VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


PÁKAY Zsolt
( Marcziháza, 1909. augusztus 1. - Budapest, 1991. május ?. )

tanár, történész

Nagyapja: Árvay Lajos, Tapolca egykori főjegyzője, apja Pákay Károly elemi iskolai tanító. 1923-ban a budapesti tudományegyetemen szerzett oklevelet. Doktori disszertációját a Zsidi-medence földrajzából írta. Évekig Cholnoky Jenő asszisztense az egyetemen, majd 1935-ben a Veszprém Megyei Tanfelügyelőségen dolgozott. A Veszprémi Népoktatás c. lap első felelős szerkesztője volt. 1939 és 1951 között (kisebb megszakításokkal) a kultuszminisztériumban miniszteri titkár. Elbocsátották és fizikai munkát végzett, éjjeliőr, később portás. 1953-ban Badacsonylábdiban telepedett le és a környező községekben (Várvölgy, Szigliget, Badacsonytördemic, Taliándörögd) iskoláiban tanított. Nyugdíjba vonulása után Budapestre költözött. Az 1930-as évek elején kutatói érdeklődése a Dunántúl, elsősorban a Balaton-felvidék törökkori történelme felé fordult. Az e területen végzett alapkutatásai máig meghatározzák ismereteinket Veszprém megye 16–17. századi történetéről. Jelentős munkásságot fejtett ki Veszprém megye gazdaságtörténetének, birtokviszonyainak kutatásával és feltárásával is.
  M.: Adózási viszonyok a török időszak alatt Veszprém megyében. Szombathely, 1939. – Veszprém vármegye története a török hódoltság korában a rovásadó összeírások alapján. (1531–1696.) Vp., 1942. – A veszprémi káptalan a 18. században. = Regnum., 1940–1941. Bp., 1942. – Adatok Peremartom történetéhez. = VpSz., 1957. 2. sz. – A veszprémi püspökség uradalmainak összeírása 1802-ből. = VpMMK., 13. Vp., 1978. – Adalékok a tapolcai és sümegi járás török kori történetéhez a rovásadó-összeírások alapján. (1531–1696.) = VpMMK.,17. Vp., 1984. – Adalékok a balatonfüredi járás török kori történetéhez a rovásadó-összeírás alapján. (1531–1696.) = VpMMK.,18. Vp., 1987.
  I.: Kertész. – MKtL IX. köt.