / szerk. Lichtneckert András.- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1999.- p. 440-442.

Balatonfüredi életrajzi lexikon / [főszerk. Baán Beáta] ; [szerk. Karika Erzsébet, Tóth-Bencze Tamás, Némethné Rácz Lídia].- Balatonfüred: Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005.- 264.p.

Balatonkenese

A kenesei direktórium In: Az 1000 éves Kenese / Kis András .- Budapest : Műszaki Kvk., 1990.-p. 69-71.

Kenesei időutazás : helytörténeti kiadvány : szemezgetés a múltból /[írta és szerkesztette Vér Lászlóné, Győrfi Károlyné, Györgydeákné Takács Hajnalka] ; [fotók Szűcs Anikó] .- Balatonkenese : Közművelődési Intézmény és Könyvtár, 2014.- p.10.

Balatonszepezd

1919 In: Szepezdi krónika : adalékok Szepezd történetéhez II. /Németh Ferenc .- [Veszprém]: Viza Kft., 2016. – p. 94.

Balatonudvari

Az Őszirózsás forradalom és Tanácsköztársaság In: Balatonudvari története / Marton Jenő .- [kiad. a Balatonudvari Önkormányzat].- Balatonudvari : Önkormányzat, [2000].- p. 162-163.

Bánd

A világháború s a forradalmi átalakulások sodrában In: Bánd története I. Egy bakonyi falu múltja és jelene /[főszerk. Mádl Antal], [írta és szerkesztette Hudi József].- Bánd : Bánd Község Önkormányzata, 2008.- p. 293-296 + fotó

Berhida (Kiskovácsi, Peremarton)

Háborús veszteségek, ipar- és településfejlesztés In: Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza / [a kötetet szerk. Lichneckert András].- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 2000.- p. 337.

Borzavár

Borzavár az I. világháborúban és az azt követő forradalmak korában In: A mi Borzavárunk / Bakonyi József ; [légi fotók Áment István].- [S.l.]: [s.n.], 2018 (Veszprém: OOK Press).- p. 150-159.


Csetény

Csetény község története a kezdetektől 1945-ig /írta Sári Attila .- [Csetény] : Művelődési Otthon, 2000.- p. 50.

Csopak

Az első világháború kitörésétől Trianonig. In: Csopak története / [szerk. Lichtneckert András] .- Veszprém : Veszprém Megyei Levéltár, 1997.- p. 597-599.

Csót

A csóti hadifogoly- és leszerelőtábor helytörténeti anyaga a történelemtanításban/ Varga Dezsőné.- [Veszprém] : [MPI], 1983.- 15 fol.

Kézirat

A csóti hadifogolytábor története, 1915-1923 /Szabó Géza .- Csót: Csót Községi Közös Tanács VB, 1983.-38.p.


Devecser

A devecseri ellenforradalom 1919. május 6. / a vértanúk emléke iránti kegyeletből írta Hevesi György .- Veszprém : EKMK, [1968.].- 50 p. ; 21 cm

Stencilezett másolat ( a helytörténeti példány rossz minőségű!).- A mű eredeti kiadása: Devecser: Huss Ferenc Könyvny., 1920.

Devecseri életrajzi lexikon / Tilhof Endre.- Devecser : Önkormányzat, 2007.-209.p.

Egy véres fehér éjszaka : a devecseri, 1919. május 6-i ellenforradalom története. In: Támadás menetből : történetek Veszprém megye munkásmozgalmából, emlékezések a mozgalom harcosaira, 1917-1945 / Csaba Imre .- [Veszprém] : Veszprém Megyei Lapkiadó Vállalat, [1969].- p. 23-34.

Forradalom – ellenforradalom Devecserben (1918.október -1919. augusztus) In: Devecser évszázadai /Veress D. Csaba .- Veszprém: Devecser Nagyközség Önkormányzata, 1996.-p. 259-273.

Doba

Doba története / Fehér Ferdinánd .- Budapest : Szerző, [1993].- p.10.

Dudar

Dudar közigazgatása az 1918-19 évi polgári demokratikus forradalom első két hónapjában és a Tanácsköztársaság idején In: Dudar a Bakonyban / [szerk. Szalontay Zoltán].- Dudar : Dudar Község Önkormányzata, [2000]. – p. 80-81.

Dudar /írta Boross István és Márkusné Vörös Hajnalka ; szerk. Hermann István .- [Budapest] : Száz Magyar Falu Kincsesháza, 2000 .- p. 72-74.


Egeralja

Az 1918-1919. évi forradalmak és a Tanácsköztársaság In: Egeralja évszázadai : adalékok Egeralja község történetéhez / Nagy Lajos .- Ajka ; Egeralja: Önkormányzat, 2000.-p. 56-57.


Felsőörs

Felsőörs évszázadai : a község története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba .-Veszprém : Veszprém Megyei Levéltár, 1992.- p. 181-182


Hajmáskér

Képek a hajmáskéri katonai tábor történetéből / Varsányi István .- Hajmáskér: Hajmáskéri Önkormányzat, 2011.- 95 p. : ill. ; 25 cm

Halimba

Halimba története mozaikokban/szerk. , összeáll. M. Mester Katalin .- Halimba: Önkormányzat, 2009.- p. 309.

Herend

Herend története/Hudi József .– Veszprém: Herendi német Kisebbségi Önkormányzat, 1998. – p. 126-127.

Hidegkút

A háború és hatása In: Hidegkút története /Hidegkuti Mihály, Hudi József .- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1987.- p. 54-56.

Hosztót

Hosztót – Hosszútót / írta Palágyi Klára .- Hosztót: [Önkormányzat], 2000.- p. 59.


Kislőd

Az I. világháborút követő évek. In: „…ahol a szivárvány is otthonra talált” : tanulmányok és forrásközlések Kislőd község történetéhez és néphagyományaihoz /Szitási Péter, Vidi Nándorné Büki Vera .- Kislőd ; Veszprém : Viza Kft. - p.123-124.


Lesencetomaj

Lesencetomaj története : történelmi előzmények és fejezetek a község múltjából / összeáll. Szám Dorottya ; [közread.] Lesencetomaj Község Önkormányzata .- Lesencetomaj: Önkormányzat, 2018.- p. 161-163, 176-178.

Litér

Litér község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] .- Litér: Önkormányzat, 2007.- p. 287-291.

Lókút

Lókút község, 1759-2009 / [szerk., összeáll. Gubicza Ferenc] .- Balatonfüred : Lókút község önkormányzata, 2009.-p. 28-29.

Lókút története : egy bakonyi község múltja és jelene /Veress D. Csaba .- Veszprém : Lókút község önkormányzata, 1996.- p. 112-113.

Lovas

Lovas község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] .- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 2001.- 254-255, 284-285.


Magyargencs

Magyargencs krónikája, 1268-2008 : Magyargencs község történetének áttekintése, kronológiája és adattára / Teke András .- Magyargencs : Önkormányzat, 2008.- p.180-182, 284-285.

Mezőlak

Mezőlakról szeretettel / Molnár Kálmán; [kiad. Mezőlak Község Önkormányzata].- Mezőlak : Önkormányzat, 2015. - p. 109.

Monostorapáti

Monostorapáti a völgy kapuja / Ladányi András .- Monostorapáti : Önkormányzat, 2005.- p.57.


Nagyesztergár

Nagyesztergár az első világháború és a forradalmak korában In: Nagyesztergár a XX. században /Irányi László .- Nagyesztergár: Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkormányzat, 2002.- p. 9-14.

Nemesvámos

A forradalmak és a román katonai megszállás kora (1918 november -1919 október). In: Nemesvámos története: a község története az ősidőktől napjainkig / Veress D. Csaba [et al.].- Veszprém : Balatonfüred –Csopak Tája Szövetkezet, 1994.- p. 190-191.

Nemesvámos /írta Praznovszky Mihály.- Budapest: CEBA, 2001.-p.50.

Németbánya

Németbánya története: egy bakonyi német falu évszázadai /Hudi József.- Veszprém; [Németbánya]: Német Kisebbségi Önkormányzat: Németbánya Község önkormányzata, 2003.-p. 99-102.

Nivegy-völgyi falvak

A Nivegy-völgy falvainak története: Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon /Veress D. Csaba.- Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő]: Palásthy, 2000.- p. 265.


Olaszfalu

Olaszfalu története: egy magas-bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József].- Olaszfalu: Olaszfalu Község Önkormányzata, 2005.-p. 187-190.


Örvényes

Az I. világháború sodrában In: Örvényes község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] .- Örvényes: Önkormányzat, 2010.-p. 277-282.


Paloznak

Paloznak község közigazgatási és közélete 1914-1919 között In: Az évezredes Paloznak egy Balatonmelléki [!balatonmelléki] falu története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba ; [a fotókat kész. Róka Lajos, Borbás János] ; [kiad. a paloznaki önkormányzat].- Veszprém ; Paloznak: Veszprém megyei Levéltár: Paloznak Község Önkormányzata, 1993.- (A Veszprém Megyei Levéltár kiadványai ; 10.).- p. 206-209.

Pápa

A direktórium elnöke. In: Támadás menetből : történetek Veszprém megye munkásmozgalmából, emlékezések a mozgalom harcosaira, 1917-1945 / Csaba Imre .- [Veszprém] : Veszprém Megyei Lapkiadó Vállalat, [1969].- p. 5-16.

A fehérterror Pápán a Tanácsköztársaság után / Németh Imréné, Csehi Tiborné. In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 6. - (Veszprém: Veszprémi ny.), 1979.- p. 111-126.

A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred története a dokumentumok tükrében, 1874-1920 / Fejes Sándor .- Pápa: Pápai Huszáregyesület, 2000.- p. 135-136.

A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikai törekvései Veszprémben és Pápán korabeli források alapján / Nagy Erzsébet .- Szombathely: Tanítóképző Intézet, 1970.- 86 fol. ; 30 cm

Szakdolgozat

A pápai szakszervezetek szerepe és tevékenysége a Tanácsköztársaság időszakában / Szalai Antal In. Veszprém megyei honismereti tanulmányok 6. – (Veszprém : Veszprémi ny.), 1979.- p. 73-89.

Az állami és politikai szervezetek működése a pápai járásban a Magyar Tanácsköztársaság idején / Rácz István . - Pápa : Járási Tanács, 1969.- 49.p. ; 30 cm

Egy mesterember életútja : Budai József pápai ácsmester emlékkönyve / Berta István. In: Veszprém megyei múzeumok közleményei, 9.-1970.-p. 197-214.

Hősök útján: 1919-es veteránok visszaemlékezései / írta Somfainé Pados Mária .- Pápa : [Kézirat], 1969.- 14 fol. ; 30 cm

Muli püspök temet : Tanácsköztársaság Pápán /Nagy Szabolcs ; [közread. a] Jókai Mór Városi Könyvtár .- Pápa: Jókai Mór Városi Könyvtár, 2016.- 222 p. : ill. ; 24 cm

Pápa város élete a Tanácsköztársaság idején : kézirat / szerkesztőbiz. Csehi Tiborné et al.] ; […írták Csehi Tiborné et al.] ; kiad. Pápa város tanácsa .- Pápa : Városi Tanács, 1969.- 446 fol. ; 30 cm

Ünnepek és hétköznapok : a pápai járás élete az I. világháború utolsó évében és a polgári demokratikus forradalom idején, 1918-1919 /Rácz István .- Pápa : Kézirat, 1976.- 183 fol. ; 30 cm

Ünnepek és hétköznapok : a pápai járás élete a Magyar Tanácsköztársaság idején: 1919 : jegyzetgyűjtemény, dokumentumok /Rácz István .- Pápa, 1973.- 321 p. ; 30 cm

Ünnepek és hétköznapok : a pápai járás élete a Magyar Tanácsköztársaság idején: 1919 /Rácz István .- Pápa, 1973.- 400 p. ; 30 cm

A fenti címen elkészült tanulmány melléklete

Ünnepek és hétköznapok : az ellenforradalom hatalomra jutása Pápa és környékén 1919-1920. 3.rész / Rácz István .- Pápa : Kézirat, 1976.- 261 fol. ; 30 cm

Pécsely

Az első világháború (1914-1918), és a két világháború közti két évtized (1919-1941) In: A három Pécsely története : a község története a magyar honfoglalástól napjainkig / Veress D. Csaba .- [Veszprém]: Veszprém Megyei Levéltár [1993.].- p. 223-225.

Pénzesgyőr

Pénzesgyőr története : egy bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk.] Hudi József .- Veszprém : [Hudi József], 1998.- p. 111-112.

Pula

Pulai olvasókönyv : Reményi Antal emlékére = Pulaer Lesebuch: ein Gedenkbuch für Antal Reményi / [szerk. Jáger István Tamás].- Pula : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2011.-p. 43. (A Tanácsköztársaság ideje említve)


Raposka

A 700 éves Raposka: történelmi előzmények és fejezetek a község múltjából, 1317-2017 / Hangodi László ; […kiad. Raposka Község Önkormányzata].- Raposka : Önkormányzat, 2017.- p. 63.

Révfülöp

1919 In: Révfülöp történeti kronológiája, 1211-1943 : kiegészítve a középkori Ecsér település adataival / P. Miklós Tamás .- Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, 1994 (Zánka : Gyermeküdülő-centrum soksz.).- (Révfülöpi honismereti füzetek; 01.).- p. 38.

Révfülöpi életrajzi lexikon I. / P. Miklós Tamás .- Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, 2005.- 68 p.


Somlóvásárhely

Somlóvásárhely / írta Márkusné Vörös Hajnalka .- [Budapest] : Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2002].- p.110-111.

Sümeg

A Magyar Tanácsköztársaság sümegi eseményei /Müller Ferenc In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 9. -1970.- p. 215-222.

Sümeg 1919 : a legendás 133 nap /Pintér László .- Veszprém: [EKMK], 1979.- 71 p. : ill. ; 24 cm .- (Veszprém megyei honismereti tanulmányok ; 6. köt. Klny.)

Sümeg a forradalmak idején In: Sümeg évszázadai /Hőgyész László .- Veszprém: EKMK, 1989.-p.151-161.


Szentantalfa

A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba .- Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000.- p. 265.

Szentbékkálla

Szentbékkálla /Oltárczi Ferenc ; [fotók Oltárczi Ferenc et al.].- [Sopron] : Quint, 2004.-p. 38-39.

Szentkirályszabadja

Szentkirályszabadja évszázadai : egy balaton-felvidéki község története / Veress D. Csaba .- Szentkirályszabadja : Önkormányzat, 1998.- p. 252.


Takácsi

Takácsi évszázadai : egy hajdani nemes falu története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba .- Veszprém ; [Takácsi] : Takácsi Község Önkormányzata, 1998.-p. 88.

Takácsi, 1919. április 1. A takácsi református egyház javainak államosításáról felvett jegyzőkönyv és leltár In: Tanulmányok és források Takácsi történetéhez / [vál. , szerk. Hudi József] ; [szerzők Hudi József et al.] ; [fotók Bakó Ildikó et al.].- Veszprém : Hudi József, 2017 (Veszprém: OOK Press).- p. 365-368.

Tapolca

A tapolcai zsidóság vázlatos története és szerepe a város életében / Mayer Dénes kutatása és kézirata alapján írta Tóth József .- Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyesület, 1994. – (Tapolcai füzetek ; 13.).- p. 19.

Kerékjártó Kálmán élete és forradalmi tevékenysége / Táboros Sándor, Marton László .- Mezőcsát : Járási Tanács VB, 1969.- 76 p., [1]t.fol., [6] t. ;21 cm

Tapolca, 1919 / Töreky László == Veszprém Megyei Művelődésügyi Szemle (1968-1975).- 2. évf. [1969.] p. 14-21.

Tapolca, 1919 ; Jelige: „Vöröskatonák” / [Töreky László].- Tapolca : kézirat, 1969.- 12 p.

Tapolcai életrajzi lexikon 1-4.köt. / gyűjtötte és összeáll. Kertész Károly .- Tapolca: Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2000.

Tapolcafő

Tapolcafő titkai : a kezdetektől napjainkig /Máténé Kalmár Zsuzsa .- Pápa : JMVK, 1993.- p. 54-56.

Tés

Az első világháború és a Tanácsköztársaság hatása falunkban In: Tés története, 1086-1986 / Zugor Ferenc .- Várpalota: Jó Szerencsét Mgtsz, [1981].- p. 42-47.

Tótvázsony

Tótvázsony múltja és jelene / Veress D. Csaba .- Veszprém: Balatonfüred-Csopak Tája Mezőgazdasági Termelőszövetkezet, 1994.- p. 196.

Tüskevár

Az őszirózsás forradalom és a Tanácsköztársaság eseményei Tüskeváron : [szakdolgozat] / Németh Ilona .- Tüskevár : Kézirat, 1975.- 41 fol. ; 30 cm


Úrkút

Az első világháború, és a forradalmi mozgalmak. In: Úrkút története / Rostási József .- Úrkút: Önkormányzat, 2008.- p.84-85.


Városlőd

Városlőd krónikája 2006 végéig / összeáll. Roth Mihály .—Városlőd: Viza, 2007.-p. 227-229.

Vaszar

Vaszar község története / [szerk. Hudi József, Mezei Zsolt].- Vaszar: Önkormányzat, 2010.- p. 315-316.

Várpalota

A Tanácsköztársaság Várpalotán /Pajor József == Veszprém Megyei Művelődésügyi Szemle (1968-1975).- 2. évf. [1969.] p. 22-27.

„Röpülj páva, röpülj…”: Tanácsköztársaság Várpalotán /Pajor József .- Várpalota : Kézirat, 1969.- 11 fol. ;30 cm

Várpalota: fejezetek a város történetéből / Szíj Rezső .- Budapest : Gondolat, 1960.- p. 260-263.

Vászoly

1919. Kommün. In Vászoly: erdők-szőlők ölelésében, Séd-patak völgyében /Szőnyeg János .- Vászoly : Vászoly Község önkormányzata, [2017.].- p. 56.

Veszprém

A klerikális reakció egy fészke a kommün alatt : A Tanácsköztársaság Veszprémben / Nagy Szabolcs. In: Vörös és fehér : a vörös és fehér uralom hátországa : 1919 vidéken / szerk. Nagy Szabolcs .- Veszprém : Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára, 2013 .- (A Magyar Nemzeti Levéltár Veszprém Megyei Levéltára kiadványai, 30.) .- p. 9-23.

A kommunisták uralma Veszprémben /írta Gutheil Jenő .- Veszprém: Egyházmegyei Ny., 1920.-352.p. ; 17 cm

A Magyar Tanácsköztársaság művelődéspolitikai törekvései Veszprémben és Pápán korabeli források alapján / Nagy Erzsébet .- Szombathely: Tanítóképző Intézet, 1970.- 86 fol. ; 30 cm

Szakdolgozat

A proletárdiktatúra Veszprémben és a Veszprémi egyházmegyében / Csernus- Ortutay Márton == Veszprémi Szemle (1993-).- 17.évf. 39. sz. (2015.4. sz.), p. 48-64.

A przeworski vasúti hídtól a trianoni palotáig, Trianontól Veszprémig : dr. vitéz szilvágyi Benárd Ágost és veszprémi kapcsolatai / Rainer Pál == Veszprémi Szemle (1993-).- 13. évf. 20.sz. (2011. 1. sz.).- p. 10-25.

A rendházak élete a Tanácsköztársaság idején : Veszprém. In: A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság / a bevezetést írta Szakál Ádám ; a forrásokat sajtó alá rend. Koltai András .- Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2013.- (Magyarország piarista múltjából, 7.).- p. 53-54.

A tanácsköztársaság időszaka. In: „A tudományosság és kultúra bölcsője” : Veszprém város története a kezdetektől napjainkig / Bőszéné Szathmári-Nagy Anikó .- Veszprém: Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ; Művészetek Háza, 2008.-p. 199. + fotók

A Tanácsköztársaság veszprémi kormánybiztosa / Csaba Imre. In: A Veszprém megyei múzeumok közleményei, 1-1963. – p. 271-276.

A város élni akar: Veszprém 1919-29 / [vál. és szerk. Csiszár Miklós] ; [kiad. az Eötvös Károly Megyei Könyvtár].- Veszprém: EKMK, 2008.- 156 p. : ill. ; 24 cm

A veszprémi rendház gyűlése (részlet), 1919. november 26. : Veszprém In: A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság / a bevezetést írta Szakál Ádám ; a forrásokat sajtó alá rend. Koltai András .- Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2013.- (Magyarország piarista múltjából, 7.).- p. 414.

A veszprémi rendház krónikája (részlet, 1918/19) / Kövesi Lajos, Russel Károly In: A magyar piaristák és a Tanácsköztársaság / a bevezetést írta Szakál Ádám ; a forrásokat sajtó alá rend. Koltai András .- Budapest : Piarista Rend M. Tartománya, 2013.-(Magyarország piarista múltjából, 7.).- p. 335-347.

A veszprémi túszság története / írta Mihályfi József ; kiegészítette Rupert Rezső ; jegyz. Földesi Ferenc.- Reprint kiad. – Veszprém: Veszprémi Szemle Várostörténeti Közhasznú Alapítvány, 2017.- 112.p. : ill. ; 24 cm .- (Veszprémi Szemle könyvek, 10.)

Harmincegyes honvédek X. rész : 31-es honvédorvosok : Trianon, Katyn, Rókus-kórház /Rainer Pál == Veszprémi Szemle (1993-).-18.évf. 40.sz. (2016.1.sz.), p. 33-46.

A tanulmány dr.vitéz szilvágyi Benárd Ágost katonaorvos, politikusról is ír.

Két veszprémi orvos: id. és ifj. Csolnoky Ferenc / Hogya György .- Veszprém: Veszprém Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet, 1990.-p. 28.

Munkáshatalom Veszprémben, 1919-ben / L. Nagy Zsuzsa == Veszprémi Szemle (1957-1958).- (1958), p. 89-98.

Veszprém 1919. évi román megszállása / Nagy Szabolcs == Veszprémi Szemle .- 12. évf. 19. sz. (2010. 3-4.sz.).- p. 29-38.

Veszprém város lexikona / Varga Béla .- Veszprém: Varga Béláné, 2009.- p. 605-606., 798-799.

Veszprémi szükségpénzek (1919-1920) / Elek Miklós == Veszprémi Szemle (1993-) .- 13. évf. 21.sz. (2001. 2. sz.).- p. 60-64.

Veszprém-Gyulafirátót

Rátóti krónika / Szöllősi Mihály ; [kiad. a Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata].- Veszprém: Önkormányzat, 1995.-p. 132-134.

Veszprémvarsány

A Magyar Tanácsköztársaság eseményei a községben In: Veszprémvarsány múltja és jelene / [Bolla József].- Veszprémvarsány : Önkormányzat, 1993.- p. 33-35.


Zánka

Zánkai értéktár : emlékkötet Zánka 850. évfordulójára / főszerk. T. Horváth Lajos ; [kiad. Zánka Község Önkormányzata, 2014..-p. 31.

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok