VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


SZÉCHÉNYI Ferenc, Sárvár-felsővidéki gróf
( Fertőszéplak, 1754. április 28. - Bécs, 1820. december 13. )

főispán, könyvtár- és múzeumalapító

Széchenyi István apja. Tanulmányai befejezése után a kőszegi területi táblánál kezdte pályáját, majd a horvát bán helyettese, később több megyében is főispáni helytartó és királyi biztos. II. József reformtörekvéseinek híve, a jozefinista politika támogatója. 1785-ben a pécsi kerület királyi biztosa, de a következő évben lemondott, Belgiumban és Angliába utazott. 1798-tól Somogy megye főispánja, 1800-tól pedig országbíró-helyettes. Kezdeti reformlendülete 1794 után fokozatosan megtört, a közélettől visszavonult. Nagy összegekkel támogatta a művészeteket és a tudományt. Több tízezer darabból álló gyűjteményét 1802-ben a nemzetnek ajándékozta, s ezzel megalapította a Magyar Nemzeti Múzeumot és az Országos Széchényi Könyvtárt. 1779-től orvosi tanácsra Balatonfüreden töltötte a nyarakat, 1782-ben házat építtetett, élete utolsó időszakában sokat tartózkodott itt, egyes források szerint itt élt. 1789-ben Kazinczy Ferenc és Pálóczi Horváth Ádám bevonásával irodalmi társaság megszervezésével próbálkozott Füreden. Egykori nyaralójában működik a róla elnevezett iskola, amely ma a kertészeti és szőlészeti oktatás központja. Az épület folyosójának falán tábla örökíti meg emlékét.
  I.: FRAKNÓI Vilmos: Gróf ~. Bp., 1902. – GILLEMOT Katalin: Gr ~ és bécsi köre. Bp., 1933. – BÁRTFAI SZABÓ László: A Sárvár-felsővidéki gróf Széchenyi-család története. 2. köt. Bp., 1913. – ZÁKONYI Ferenc: Régi épületek Balatonfüreden. Pécs, 1976. – Az arácsi Széchényi-kastély és a Szakiskola története 1782–1935–1985. Bf., 1985. – BfÉL – MKtL XVI. köt. – Szinnyei. XIII. köt. – ÚMÉL VI. köt. – ÚMIL 3. köt.