VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


PETNEHÁZY Antal, 1931-ig Nowody Antal
( Debrecen, 1895. szeptember 21. - Budapest, 1968. június 3. )

gépészmérnök

Apja: Nowody József, anyja: Petneházy Terézia. Iskolái elvégzése után katonai pályára lépett, végigharcolta az 1. világháborút, 1918-ban tüzér főhadnagy. Az 1920-as években gépészmérnöki oklevelet szerzett. A honvédségnél továbbszolgálva 1939-ben mérnökkari alezredes, államtitkár. 1936-ban az Iparügyi Minisztérium államtitkárává nevezték ki. 1937-ben a Bányaművelő Rt., 1939-ben jogutódja, a Magyar Bauxitbánya Rt. alkalmazottja. 1941-ben az Ajkai Timföldgyár-építkezés igazgatójává, 1942-ben pedig a Timföldgyár és Alumíniumkohó, valamint az Ajkai Erőmű-építés miniszteri biztosává nevezték ki. Készenléti-lakótelepet építtet, ügyelt az alkalmazottak egészségügyi és kulturális ellátására is. 1944 után visszavonultan élt. A magyar alumíniumipar egyik úttörőjének tekinthető. Háborús kitüntetései: III. osztályú katonai érdemkereszt kardokkal; ezüst katonai érdemérem kardokkal; bronz katonai érdemérem kardokkal; Károly csapatkereszt; sebesülési érem. – Hamvait a budapesti Farkasréten temették.
  I.: Tilhof. – Tilhof 2018.