VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


SAÁD Béla
( Pápa, 1905. március 9. - Budapest, 1993. január 11. )

író, újságíró

1923-ban Pápán a bencéseknél érettségizett, 1928-ban a budapesti közgazdaságtudományi egyetemen szerzett diplomát. 1929-ben az Új Nemzedék gyorsírója, majd riportere és színházi rovatának vezetője. 1938-ban a Nemzeti Újságban folytatásban jelent meg két regénye: Mindennek az árpa az oka, valamint Nincs tovább címmel. Dolgozott a Nemzeti Újságnak és az Új Időknek is. Katolikus szellemű újságíró, 1945 után az Új Ember munkatársa, majd szerkesztője, valamint a Vigília kiadói igazgatója, később felelős kiadója. 1948-ban szerkesztette az Új Ember almanachját. 1962–1965-ös években a II. Vatikáni Zsinat tudósítója.   M.: Mindennek az árpa az oka. (r.) Bp., é.n. – A láthatatlan. (r.) Bp., 1938. – Nincs tovább. (r.) Bp., 1939. – Hamis nyomon (r.) Bp., 1939. – A csendes vihar. (r.) Bp., 1941. – A Dunától a Donig. (r.) Bp., 1942. – Egy asszony háborúja. (r.) Bp., 1943. – Haramiák kezébe kerültek. (r.) Bp., 1943. – Jézus Krisztus élete kicsinyeknek. (Tsz.) Bp., 1945. – A zsinat budapesti szemmel. Bp., 1967. – Mulasztás. (r.) Bp., 1976. – Tíz arckép. (Riportok.) Bp., 1983.   I.: KERESZTÉNYI Sándor: ~. Tíz arckép. = MHl., 1984. máj. 5. – Gaál. – Harmath–Katsányi. – MKtL X. köt. – RÚL XVI. köt. – ÚMÉL V. köt. – ÚMIL 3. köt.