VESZPRÉM MEGYEI ÉLETRAJZI LEXIKON

Keresés Betűrendes mutató | Rövidítésjegyzék  

Lexikonok kezdőoldala


ÉCSY László
( Pér, 1807. december 1. - Balatonfüred, 1895. május 10. )

fürdőigazgató

Győrben járt középiskolába, 1831-ben a jogakadémiát is ott végezte, 1833-ban ügyvédi vizsgát tett. 1835. április 6-ától 1889. február 1-ig (nyugdíjba vonulásáig) először fürdőfelügyelő, 1867-től fürdőigazgató Balatonfüreden. 1848-ban ott volt a Kisfaludy hajón, amikor István nádor Jelasiccsal tárgyalni indult. 1854-ben tanulmányúton járt a Monarchia fürdőhelyein, hogy tapasztalatait Balatonfüred fejlesztése érdekében hasznosítsa. Útjáról naplót írt. Megszervezte az 1861-ben megnyílt nyári színkör építkezését. Megalapításától tagja, később elnöke a Balaton-füredi Szeretetház igazgató tanácsának. 1885-ben királyi tanácsossá nevezték ki. Tevékenységének több mint öt évtizede alatt sokat tett a fürdőhely fejlesztéséért. Balatonfüreden utcanév, a volt lakóházán tábla őrzi emlékét. Síremléke a balatonarácsi ref. temetőben van.
  M.: Elnöki jelentés a Balaton-Füredi Szeretetház 1884. évi állapotáról és tizennégy évi működéséről. Vp., 1885.
  I.: DADAY András: Az első magyar fürdőügyi tanulmányút. = OOKK., 1956. 2. sz. – ZÁKONYI Ferenc: Balatonfüred. Vp., 1988. – KATONA Csaba: ~ balatonfüredi fürdőigazgató naplói (1850–1852, 1856). Bf., 2008. – LICHTNECKERT András: ~ balatonfüredi fürdőigazgató naplója (1863–1892). Bf., 2008. – LICHTNECKERT András: A reformkori fürdőtelep fejlesztése ~ fürdőfelügyelőségének első szakaszában (1835–1852). FHt., 2010. 4. sz. – BfÉL. – Szinnyei. II. köt.