VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KENESSEY István
( , . ? ? 1677 vagy 1678. - , 1750. ? ?. )

földbirtokos

Középnemesi családból származott, élete végén a Dunántúl egyik legnagyobb földbirtokosának számított. Mezőlak község is tulajdona volt, Badacsonyban jelentős szőlőbirtokokkal, többek között Pápán és Szentgálon is házzal rendelkezett. Az 1711 utáni vallásügyi harcokban a dunántúli protestánsok képviselőjeként részt vett azok álláspontjának kidolgozásában. 1712 és 1729 között több alkalommal is Veszprém megye követe volt az országgyűlésben, Az 1715. évi országgyűlésen vallási ügyekben választmányi tag volt. 1734 után a Dunántúli Ref. Egyház főgondnoka. 1743-ban feleségével, Szondy Zsuzsannával koruk egyik legjelentősebb alapítványával teremtették meg a Pápai Ref. Kollégium alapításának és működésének feltételeit. 1744-ben királyi tanácsosi címet kapott.
  I.:. A pápai kollégium története. Bp., 1981. – Nagy. 3. köt.