VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


HEGYFALUSI György, hegyfalusi
( Hegyfalu, . ? ? 1655 körül. - Nagyvázsony, 1730. január 5. )

ref. lelkész, ev. imádságszerző

Hazai iskolázás után 1688-ban Tübingenben, 1692-ben, Wittenbergben tanult. Először Győrben, majd 1696 és 1706 között Nagyvázsonyban, utána Rozsnyón, 1708-tól 1713-ig Devecserben volt lelkész. 1713-ban esperesnek választotta a Kemenesaljai Egyházmegye. Innét Szergénybe távozott, de 1716-ban megfosztották itteni állásától és esperesi hivatalától. Ettől kezdve Dörgicse, 1718-tól Mencshely, 1721-től Kapolcs, 1726-tól ismét Nagyvázsony a működésének helye. Pietista szellemiségű imádságokat írt.
  M.: De conscientia. Wittenberg, 1692. – Centifolia, azaz százlevelű rózsa. (Imakönyv.) hn. 1729., 1730.
  I.: PAYR Sándor: Magyar pietisták a 18. században. Bp., 1898. – SZENTIVÁNYI Béla: A pietizmus Magyarországon. Bp., 1936. – PAYR Sándor: Újabb adatok M. ~ életéhez. = EÉ., 1937. dec. – Szinnyei. IV. köt. – ÚMÉL III. köt. – ÚMIL 2. köt. – Zoványi.