VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


ESTERHÁZY Ferenc, galántai és fraknói gróf
( Pápa, 1715. szeptember 12. - Bécs, 1785. november 7. )

főkancellár, horvát-dalmát és szlavón bán

Esterházy Károly egri püspök bátyja. Részt vett az 1741. évi országgyűlésen, 1760-ban Moson megye főispánja lett. A magyar kancellária élére 1766-ban került, 1783-tól két évig horvát bán is volt. Az ő kormányzása idején hajtották végre hazánkban az úrbér szabályozását és a nagy tanügyi reformokat is. Művelt és olvasott főúr volt, cseklészi kastélyában szép könyvtárat gyűjtött össze. II. Józseffel szemben a magyar alkotmány, a nemesi és egyházi kiváltságok védelmezőjeként lépett fel. 1763-ban tallósi kastélyában hozták létre az első állami árvaházat. A pápai városi kórház főbejáratának előterében olvasható emléktábla szerint 1757-ben ő alapította az intézményt (Az alapítólevél dátuma: 1757. január 19.), melynek ma is emléke a működő Gránátalma nevű gyógyszertár. Pápa város vezetése a 2015. esztendőt ~ emlékévének nyilvánította. A gannai családi sírboltban nyugszik.
  I.: KERECSÉNYI Zoltán: Kell-e ~-emlékév? = N., 2015. febr. 17.– FAZEKAS István: Egy magyar karrier Bécsben. = Szélesvíz, 2015. 1. sz. – MEZEI Zsolt: „…Úgy döntöttem, hogy Pápán kórházat alapítok…” = Szélesvíz, 2015. 1. sz. – ÚMÉL II. köt. (Markó.:*1715. szept. 19.)