VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


KEREKES Ferenc
( Erdőhegy [Arad megye], 1784. június 22. - Balatonfüred, 1850. július 29. )

tanár, matematikus

1837-ben az MTA levelező tagjává választotta. Iskoláit Debrecenben, Keszthelyen és külföldi egyetemeken végezte. Egy ideig Bécsben lakott. Szentpétervári egyetemről is kapott meghívást, de Bécsből hazatérve Debrecenben tanított. Ő adta ki első ízben, 1815-ben Bécsben (Fazekas Mihály tudta nélkül) a Ludas Matyit. Irodalmi munkássága matematikai, kémiai és pedagógiai tárgyú volt. Gazdag kézirathagyatékát a Debreceni Ref. Kollégium könyvtára őrzi. Nevét elsősorban egy lipcsei pályázatra beküldött, a komplexszámok elméletéről szóló írása tette ismertté (1838). Élete utolsó hónapjában Balatonfüreden lakott. Sírköve a balatonfüredi ref. temetőből az 1960-as évek elején eltűnt, 1990. október 14-én állítottak új emlékkövet.
  M.: Betrachtugen über die chemischen Elemente. Pest, 1819. – Értekezés és kitérések. Debrecen, 1836. – Képzetes mennyiségek. Debrecen, 1846. – Felsőbb mértan valódi alapelvei. Debrecen, 1846. – Négyes kistükör...Debrecen, 1848.
  I.: DÁVID Lajos: Debreceni régi matematikusok. Debrecen, 1927. – SZÉNÁSSY Barna: ~ matematikai munkássága. = Acta, Debrecen. 3. köt. 2. Debrecen, 1956–1957. – M. ZEMPLÉN Jolán: A magyarországi fizika története a 18. században. Bp., 1964. – TÓTH Béla: Egy külföldön tanuló magyar diák, ~ könyvei. = MKSzle, 1984. – MARTON László: Balatonfüredi temetőben nyugszik a „Ludas Matyi” első kiadója. = N., 1984. nov. 1. – BfÉL – KhÉL – ÚMÉL III. köt. – ÚMIL 2. köt.