VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


SPISSICH János Márton, jáprai
( Sümeg, 1745. március 28. - Kisgörbő, 1804. április 25. )

alispán, költő

Régi horvát nemesi családból származott. Apja Sopron megyei szolgabíró. 1761-ben Trencsében lépett a Jezsuita-rendbe, Kőszegen, Gyöngyösön, Komáromban tanított. 1771-ben megvált a rendtől, Zala vármegyében aljegyző, 1780-tól főjegyző. 1781-től az Eltz-uradalom (Szlavónia) jószágkormányzója, majd Zala megyei alispán, 1790–1791-ben országgyűlési követ. A francia forradalommal rokonszenvező ellenzéki magatartása miatt kegyvesztetté vált. József nádor vizsgálatot rendelt el ellene, de tisztázni tudta magát. 1797. április 12-i zalai megyegyűlés elmozdította az alispánságból, 1798-tól kisgörbői birtokán élt. Szabadkőműves, a Zalaegerszegi Nagypáholy vezetője. Baráti viszonyban volt Kazinczyval, Pálóczi Horváthtal. Jelen volt Széchényi Ferencnél tartott ülésen, amelyen a tudós társaság felállítását tervezték. Versei közül A jövendő századnak c. emelkedik ki. Beszélt a magyaron kívül olasz, német, latin, szláv és orosz nyelven. Emlékét Sümegen a Kisfaludy-ház mellett tábla őrzi.
  I.: PÜSPÖKY Grancián: Egy üldözött nagy férfiú. = Mo, 1897. 105. sz. – LONDESZ Elek: ~. = Himfy Album. Bp., 1900. – KOVÁCS J. András: ~. = Sümegi történetek. Sümeg, 1998. – Harmath–Katsányi. – Miklósi–Sikes. –Szinnyei. XII. köt. – ÚMÉL V. köt. – ÚMIL 3. köt.