VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KOPÁCSY József
( Veszprém, 1775. május 30. - Esztergom, 1847. szeptember 17. )

r. k. püspök. műfordító

Az MTA tagja. Iparos családból származott, apja kőműves volt. A középiskolát Veszprémben, a teológiai tanulmányait Pozsonyban végezte. 1796-tól a Veszprémi Szeminárium tanulmányi felügyelője, majd az egyházmegyei hivatal titkára. 1798-ban Zircen áldozópappá szentelték, 1806-tól veszprémi plébános és kerületi esperes, 1807-től kanonok. Székesfehérvári megyéspüspökké 1821-ben, a veszprémi püspökség élére 1825. febr. 26-án nevezték ki. Az esztergomi érseki széket 1839. május 28-án azzal a kikötéssel foglalta el, hogy 3 évig a veszprémi egyházmegyét is kormányozhatja. A veszprémi tisztségéről 1842-ben mondott le. Veszprémben 1834-ben tanítóképzőt alapított, 1836-ban megáldotta a piaristák új templomát. Szülei házának átalakításával létrehozta a Jeruzsálem-hegyi iskolát. Korának egyik leghíresebb egyházi szónoka, jó politikusa és ügyes békéltetője volt. Anyagilag támogatta és művelte is az irodalmat, segítette a tudományok fejlődését. Nyomtatásban jelentek meg a beszédei. Lefordította Fleury Claudius: Az izraelitáknak és keresztényeknek szokásaik és erkölcseik c. művet, amely 1801–1802-ben, Veszprémben, két kötetben jelent meg. Kézai Simon krónikájának nyomdai költségeit, Toldy Ferenc kiadásában ő fedezte. 1833-ban elrendelte a magyar nyelvű anyakönyvezést, 1838-ban nyomtatásban kiadta az egyházmegye térképét, amelyet Vízer István mérnökkel készíttetett. 1827-ben megkoronázta Karolina Auguszta királynét. Sírja az esztergomi Székesegyházban.
  I.: SZILASY János emlékbeszéde. = AkÉ.,. 1847. 10. sz. – LADOCSI Gáspár: A janzenista ~. = Egyházak a változó világban. Esztergom, 1992. – MOLNÁR Jánosné: Az ezeréves magyar iskola múltjából. = N., 1996. szept. 11. – SEBŐ József: "A magyar bimbó" ~, a magyar nyelv apostola. = VpSz., 2008. 1-2. sz.; SEBŐ József: Kopácsy püspök, mint anekdotahős. = VpSz., 2019. 1. sz. – Harmath–Katsányi. – Miklósi-Sikes. – MKtL VII. köt. – Pfeiffer. – Szinnyei. VI. köt. – ÚMÉL III. köt. – Varga.