VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KLEINMANN József
( , 1775. ? ?. - Veszprém, 1841. január 10. )

karmester

1800 táján hegedűsként, fagottosként és a fúvószene karmestereként lépett a veszprémi káptalan szolgálatába. 1807-től a székesegyház első hegedűse. 1813-ban, a Kemény Ferenc vezette muzsikai akadémián egy alkalmi kórusművét is előadták, amely nem maradt fenn. 1833. április 7. és 1840 között Ruzitska Ignác utódjaként a veszprémi székesegyház karnagya. Irányításával felújították és kiegészítették a mintegy 600 művet tartalmazó kottatár és a hangszertár részletes katalógusát. Zeneigazgatói működésével stílusváltozás következett be a zenélési szokásokban: a korábban rendszeresen előadott szimfóniák, operanyitányok, versenyművek helyett főleg korabeli egyházzenei alkotásokat adtak elő. Számos egyházi szerzeménye (7 mise, requiem, offertóriumok, egyéb egyházzenei alkotások) maradt fenn a templom régi kottatárában. A misék 1808–1821 között készültek. Az utolsó D-dúr Op. 7. misét a szerző → Kemény Ferencnek ajánlotta. Több átdolgozást, zenekari feldolgozást is készített. A → Magyar Nóták Veszprém Vármegyéből című verbunkos gyűjtemény VII. kötetében található egy friss magyarja. Műveit más magyarországi templomokban is rendszeresen előadták.
  M.: 3 kis orgonás mise, – 4 nagyobb és 4 kisebb offertórium, – Friss magyar. = Veszprémvármegyei nóták. Vp., 1825.
  I.: BRODSZKY Ferenc: A Veszprémvármegyei Zenetársaság. Vp., 1941. – PFEIFFER János: A veszprémi székesegyház zenéjének története. (Tsz.) München, 1985. – M. TÓTH Antal: Újra hallom szép szavát. Veszprém zenéje 1762-től a kiegyezésig. Vp., 1998. – M. TÓTH Antal: A veszprémi székesegyház 18–19. századi zenéje. Vp., 2007. – Varga.