VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


ZICHY Domonkos, zichi és vásonkői gróf
( Bécs, 1808. július 21. - Major, Oradna mellett, 1879. október 30. )

r. k. püspök

Alsóbb iskoláit Bécsben kezdte, majd Tatán, a piaristáknál folytatta, ahol 1825-ben érettségizett. Teológiát Nagyszombatban hallgatott, itt 1831. július 22-én történt pappá szentelése után a szeminárium tanulmányi felügyelője és helyettes tanára. Egyházjogi doktor. 1836-ban győri kanonok és pápai esperes. Az 1838-as országgyűlésen káptalani követ. 1840-ben rozsnyói, 1842. február 24-én veszprémi püspökké nevezték ki. 1845-ben végiglátogatta Veszprém megyében a cseszneki, a veszprémi, a várpalotai és a balatonfüredi esperesi kerületeket. Megalapította a papi nyugdíjintézetet. Renováltatta a Gizella-kápolnát. 1845-ben egyházmegyei zsinatot hívott össze. 1846-ban megvásárolta Mayer János Györgytől a Városlődi Kőedénygyárat. 1848. szeptember 30-án Jellasicc-csal való összeesküvés vádjával Ödön nevű öccsét Görgey Artúr kivégeztette. A püspök ellen is tüntettek, ő Bécsbe menekült. Kossuth Lajos értesítette a püspöki kart, a kormány pedig lepecsételtette lakását, zár alá vette vagyonát és körözést adott ki ellene. Zichy 1849-ben lemondott a püspökségről, a szabadságharc leverése után visszavonult, papi tevékenységet nem végzett. Olaj, vászon arcképe, Pápay Viktor alkotása a veszprémi érseki palotában van. Óradnán temették.
  M.: Örömvers… Marics István Dávid úr érdemeinek... áldozott. Komárom, 1837. – Keresztyéni erősség lelkének szüksége, főpásztori beszéd. Rozsnyó, 1840. – Keresztyéni buzgóság szüksége. A veszprémi püspökségbe való beiktatásakor mondott beszéde. Vp., 1842.
  I.: MESZLÉNYI Antal: Gróf ~ veszprémi püspök egyházlátogatásai 1845–1846-ban. Vp., 1941. – MKtL XV. köt. – Pfeiffer. – Szinnyei. XIV. köt. – ÚMÉL VI. köt. – Varga.