VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


GÁL Imre
( Alsólendva, 1596. ? ?. - Veszprém, 1655. ? ? első fele. )

ref. püspök

Régi papi családban született. Gál István apja. Tanulmányait szülőfalujában kezdte, valószínűleg Debrecenben folytatta, külföldön is járt. Lelkészi működésének első helye talán Alsólendva, de ezt semmi sem bizonyítja. 1623-ban Veszprémbe költözött, itt 1627-ben prosenior, 1633-ban esperes, majd egyházkerületi jegyző, 1649-től püspök. 1627–1628-ban templomot, iskolát és parókiát épített a Várban, az egykori Mindenszentek-templom helyén. Összeírta az addigi kánonoknak majdnem teljes gyűjteményét. Kőváry Béla szerint prédikációs kötete is megjelent, de ennek nincs nyoma. A veszprémi gyülekezet élén fia, István követte.
  I.: THURY Etele: A Dunántúli Református Egyházkerület története. 1–2. köt. Bp., 1908.; Pozsony, 1998. – THURY Etele–HODOSSY Lajos: A veszprémi református gyülekezet története. Vp., 1999.–Szinnyei. III. köt. – Varga. – Zoványi.