VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


HÉDERVÁRI Mihály
( , . ? ? 14. század közepe. - , 1402. szeptember ?. )

r. k. püspök

A Hédervári nemzetségből származó Mihályt a nyitrai püspöki székből 1399 elején helyezték át a veszprémi egyházmegye élére. A pápától búcsúkat és felhatalmazást kapott, hogy a régebben tűzvésztől elpusztult, de újból felépített székesegyházat fölszentelhesse. Utoljára 1402. szeptember 22-én kelt királyi oklevelekben találkozunk nevével.
  I.: VPRO.