VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


PÁRKÁNYI József
( Türje, 1920. július 8. - Székesfehérvár, 2012. november 29. )

r. k. lelkipásztor

Apja: Prunner György épület és géplakatos. 1940-ben a Keszthelyi Premontrei Gimnáziumban érettségizett. 1946-ban a Veszprémi Püspöki Hittudományi Főiskolán végzett. 1948-ban a Pázmány Péter Tudomány Egyetem Jog és Államtudományi Karán kánonjog doktora címet szerzett. Pappá szentelték: 1944. december 7-én a veszprémi börtönben. 1945-ben káplán Külsővaton. 1947-től templomigazgató, püspöki szertartó, titkár. 1953-tól plébános Köveskál, 1957-ben Pókaszepetk, 1958-től Zalamerenye–Nagyrada községekben, 1985-től Tapolcán, 1990 után Veszprémben. 1956–1957-ben püspöki szertartó és titkár, internálva, majd újra titkár. 1973-tól szentszéki bíró, 1975-től zsinati vizsgáztató, 1975-től püspöki tanácsos, 1983-tól az egyházmegyei hivatásgondozó bizottság elnöke. 1988-tól babócsai c. apát, 1990–1991-ben püspöki irodaigazgató, általános püspöki helynök, 1990-től kanonok. 1944–1945-ben internálva Veszprémben és Sopronban, 1957-ben Veszprémben és Kistarcsán. A veszprémi egyházmegye 2. világháború utáni múltját kutatta. Sírja a veszprémi Szent Margit-templom kriptájában.
  M.: A magyar magánkegyúri joggal kapcsolatos eljárások a trianoni Magyarország idején. Bp., 1948. – Mindszenty József veszprémi püspök, az ember. (Visszaemlékezések.) Vp., 1996. – Tapolca, a város plébánosa. Tapolca, 1989. – A keresztény család lelkipásztori segítése. Vp., 1983. Ct: Badalik Bertalan veszprémi püspök újratemetése. Nehéz nyolc év a veszprémi püspökség élén. = ÚE., 1965. okt. – Főpásztorunk hetven éves. = Egyházmegyei Hatóság, 1991. V. – Karácsonyok. = PdK., Vp.. 1995. 4. sz.
  I.: Mindszenty József veszprémi püspök közelében. = Rege, 1989. jún. – Életút. Interjú Veszprémben. = SzF., 1989. – Hitoktatás az iskolákban. = N., 1990. okt. 15. – A Kármel ünnepe Keszthelyen. = KhV., 1993. júl. 20. – OLÁH M. Egy a tíz közül. = Keresztény Élet, 1995. – HETÉNYI VARGA Károly: Akiket üldöztek az igazságért. Bp., 1985. – VIKÁR Tibor: Pókaszepetk. (Helytörténet.) Pókaszepetk, 1996. – TÓTH László: A veszprémi Árpádházi Szent Margit templom és plébánia története. Vp., 1996. – MKtL IX. köt. – Pfeiffer. – VpEN., 1946-tól. – VpMKÉL.