VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


LADISLAIDESZ Sámuel
( Győr, 1730. augusztus 16. - Devecser, 1797. április 12. )

r. k. kanonok

Győrben tanult, 1754. április 28-án ott szentelték pappá. 1756. április 12-től Devecserben plébános. Devecseri szolgálata idején magas egyházi hivatalokat töltött be: 1776-tól a Vasvár–szombathelyi társas-káptalan, 1777-től a veszprémi székes-káptalan tiszteletbeli kanonokja, 1770-től a pápai, 1781. január 18-ától a devecseri kerület esperese. Élete végéig Devecserben élt. Végrendeletében a devecseri templomra 1500 ezüstforintot, a pusztamiskei tanítólakás építésére 200 ezüstforintot hagyott. Sírja a devecseri temetőben található.
  I.: VERESS D. Csaba: Devecser évszázadai. Devecser, 1996. – Pfeiffer. – Tilhof.