Text Size

Vers mindenkinek

kepeslap vershez

Endrődi Sándor

 

REMÉNY

 

Igaz ugyan, hogy életünk
Szakadatlan küzdelem -
De hát: ahol megvan a harc,
Majd csak béke is terem.
Bízzunk, higyjünk jobb napokban,
Egyszer majd csak felragyog;
Várjunk a felleges mára
Napsugaras holnapot.

 

Keserűség, nyomorúság,
Bizony sokszor már elég;
Zivatar is rázza, tépi
A szegény fa levelét;
Hétköznapi apró gondok,
Közbe egy-egy mély seb is -
No, de sebaj! Valamikor
Megjön majd az ünnep is!

 

 

 

 

Ha ma nem, hát megjön holnap,
Ha holnap sem: azután;
Búval, gyásszal, gyorsan elszáll,
Egyik év a más után.
Isten gondol mindenkire,
Soh'sem állunk egyedül;
Ne hagyjunk fel a reménnyel:
A sor végre ránk kerül.

 

Im, a tenger roppant árja
Zúgva ömlik szerteszét, -
Száz évenkint jön egy madár
S elviszi egy csöpp vizét;
Száz évenkint egy csöpp vizet!
Oh, mily rémes lassúság!
- A remény szól: "Ez a madár
Kimeri az óceánt..."

Endrődi 2020

Endrődi logó-1

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata kezdeményezésére, a 2020-as esztendőt Endrődi Sándor költő, író születésének 170.,  halálának 100. évfordulójának tiszteletére, Endrődi emlékévnek  nyilvánították Veszprémben.

A város több intézménye és Alsóörs Község Önkormányzata az év során számos programmal emlékezik a költőre.

Februári vers

endrodi-februar

(Endrődi Sándor: Összegyűjtött költeményei 1867-1897., Első kötet)

Endrődi Sándor bibliográfia

5

Életrajzi, irodalomtörténeti írásai

 Kölcsey Ferencz életrajza / írta Endrődi Sándor. - p. 73-96. : ill. == Magyar Helikon, 1. oszt. 1. köt.

Kölcsey Ferenc (1790-1838)

Dugonics András életrajza / írta Endrődi Sándor. - p. 24 : ill. == Magyar Helikon, 1. oszt. 1. köt.

[Báró Balassa Bálint életrajza] / [írta Endrődi Sándor]. - p. 205-228. : ill. == Magyar Helikon, 1. oszt. 2. köt.
 A címlap hiányzik

Ányos Pál életrajza / írta Endrődi Sándor. - p. 229-252. : ill., 24 p. == Magyar Helikon, 1. oszt. 2. köt.

Dugonics András : irodalomtörténeti tanulmány / írta Endrődi Sándor. - Budapest : Aigner Lajos, 1881. - 199 p. 

[Kölcsey Ferencz életrajza] / [írta Endrődi Sándor]. - [Pozsony] : [kiadja Stampfel Károly], [1885?]. - 24 p. : ill. ; 20 cm
Koll. 15. -  A címlap hiányzik!

Báró Balassa Bálint életrajza / írta Endrődi Sándor. - Pozsony ; Budapest : kiadja Stampfel Károly, 1888. - 24 p. 

 1

Versei, elbeszélései

A Balaton tündére : költői beszély / Endrődi Sándor. - p. 218-227. == Adatok Zalamegye történetéhez 4. köt. 4. füz.

Költemények / Endrődi Sándor. - Budapest : Aigner Lajos, [1877]. - VIII, 214 [2] p. 

Másodvirágzás : elbeszélés / irta Endrődi Sándor. - Budapest : Aigner Lajos, 1879. - 176 p. ; 19 cm

Balatoni ég alatt / irta Endrődi Sándor. - Budapest : Aigner Lajos, 1884. - 200 p. : ill.

Hangulatok : uti rajzok és költői vázlatok / irta Endrődi Sándor. - Nagyvárad : Hügel Ottó Könyvnyomdája, 1887. - 194 p. ; 17 cm
A szerző sajátkezű aláírásával

Költemények / Endrődi Sándor. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1891. - 162 p. ; 19 cm. - (Szépirodalmi könyvtár ; II. 2. )

Költemények / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Szépirod. Kvk., 1891. - 162 p. ; 19 cm
Koll. 1.

Kurucz nóták, 1700-1720 / írta: Endrődy Sándor. - Budapest : Athenaeum, 1897. - 293 p. 

Összegyűjtött költeményei, 1867-1897 / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és nyomdai R. T. kiadása, 1898. - 18 cm
kötött : 120,- Ft
1. köt., Tücsökdalok - Virágfakadástól lombhullásig. - 296 p. 1 t.
2. köt., Elégiák - a halál után - fényben, árnyban - Éden. - 311 p.

Összegyűjtött költeményei, 1867-1897 / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és nyomdai R. T. kiadása, 1898. - 18 cm
kötött : 10,- Ft
1. köt., Tücsökdalok - Virágfakadástól lombhullásig. - 296 p. 1 t.
2. köt., Elégiák - a halál után - fényben, árnyban - Éden. - 311 p.
4. köt., Epilog a tücsökdalokhoz - Szabad szárnyon - Kurucz Nóták - Idegen költőkből. - 337 p.

Összegyűjtött költeményei, 1867-1897 / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és nyomdai R. T. kiadása, 1898. - 18 cm
17. számozott példány. -  Ebből a munkából ötven számozott példány japáni papiron készült. -  Endrődi Sándor képmásával
kötött : 120,- Ft
1. köt., Tücsökdalok - Virágfakadástól lombhullásig. - 296 p. 1 t.
2. köt., Elégiák - a halál után - fényben, árnyban - Éden. - 311 p.

Századunk magyar irodalma képekben : Széchenyi föllépésétől a kiegyezésig / írta Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum, 1900. - XI, 472 p.

Endrődi Sándor költeményei, 1867-1901 / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Singer és Wolfner, [1904]. - VII, 319 p., 1 t. ; 17 cm
Endrődi Sándor arcképével

Tarlóvirágok : költemények / írta: Endrődi Sándor. - Budapest : Károlyi György, 1904. - 120 p. 

Őszi harmat után ... : költemények / Endrődi Sándor. - Budapest : Singer és Wolfner, 1905. - 160 p.

A pálya végén / Endrődi Sándor. - Budapest : Élet, 1914. - 351 p. ; 20 cm

Játszi órák : gyermekversek / Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum Irodalmi és nyomdai R.-T. könyvnyomdája, 1921. - 130 p. 7 t. 

Költemények : új kötet / írta: Endrődi Sándor ; kiadja a Petőfi-Társaság. - Budapest : Aigner Lajos, [é.n.]. - 213 p. 

 2

Műfordításai

A nagy francia forradalom története / írta Held, Friedrich Wilhelm Alexander ; ford. Endrődi Sándor. - Pest : Láng Lajos : Kilián Frigyes, 1871. - 310 p. 

Heine költeményeiből / fordította. Endrődi Sándor. - Budapest : Lampel, [1900]. - 70, [2] p. ; 15 cm. - (A Dunántúli Közművelődési Egyesület Népkönyvtára )
Koll. 1.

Dalok könyve / Heine ; ford. és bev. ell. Endrődi Sándor ; Thumann Pál rajzaival. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), [1906]. - XXXIII, 327 p., [12] t.fol. : ill. 

 3

Szerkesztői közreműködései

A magyar költészet kincsesháza / szerk. Endrődi Sándor. - Budapest : Athenaeum, 1895. - CXXVI, 1508 p. 

Tóth Kálmán válogatott költeményei / magyar művészek rajzaival ; bev. elláta Endrődi Sándor. -  6. kiad. - Budapest : Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), 1902. - XXVI, 463 p., [13] t.fol. : ill. ; 19 cm. - (Remekírók képes könyvtára ; 7. )

Vajda János kisebb költeményei / sajtó alá rend. és bev. ellátta Endrődi Sándor. - Budapest : Franklin-Társulat, 1903. - 276 p., [1] t.fol. ; 20 cm. - (Magyar remekírók ; 50. )

Bokréta a magyar népköltés java termékeiből : segédkönyvül a magyar irodalomtörténet oktatásához / összeáll. Endrődi Sándor. - Budapest : Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. - 319 p.

Babérerdő : a magyar költészet java termékeiből : segédkönyvül a magyar irodalomtörténet oktatásáshoz / összeáll. Endrődi Sándor. - Budapest : Magyar Könyvkiadó Társaság, 1905. - XI, 351 p.

Magyar népballadák / sajtó alá rend. és bev. ellátta Endrődi Sándor. - Budapest : Franklin-Társulat, 1906. - 231 p. 

Magyar népdalok / sajtó alá rend. és bev. ellátta Endrődi Sándor. - Budapest : Franklin-Társulat, 1906. - 338 p. 

Apró regények / Abonyi Lajos ; sajtó alá rend. Endrődi Sándor ; ill. Gara Richárd. - Budapest : Révai, 1906. - 2 db : ill. ; 20 cm
kötött : 24,- Ft
1. köt. - 294 p. - (Abonyi Lajos munkái). - 9.
2. köt. - 301 p. - (Abonyi Lajos munkái). - 10.
Az özvegy tehénkéje. - A Tyuki prókátor kliensei. - A fejetlen barát. - A fekete kutya

Petőfi a magyar költők lantján : versek Petőfiről / összegyűjtötték Endrődi Sándor és Baros Gyula. - Budapest : Kunossy, Szilágyi és Társa, 1910. - 182, [2] p. 

Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842-1849 / összeáll. Endrődi Sándor. - Budapest : Kunossy, Szilágyi és Társa, 1911. - 543 p.

Petőfi napjai a magyar irodalomban 1842-1849 / összeáll. Endrődi Sándor. - Budapest : Kunossy, Szilágyi és Társa, 1911. - 543 p., [12] t. ; 19 cm. - (Petőfi-könyvtár ; 29-30. füzet )
Egykoru nyomtatványok másaival

 4

Tanulmányok életéről és munkásságáról, gyűjteményes kötetek

 Endrődi Sándor emlékezete / felolvasta Palmer Kálmán. - Budapest : Pesti Könyvny., [1921.]. - 34 p. 

Endrődi Sándor / írta Szabó Richárd. - Budapest : Pallas, 1926. - 34 p 

Endrődi Sándor nagyváradi évei, 1880-1891 / irta Hofbauer László. - Debrecen : Debrecen Szabad Királyi Város : Tiszántúli Református Egyházkerület, 1932. - 21 p. ;

Endrődi Sándor kiadatlan levelei és költeményei / bevezetéssel jegyz. ellátta Bánkúty Ernő. - Győr : Bánkúty Ernő, 1938. - 79 p ; 24 cm
Klny. a Győri Szemle 8-9. évf.-ból

Endrődi Sándor, 1850-1920 : szemelvények Endrődi Sándor munkáiból és a róla szóló írásokból / [szerk. Ács Anna] ; [kiad. a Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata]. - Veszprém : Magyar Irodalomtörténeti Társaság Veszprém Megyei Tagozata, 2000 (Veszprém : Viza Ny.). - 184 p. : ill. 

A balatoni fénybe tekint... : Endrődinek szobra áll Veszprémben és Alsóörsön / Albrecht Sándor. - p. 11-13. == A kultúra vonzásában: egy életút párhuzamai

Endrődi Sándor Alsóörsön / Csiszár Lászlóné. - p. 39-54. == "Alsóörs, ez az a hely..."

Kinek a paszitáját tartották Alsóörsön 1886. augusztus 29-én? / Ács Anna. - p. 30-38. == "Alsóörs, ez az a hely..."

Arcélek a víztükörben / Novák Edit, Somorjai Horváth Piroska ; [közread.] Alsóörs Község Önkormányzata. - Alsóörs : Önkormányzat, 2019. - 208 p. : ill.

 

A bibliográfia megjelenési év szerint növekvő sorrendben készült.

 

További cikkeink...

  1. Megemlékezés
Presets
BG Color
BG Patterns
Accent Color
Apply
Weboldalunk sütiket (cookie) használ működése folyamán, hogy a legjobb felhasználói élményt nyújthassa Önnek, továbbá a látogatottság mérése céljából. A sütik használatát bármikor letilthatja! Bővebb információkat erről Adatkezelési tájékoztatónkban olvashat.
Adatkezelési tájékoztató Ok