VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


BOR Pál, Beck
( Budapest, 1889. március 2. - Budapest, 1982. január 31. )

festő- és iparművész, szobrász, grafikus

1911-ben a BME-en szerzett gépészmérnöki oklevelet. Művészeti tanulmányokat először Párizsban, 1913-ban Nagybányán Réti Istvánnál folytatott. 1914-ben újra Párizsban alkotott, a háború kitörésekor internálták. 1919-ben Ripl-Rónai fonyódi művésztelepén dolgozott, 1920 után rendszeresen Badacsonyban festett. 1921-ben állított ki először, ugyanakkor jelent meg első írása a Nyugatban. 1923-tól grafikáit a Munka c. folyóirat közölte. 1945-ben, a fővárosban műterme kiégett, műveinek nagy része elpusztult. Hosszas hallgatás után 1958-ban jelentkezett újra. 1921-től 1927-ig szerkesztette a Magyar Írás című folyóiratot, egyik alapítója, 1925 és 1949 között vezetőségi tagja a KUT nevű művészeti társaságnak. Jelentős a művészetelméleti munkássága is, tanulmányait a Nyugatban és Magyar Iparművészetben publikálta. Több alkotását a Magyar Nemzeti Galéria őrzi.
  M.: A kubizmus problémája. Csáky és szobrászata. Bp., 1926. – A XX. század művészete. Párizs, 1968.
  I.: MEZEI Ottó: ~ művészeti írásai. ~ művészetpedagógiai írásaiból. Bp., 1986. – MvL I. köt. – RÚL III. köt. – ÚMÉL I. köt.