VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KAPUVÁRY Antal
( Cece, 1750. június 7. - Veszprém, 1807. március 17. )

r. k. kanonok

A teológiát Nagyszombatban, és a Római Collégium Germanico-Hungaricumban hallgatta. 1774-ben szentelték pappá. Káplán Veszprémben és Zalaegerszegen, adminisztrátor Zalatárnokon, 1777-ben plébános Hidegkúton, majd még az évben Peremartonban. 1782 után veszprémi kanonok, 1797-től székesegyházi főesperes és hantai prépost. Apostoli főjegyző és több vármegye táblabírája. Veszprémi házát a megyének adományozta, hogy itt szülhessenek a házasságon kívül élő asszonyok, nevelhessék a kitett gyermekeket. Beszédei a Magyar Egyházi Beszédek gyűjteményében láttak napvilágot. A veszprémi Szent Mihály-székesegyház sírboltjába temették.
  I.: MKtL VI. köt. – Pfeiffer. – Szinnyei. V. köt. – Varga.