VESZPRÉM MEGYEI KORTÁRS LEXIKON

 Keresés | Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala 


MÁTÉ Ferenc
( Debrecen, 1930. július 15. - . )

vegyész, egyetemi tanár

Sz.: Máté Lajos MÁV segédtiszt, Muha Mária htb.
Nős, Csepregi Erzsébet ny. főmérnök.
Gy.: Ilona, Ildikó, Ferenc.
T.: 1948 Ref. Kollégium és Gimnázium, Debrecen. 1952 Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen. 1958 Agrártudományi Egyetem Gödöllő, egyetemi doktor.
Tf.: 1958 mezőgazdasági tudományok kandidátusa, 1988 doktora.
É.: 1949-től 1953-ig a Kossuth Lajos Tudományegyetemen díjtalan gyakornok, demonstrátor, tanársegéd. 1953 és 1975 között az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézetében tudományos segédmunkatárs, munkatárs, főmunkatárs, osztályvezető, 1976–1986-os években a tihanyi Limnológiai Kutatóintézetben igazgató-helyettes, programiroda-vezető. 1986-tól a Keszthelyi Pannon Agrártudományi Egyetem Georgikon Karán egyetemi tanár.
Tk.: az MTA Tudományos Bizottságai, és nemzetközi tudományos szervezetek tagja (ISSS, CIEL, ILEC, ISEM). Hazai és nemzetközi folyóirat szerkesztőbizottsági tagja. MAE Talajtani Társasága tagja.
Kt.: talajtan, környezetvédelem.
Dk.: 1964 A mezőgazdaság Kiváló Dolgozója. 1980 Hazafias Népfront Széchenyi Plakett. 1982 Agrártudományi Egyesület Aranykoszorús jelvény. 1982 Az Emberi „Környezetért”. 1986 Munka Érdemrend arany. 1988 Pro Re Rustica Romovenda. 1997 Újhelyi Imre díj. 1999 Széchenyi Professzor Ösztöndíj. 2000 Treitz Péter Emlékérem. 2000 Szentgyörgyi Albert Díj.
Ct.: mintegy 200 szakközlemény (könyv, könyvjegyzet, tudományos közlemény, térkép) és néhány tudományos népszerűsítő cikk.
C.: 8237 Tihany, Váralja u. 1.