Bibliográfia

1956

Első világháború időszakának Veszprém megyei feldolgozásai

 

Emlékhelyek Veszprém megyében / főszerk. Bándi László ; [... szerk. Giay Frigyes et al.]. - Veszprém : MKI, 1996. 390 p.

 

Történeti emlékek Veszprém megyében / [szerk. biz. vez. Bándi László] ; [szerk. biz. Hadnagy László et al.] . - Veszprém : VMT : Hazafias Népfront, 1980. 200 p.

 

Veszprém megyei életrajzi lexikon / [főszerk. Varga Béla] ; [szerk. Ács Anna et al.]. -Veszprém : Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 1998. 569 p.

 

Veszprém megyei kortárs életrajzi lexikon / [főszerk. Varga Béla] ; [főszerk. h. Madarászné Szakmáry Katalin]. - Veszprém : Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése, 2001. 1-2. köt.


Ajka

Ajkai életrajzi lexikon / [gyűjt., írta, szerk.] Tilhof Endre. - Ajka : Ajka és Térsége Civil Szervezetek Szövetsége: Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont, 2003.  1-2 köt.

Ajkai krónika: Ajka, Ajkarendek, Bakonygyepes, Berénd, Bódé, Csékút, Gyepes, Padrag, Padragkút, Rendek, Tósok, Tósokberénd községek és Ajka város történetének kronológiája a kezdetektől napjainkig / Tilhof Endre. - Ajka: Önkormányzat, 2009. pp. 131-136; 397-398.

Ajka – Bakonygyepes

A világháborúk bakonygyepesi krónikája: a világháborúkban részt vett bakonygyepesi katonák emlékére/ Áment Márton. – Bakonygyepes: Gyepesi Örökségünk Egyesület, 2008. 173 p. + fotó

Alsóörs

Ballada-sorsok In:  Szülőföldem Alsóörs : javarészt újságokban megjelent írások bővített gyűjteménye / Albrecht Sándor. - Alsóörs : Önkormányzat, 1997. p. 34-40. +  fotók

Két világháború árnyékában/ Lichtneckert András  In: Alsóörs története/ szer. Lichtneckert András. – Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1996. pp. 543-544.

Alsópáhok

Egy dunántúli falu: Alsópáhok története / Szántó Imre. - Budapest : Tankvk, 1960. p.204.

Apácatorna

Apácatorna / írta Molnár István. – Veszprém: Egyházmegyei Könyvnyomda, 1942. p. 18.

Aszófő 

Aszófő évezredei : egy Balaton-melléki falu története / Veress D. Csaba. - Veszprém : Aszófő Község Önkormányzata, 1998. pp. 134-137.


Badacsonytomaj

Badacsonytomaj története / Kalmár László. -  2. átdolg. bőv. kiad. - Badacsonytomaj : Badacsonytomaj Önkormányzata, 1998. pp. 56-63.

Bakonybél

Bakonybél a Bakony szívében / Szökrényes Anita . – Bakonybél: Viza, 2011. – p.61. + fotó

Bakonybél az első világháború éveiben (1914-1918) In: Bakonybél története / Veress D. Csaba . - Veszprém : Viza Ny., 2000 -  p. 125132. + fotó

Bakonyjákó

Bakonyjákó évszázadai / Tölgyesi József. - Pápa : JMVK : Bakonyjákó Község Önkormányzata, 2010.  pp. 73-77. + fotók

Bakonykoppány

A 900 éves Bakonykoppány község múltja és jelene 1086-1986 / Rácz István. – Ugod : Ugodi Körzeti Művelődési Központ, [é.n.] . – [p. 8.]

Bakonynána

Bakonynána az Első Világháború idején (1914-1918) In.:  Bakonynána története : egy bakonyi község múltja és jelene / Veress D. Csaba . - Veszprém ; Bakonynána : Bakonynánai Német Kisebbségi Önkormányzat : Önkormányzat, 2002 - pp. 220-235.

Bakonyoszlop

Az első világháború és a tanácsköztársaság In:Bakonyoszlop története / [írta és szerk.] Kneifel Imréné Békefi Erzsébet. -  Átdolg. és bőv. kiad. - Bakonyoszlop : Bakonyoszlop Község Önkormányzata, [2001] - pp.95- 105. + fotó

Bakonyszentlászló

Bakonyszentlászló helytörténeti olvasókönyve / [írta és összeáll. Fodor Miklós]. - [Veszprém] : [MPI], 2000. - pp. 18; 60-61.

Két veterán emlékei az I. világháborúról és az orosz hadifogságról / Sőrés Józsefné. - [Veszprém] : [MPI], 1983. - 13 fol.

Balatonakali

Balatonakali / Hudák Józsefné. - Balatonakali : Balatonakali Önkormányzat, 1996. -  pp. 108-111. + fotók

Balatoncsicsó

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000. - pp. 263-265. + fotók

Balatonfüred

Balatonfüred emlékjelei : szobrok, emlékművek, emléktáblák, emlékfák, síremlékek / [főszerk. Bándi László] ; [írta Bándi László et al.]. -  2. bőv. és jav. kiad. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2005. - 264 p.

Balatonfüred és Balatonarács története/ szerk. Lichtneckert András. – Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1999. – pp. 436-440.

Balatonfüredi életrajzi lexikon / [főszerk. Baán Beáta] ; [szerk. Karika Erzsébet, Tóth-Bencze Tamás, Némethné Rácz Lídia]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011. - 268 p.

Márványtábla helyett : emlékezés füredi polgárokra, családokra / [vál. és szerk. Elek Miklós]. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2008. - 190 p.

A régi Balatonfüred : múltidéző képeskönyv / [írta és összeáll.] Némethné Rácz Lídia. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011. - 383 p.

Balatonfüred az évszámok tükrében / Tóth-Bence Tamás. - Balatonfüred : Balatonfüred Városért Közalapítvány, 2011 . pp. 81-83.

Balatonfüred : adalékok Balatonfüred történetéhez a kezdetektől 1945-ig / Zákonyi Ferenc ; szerk. Varga Béla. - Balatonfüred, 1988 .   pp. 245-253.


Balatonfűzfő

Fejezetek Balatonfűzfő történetéből / Szőnyeg János ; [kiad. Balatonfűzfő Önkormányzata]. - Balatonfűzfő : Önkormányzat, 2009  p. 374. + fotó

Balatonszepezd

Szepezdi krónika : adalékok Szepezd történetéhez / Németh Ferenc . - [Veszprém] : Viza Kft, 2013 . - pp.102-104. + fotó

Balatonszőlős

Az első világháború (1914-1918) In: Balatonszőlős évszázadai : egy Balaton-felvidéki község története a kezdetektôl napjainkig / Veress D. Csaba . - Veszprém : Balatonfüred - Csopak Tája Szövetkezet : Balatonszőlős Önkormányzat, 1994 . -  pp. 136-137.

Balatonudvai

Az első világháború és Balatonudvari In: Balatonudvari története / Marton Jenő.- [kiad. a Balatonudvari Önkormányzat]. - Balatonudvari : Önkormányzat, [2000] -] pp. 156-162. + fotók

Bánd

Bánd, község a Séd völgyében : fejezetek Bándról / szerk. Krein Péter . - Bánd : Bánd Község Önkormányzata, 1998. – p. 43.

Források 1849-1918.  In: : Bánd története / [főszerk. Mádl Antal]. - Bánd : Bánd Község Önkormányzata, 2008. - 2 db.

1.  Egy bakonyi falu múltja és jelene / [írta és szerkesztette Hudi József] -  pp. 313-315. + fotó

A világháború s a forradalmi átalakulások sodrában  In: Bánd története / [főszerk. Mádl Antal]. - Bánd : Bánd Község Önkormányzata, 2008. - 2 db.

1. Egy bakonyi falu múltja és jelene / [írta és szerkesztette Hudi József] .-  pp. 293-296. + fotó

Béb

Béb / László Péter .- Béb : Önkormányzat, 2002 . - p.117-118.

Berhida (Kiskovácsi, Peremarton)

Háborús veszteségek, ipar-és településfejlesztés : az első világháború időszaka  In: Berhida, Kiskovácsi, Peremarton története és néprajza / [a kötetet szerk. Lichtneckert András] .- Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2000 -  pp. 331-338. + fotó

Csajág

Csajág története / Simon Gyula .- Veszprém ; [Csajág] : Önkormányzat, 2012 . - pp. 89-90. + fotó

Csetény

Csetény község története a kezdetektől 1945-ig / írta Sári Attila .- [Csetény] : Művelődési Otthon, 2000 . p.50.

Csopak

Csopak anno / [kiadja Csopak Község Önkormányzata] ; [előszó Steinhausz György]. - Csopak : Csopak Község Önkormányzata, 2006. pp. 54; 55; 65; 133. + fotók

Csopak története / [szerk. Lichtneckert András]]. - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 1997 .- pp. 597-599.

Csopakiak és balatonkövesdiek a Nagy Háborúban : 1914-1918 / Steinhausz György, Sziklai Zoltán .- Csopak : Csopak Község Önkormányzata, 2012. p.177 .

Csót

A csóti hadifogolytábor története, 1915-1923 / Szabó Géza. - Csót : Csót Községi Közös Tanács VB, 1983.  38 p.

A csóti hadifogoly- és leszerelőtábor helytörténeti anyaga a történelemtanításban / Varga Dezsőné. - [Veszprém] : [MPI], 1983. - 15 fol.

Dáka

Az I. világháború áldozatai In: Emlékezünk: adatok a két világháború dákai áldozatairól / [összeáll. és szerk. Tóth Dezső]. - Dáka : Szülőföld Baráti Kör, 1990. pp. 7-22.

A két világháború és a vitézek In: Dákai emlékképek/ Tóth Dezső. – Dáka: Veszprém: Szülőföld Baráti Kör Dáka, 2007. – pp. 71- 77.


 

Devecser

Devecseri életrajzi lexikon / Tilhof Endre. - Devecser : Önkormányzat, 2007. - 209 p.

Devecser az első világháború idején (1914-1918) In: Devecser évszázadai / Veress D. Csaba . - Veszprém : Devecser Nagyközség Önkormányzata, 1996. pp. 244-258.

Doba

Doba története / Fehér Ferdinánd. - Budapest : Szerző, [1993].  p.23.

Dudar

Az I. Világháború hősi halottai.  In: Dudar a Bakonyban / [szerk. Szalontay Zoltán] . - Dudar : Dudar Község Önkormányzata, [2000]. – pp. 74-75. + fotók

Egy talpalatnyi föld.  In:  Dudar / írta Boross István és Márkusné Vörös Hajnalka ; szerk Hermann István. - [Budapest] : Száz Magyar Falu Könyvesháza, 2000. pp. 71-74; 84-86. + fotó

Egeralja

Egeralja évszázadai : adalékok Egeralja község történetéhez / Nagy Lajos . - Ajka ; Egeralja : Önkormányzat, 2000 - pp.53-55.

Egeralja rövid története / Szalóky Károly . – Veszprém: Egeralja Község Önkormányzata, 1997. – p. 13, 20. + fotó

Egyházaskesző

Mozaikok Egyházaskesző múltjából / Viszló Tibor. - Egyházaskesző : Egyházaskesző Község Önkormányzata : Egyházaskesző Jövőjéért Közhasznú Egyesület, 2011. p. 45.

Felsőörs

Felsőörs évszázadai : a község története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba. - Veszprém : Veszprém M. Lvt, 1992. pp. 178-181.

Hajmáskér

A hajmáskéri császári és királyi tüzérségi lövőiskola ismertetése. – Budapest: Magyar Sokszorosító Műipar, [é. n.] + fotó

Képek a hajmáskéri katonai tábor történetéből / Varsányi István. – Hajmáskér: Hajmáskéri Önkormányzat, 2011. - + fotó

Halimba

Halimba története mozaikokban / szerk., összeáll. M. Mester Katalin - Halimba : Önkormányzat, 2009.- p. 309.

Herend

Herend története/ Hudi József. – Veszprém: Herendi Német Kisebbségi Önkormányzat, 1998. – pp. 125-126.

Hidegkút

A háború és hatása In: Hidegkút története/ Hidegkuti Mihály, Hudi József .- Veszprém: Veszprém Megyei Levéltár, 1987. – pp. 54 - 56.

Hosztót

Hosztót - Hosszútót / írta Palágyi Klára. - Hosztót : [Önkormányzat], 2000.  pp. 58-59.


 

Iharkút

Bevezetés Iharkút történetébe / Tölgyesi József. - Veszprém ; Nemesszalók : Iharkúti Hagyományőrző Egyesület, 2010 . pp. 51-52.

Iharkúti képek / Tölgyesi József. - Veszprém : Iharkúti Hagyományőrző Egyesület, 2006. – p. 95.

Kapolcs

Adalékok Kapolcs történetéhez / Mayer Dénes ; [szerk. Fenyvesi Ottó]. - Kapolcs : Kapolcsi Kulturális- és Természetvédelmi Egylet, 1995. p. 52.

Kemenesszentpéter

Pillanatképek egy Rába-parti kisközség múltjából, jelenéből, jővőjéről : rendhagyó monográfia / szerk. Töreki Ernő. - [Kemenesszentpéter] : [Önkormányzat], [2001]. p.63.

Kislőd

Az I. világháború  In: "... ahol a szivárvány is otthonra talált" : tanulmányok és forrásközlések Kislőd község történetéhez és néphagyományaihoz / Szitási Péter, Vidi Nándorné Büki Vera. - Kislőd ; Veszprém : Viza Kft .  pp. 114-123. + fotók

Köveskál

Köveskál / írta S. Lackovits Emőke. - [Budapest] : Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2002]. p. 93. + fotó

Kup

Kup község története / Varju Dezső .- Pápa : Kup Község Önkormányzata, 1999.  p. 150.

Külsővat

Adatok Külsővat történetéhez/ Horváth László In: Honismereti tanulmányok /szerk. Dreisziger József és Rácz István. – Pápa: Hazafias Népfront Pápai Járási Bizottsága, 1970. p. 137.

Litér

Litér község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József].- Litér : Önkormányzat, 2007.- pp. 287-291. + fotók

Lókút

Lókút község, 1759-2009 / [szerk., összeáll. Gubicza Ferenc].- Balatonfüred : Lókút község önkormányzata, 2009. p. 28.

Az első világháború és a forradalmak időszaka (1914-1919) In:  Lókút története: egy bakonyi község múltja és jelene / Veress D. Csaba. - Veszprém: Lókút község önkormányzata, 1996. pp. 105-112. + fotó

Lovas

Lovas község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József] . - Veszprém : Veszprém M. Lvt., 2001 . pp. 254-255, 284-285.

Lovászpatona

Lovászpatona / Pölöskei István - Lovászpatona : Lovászpatona Község Önkormányzata, 2009 .p. 137, 188.


 

Magyargencs

Magyargencs krónikája, 1268-2008 : Magyargencs község történetének áttekintése, kronológiája és adattára / Teke András. - Magyargencs : Önkormányzat, 2008. pp. 99-100, 179-180, 273-274.

Magyarpolány

Magyarpolány község története / Rainer Pál. - Veszprém ; [!Magyarpolány] : [Községi Tanács VB], 1990. -  p 29, 32.

Malomsok

Hősök és áldozatok : emlékezés a két világháború malomsoki áldozataira / Héra Szabó Lajos. - Malomsok : Malomsoki Baráti Kör, 1991. pp. 5-24. + fotó

Malomsok az első világháborúban In: Szülőföldünk, Malomsok : fejezetek egy kisalföldi magyar falu történetéből / H. Szabó Lajos]. - Malomsok : Önkormányzat, 2000.  pp.73-82.

Tóth Pál malomsoki születésű tanító élete és hősi halála az első világháborúban/ H. Szabó Lajos In: Veszprém megyei honismereti tanulmányok 21. – Veszprém: Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, 2004. – pp. 39-42. + fotó

Marcaltő

Marcaltő. A két világháború; hősi halottak In: Rendhagyó monográfia : Marcaltő / [szerk. Harsányi László] .- Marcaltő : Önkormányzat, 2008 .-  pp.159-165.

Mencshely

Mencshely / írta ifj. Hermann István.. - [Budapest]: Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2002]. -  p.  83,87, 90. + fotók

Monostorapáti

Monostorapáti a völgy kapuja / Ladányi András. -Monostorapáti : Önkormányzat, 2005 p. 57.

Nagydém

A nagydémi regélő kalendárium / Marics Lajos . - Nagydém : Önkormányzat, 2009 p. 48.

Nagyvázsony

Nagyvázsony múltja képekben 2. / [szerk. Borbás János, Csebi Pogány Péter]. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010. p.120, 128. + fotó

Nagyesztergár

Nagyesztergár a XX. században / Irányi László. - Nagyesztergár : Nagyesztergári Német Kisebbségi Önkorm., 2002. pp. 9-14. + fotó

Nemesgörzsöny

Szülőföldem Nemesgörzsöny kialakulása és történelme a századok folyamán / [összeáll. és írta] Pethő Gyula .- Nemesgörzsöny : Önkormányzat, 2000.- pp. 45-48.

Nemesvámos

Nemesvámos / írta Praznovszky Mihály. – Bp.: CEBA, 2001. p. 50. + fotó

Katonaélet In: Nemesvámosi emlékképek/ Tölgyesi József. – Nemesvámos: Nemesvámos Önkormányzata, 2007. – pp. 53, 167-176 + fotó

Nemesvámos az első világháború idején: a község háborús veszteségei In: Nemesvámos története : a község története az ősidőktől napjainkig / Veress D. Csaba [et al.] - Veszprém : Balatonfüred - Csopak Tája Szövetkezet, 1994.  pp. 185-190. + fotók


 

Nemesvita

Az I. világháború In: Nemesvita : a nemes község életrajza / Wodianer-Nemessuri Zoltán . - Budapest : Diurna, 2001.  pp. 79-81. + fotó

Németbánya

Németbánya története : egy bakonyi német falu évszázadai / Hudi József. - Veszprém ; [Németbánya] : Német Kisebbségi Önkormányzat : Németbánya Község Önkormányzata, 2003 . pp. 99-102. + fotó

Nivegy - völgyi  falvak

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000. pp. 263-265. + fotók

Noszlop

Noszlop/ Ács Anna . – Bp.: Száz Magyar Falu Könyvesháza, 2001. pp. 73-76, 89. + fotó

Nyárád

A világháborúk In: Nyárád 850 éves / Novák Imre - Nyárád : Önkormányzat, 2003.  pp.131-135. + fotó

Óbudavár

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000. pp. 263-265. + fotók

Olaszfalu

Olaszfalu története : egy magas-bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József]. - Olaszfalu : Olaszfalu Község Önkormányzata, 2005. pp.183-190. + fotó

Örvényes

Az I. világháború sodrában  In: Örvényes község története : egy Balaton-felvidéki falu múltja és jelene / [írta és szerk. Hudi József]. - Örvényes : Önkormányzat, 2010. pp. 277-282. + fotó

Padrag

Az I. világháború In: Padrag évszázadai : (falutörténet) / Szabó Jenőné. - Padrag : Civil Fórum Padragkútért Egyesület, 2005.   pp.58-62.

Padrag, anno... : történeti kronológia és adattár, a kezdetektől 2004-ig / Tilhof Endre .- Ajka : Ajka Város Önkormányzata, 2005. pp. 65-66.

Pápa

Az ezred részvétele az I. világháborúban  In: A Magyar Királyi 7. Honvéd Huszárezred története a dokumentumok tükrében, 1874-1920 / Fejes Sándor .- Pápa : Pápai Huszáregyesület, 2000. pp. 88-135.

Gróf Lubienski János huszár altábornagy, 1862-1921 / Fejes Sándor. - Pápa : Pápai Lengyel Kisebbségi Önkorm., 2002 .- 33 p.

Pápa megyei város múltja, jelene és környéke/ Horváth Elek, Tóth Endre. – Pápa: Főiskolai ny., 1936. p p.128 –129. + fotó

Pápa város első világháborús emlékkönyve / szerk. Huszár János.. - Pápa : Pápai Jókai Kör, 1998. 308 p.

Történelmi emlékhelyek Pápán és környékén / [irta és szerk.] H. Szabó Lajos .- Pápa : [s.n.], 1996 . 222, [26] p.

Üdvözlet Pápáról! : képeslapok Pápa városából 1897-1944 / gyűjt., vál. és magyarázatokkal ell. Ürmös Lóránt. - Budapest ; Pápa : Vexillum, 2003. – fotó  pp. 86, 110.


 

Pécsely

Az első világháború (1914-1918), és a két világháború közti két évtized (1919-1941) In: A három Pécsely története : a község története a magyar honfoglalástól napjainkig / Veress D. Csaba . - [Veszprém] : Veszprém M. Lvt., [1993].  pp. 223-231. + fotók

Pénzesgyőr

Pénzesgyőr története : egy bakonyi község múltja és jelene / [írta és szerk.] Hudi József. - Veszprém : [Hudi József], 1998. pp.109- 112.

Pula

Pulai olvasókönyv : Reményi Antal emlékére = Pulaer Lesebuch : ein Gedenkbuch für Antal Reményi / [szerk. Jáger István Tamás] . - Pula : Német Kisebbségi Önkormányzat, 2011.  p. 22.

Pula története / szerk. Szauer István és Reményi Antal. - [Pula] : Önkormányzat, 1996 pp. 15-16.

Révfülöp

Révfülöpi életrajzi lexikon I. / P. Miklós Tamás. - Révfülöp : Révfülöpi Honismereti Egyesület, 2005 . 68 p.

Sóly

Sóly ezer éve, 997-1997 / Veress D. Csaba . - Sóly : Sóly Emlékbizottság, 1997.  p. 45.

Somlóvásárhely

Somlóvásárhely / írta Márkusné Vörös Hajnalka. - [Budapest]: Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2002].  pp.109-110. + fotó

Somlóvásárhely ezer éve : monografikus történeti áttekintés / Vaczkó László. - Somlóvásárhely : Önkormányzat, 1996  p. 91.

Sümeg

Egy csapattiszt világháborús naplója : szemelvények / dinyeberki Bozó Pál. - Sümeg : Sümegi Fórum Alapítvány : Sümegi Városi Múzeum , 2007. - 165 p.

Forrásanyagok Sümeg történetéhez / írta Hőgyész László. - Budapest ; Veszprém : Szerző : EKMK Ny., 1981 – 2.  köt. pp. 252-265.

Sümeg évszázadai / Hőgyész László - Veszprém : EKMK, 1989. pp. 149-151. + fotó

Szentantalfa

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000.  pp. 263-265. + fotók

Szentbékkálla

Nagyvázsony múltja képekben / [szerk. Borbás János, Csebi Pogány Péter]. - Nagyvázsony ; Veszprém : Viza Kft., 2010.  pp.38-39.


 

Szentjakabfa

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000.  pp. 263-265. + fotók

Szentkirályszabadja

Az első világháború kora In: Szentkirályszabadja évszázadai : egy balaton-felvidéki község története / Veress D. Csaba . - Szentkirályszabadja : Önkormányzat, 1998. pp. 246- 252. + fotó

Szigliget

A nagy háború csatamezőin In:  Szigliget 890 éves : 1121-2011 / Hangodi László, Paál József .- Szigliget : Önkormányzat, 2011. pp. 71-82.

Szőc

Szőcz története / Tilhof Endre .- Ajka : Szőc Község Önkormányzata, 2009.  p.139.

Tagyon

Az első világháború (1914-1918) és a forradalmak (1918-1919) kora In: A Nivegy-völgy falvainak története : Balatoncsicsó, Óbudavár, Szentantalfa, Szentjakabfa, Tagyon / Veress D. Csaba. - Balatoncsicsó ; [Balatonfűzfő] : Palásthy, 2000.  pp. 263-265. + fotók

Takácsi

Takácsi az első világháború és a forradalmak korában (1914-1918) In: Takácsi évszázadai : egy hajdani nemesi falu története a kezdetektől napjainkig / Veress D. Csaba .- Veszprém ; [Takácsi] : Takácsi Község Önkormányzata, 1998. pp. 84-88. + fotók

Tapolca

Az első világháború In: Múltidéző tapolcai képeslapok/ N. Horváth Erzsébet, Parapatics Tamás. – Tapolca: Kölcsey Ny., 2009.  pp. 106 –109. + fotó

Tapolcai életrajzi lexikon 1-4 köt./ gyűjtötte és összeáll. Kertész Károly. - Tapolca : Tapolcai Városszépítő Egyesület, 2000.

Tapolcafő

Tapolcafő titkai : a kezdetektől napjainkig / Máténé Kalmár Zsuzsa. - Pápa : JMVK, 1993. -  p. 54.

Tés

Tés története, 1086-1986 / Zugor Ferenc. - Várpalota : Jó szerencsét Mgtsz, [1981] .  pp.

42-46.

Tihany

Tihany / szerk. Csizmadia Márton, Uzsoki András. – Tihany: Tihanyi Polgármesteri Hivatal, 1996.  pp  3.-4. fotó

Tósokberénd

TósokBerénd és temploma : fejezetek a község múltjából / Tilhof Endre - Ajka : Ajka-Somlókörnyéki Heti Hírhozó, 2000. pp. 107-109. + fotó


Ugod

Az első világháború hősi halottai In:  Ugod / írta Veress D. Csaba. - Budapest : Száz Magyar Falu Könyvesháza, [2000]. pp. 162-165.

Úrkút

Úrkút története / Rostási József .- Úrkút : Önkormányzat, 2008 .   pp. 84-85, 262-263. + fotó

Városlőd

Városlőd története. / Koppányi István . - Városlőd : Városlődi Falumúzeum Baráti Köre, 1991.  p. 92.

Városlőd krónikája 2006 végéig / összeáll. Roth Mihály. - Városlőd : Viza, 2007.  pp. 226-227.

Vaszar

Az első világháború sodrában (1914-1918) In: Vaszar község története / [szerk. Hudi József, Mezei Zsolt] .- Vaszar : Önkormányzat, 2010. pp. 311- 319. + fotó

Várpalota

Várpalota helytörténeti kézikönyve / Pacsuné Fodor Sára. - [Várpalota] : [s.n.], [1993] .   p.116.

Veszprém

Egy hadikórház működése az első világháborúban (1914-1918) / Burai Géza. - [S.l.] : [s.n.], [2006]. - pp. 291-307. (Honvédorvos ; 1989. 4. sz. )

Emlék a veszprémi cs. és kir. hadikórházról 1914-1915 / [szerk. Koritsánszky Ottó]. - Budapest : Óváry Ferenc, 1915.

"Emlékek nélkül nemzetnek híre csak árnyék" / Molnár Jánosné. - Veszprém : Megyei Önkormányzat : EKMK, 1997- (Veszprém : EKMK Ny.). - 2. köt.   pp. 205-209.

A háború tanulságai / Zsigmond János In: A Veszprémvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület naptára az 1915-iki közönséges évre / szerk. Zsigmond János . – Veszprém: Pósa Endre Könyvnyomdája, 1914.  pp. 13-15. + fotók

Háborús emlékműtervek a hősöknek In: Emlékező terek : a helyek emlékezete / Rainer Pál, Tóth G. Péter . – Veszprém :  Laczkó Dezső Múzeum, 2013. pp. 6-7. + fotó

Harmincegyes honvédek I. rész : „Feri és Gyuri, a hősi halált halt szeretett két testvér” / Rainer Pál In: Veszprémi Szemle : várostörténeti folyóirat 15. évf. 30. sz. 2013. 3. sz.  pp. 96-105.

Harmincegyes honvédek II. rész : Legénységi hősök/ Rainer Pál In: Veszprémi Szemle : várostörténeti folyóirat 15. évf. 31. sz. 2013. 4. sz.  pp. 94-105.

Hősök sokasága: Galícián át Isonzóig majd vissza In: Emlékező terek : a helyek emlékezete / Rainer Pál, Tóth G. Péter . – Veszprém :  Laczkó Dezső Múzeum, 2013. pp. 30-31. + fotó

Iskolából kórház : a háború sérültjei Veszprémben In: Emlékező terek : a helyek emlékezete / Rainer Pál, Tóth G. Péter . – Veszprém :  Laczkó Dezső Múzeum, 2013. pp. 34-35. + fotó

Két veszprémi orvos: id. és ifj. Csolnoky Ferenc/ Hogya György. – Veszprém: Veszprém Megyei Tanács Kórház-Rendelőintézet, 1990. pp. 26-28.

A M[agyar] Kir[ályi] Veszprémi 31. Honvéd Gyalogezred, a 31. 46. és a 79. honvéd menet zászlóaljak, valamint a 31/I. népfölkelő zászlóalj története / írta és a vázlatokat megrajzolta Herczegh Géza. - Cegléd : Sárik Gyula és Géza Könyvnyomdai Műintézete, 1936.

„Mennyei jó” a hátországban : néma mise a várban In: Emlékező terek : a helyek emlékezete / Rainer Pál, Tóth G. Péter . – Veszprém :  Laczkó Dezső Múzeum, 2013. pp. 32-33. + fotó

A régi Veszprém képeslapokon : válogatás Balogh Gyula gyűjteményéből / [helyismereti munkálatok Molnár Jánosné]. - Veszprém : Faa Produkt, 2002. pp.132-138.  + fotó

A régi Veszprém képeslapokon : válogatás Balogh Gyula gyűjteményéből : 2. rész ;   / [szerk. Balogh Gyula] . - Veszprém : Agenda Natura, 2008.  p.147. + fotó

Rendfokozatok az I. világháború végén In: Jutastól Szentendréig : altiszt- és tiszthelyettesképzés a magyar haderőben / Kovács Tibor, Földesi Ferenc. - Budapest : Zrínyi, cop. 2012. p. 25.

„A tudományosság és kultúra bölcsője” : Veszprém város története a kezdetektől napjainkig / Bőszéné Szathmári-Nagy Anikó . – Veszprém: VMJVÖ; Művészetek Háza, 2008. pp.179- 198.

Veszprém a világháború évtizedében / vál. és szerk. Csiszár Miklós . – Veszprém: EKMK, 2007.

Veszprém anno... : fotográfiák a régi Veszprémről / Praznovszky Mihály. - Veszprém : Művészetek Háza, 2000. pp. 106-107.

A veszprémi katonakórház: eredeti képekkel / írta Koritsánszky Ottó In: A Veszprémvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület naptára az 1915-iki közönséges évre / szerk. Zsigmond János . – Veszprém: Pósa Endre Könyvnyomdája, 1914.  pp. 29-45. + fotók

A veszprémi katonakórházak In:  A Veszprémvármegyei Magyar Közművelődési Egyesület naptára az 1916-iki szökőévre / szerk. Zsigmond János. – Veszprém: Pósa Endre Könyvnyomdája, 1915. pp. 82-86.


 

Veszprémfajsz

Az első világháború (1914-1918) és a két világháború közti időszak (1918-1940) In: Veszprémfajsz története : a kezdetektôl napjainkig / Veress D. Csaba. - Veszprém : Balatonfüred - Csopak Tája Szövetkezet, 1994 .  pp.186-200. + fotók

Veszprémvarsány

Veszprémvarsány múltja és jelene / [Bolla József]. - Veszprémvarsány : Önkormányzat, 1993. - p. 32. + fotók

Vid

Falu mesék : Vid krónikája / [írta és szerk.] N. Péntek Zsófia. - [Vid] : [Szerző], 2010 . pp. 29, 96-97.

Zalaerdőd

Katonadalok  In: Zalaerdőd évszázadai / Oláh Ferenc ; [fényképezte Borbás János]. - Zalaerdőd : Önkormányzat, 1994.  pp. 180-184.

Zánka

Zánkai füzér : monografikus, valóságalapú családregények / A. Szentgróthy Mária . – Dunaharaszti: Nap Alapítvány, 2005. pp. 60, 99, 166, 178. + fotók

Zirc

A régi Zirc képeslapokon / írta és szerk. Müller Anikó. – Zirc-Veszprém, Agenda Natura Bt, 2007.

 

 

 

 

 

Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok